(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị thống nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống KT-XH, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Song, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, KT-XH của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành 15/19 chỉ tiêu đề ra. Có 5/19 chỉ tiêu không đạt. Ngoài nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguyên nhân chủ quan do mô hình kinh tế của tỉnh còn nhỏ, nguồn lực đầu tư hạn hẹp nên chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để đầu tư phát triển.

Về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022, thống nhất mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân. Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Nghị quyết đề ra 10  nhóm chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế và 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về xã hội - môi trường, cụ thể: tăng trưởng kinh tế 9%; GRDP bình quân đầu người 66,7 triệu đồng; tổng đầu tư toàn xã hội 18.700 tỷ đồng; năng suất lao động 101,1 triệu đồng/lao động; giá trị kim ngạch xuất khẩu 1.437 triệu USD; giá trị kim ngạch nhập khẩu 1.097 triệu USD; tổng thu ngân sách Nhà nước 6.410 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương 14.625 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 13.043,1 tỷ đồng; lao động được giải quyết việc làm trong nước 16.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo 59,2%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 55%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị dưới 2,3%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 59,5%; 28 giường bệnh/1 vạn dân; 9,32 bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân 92%; 6 xã về đích nông thôn mới; trung bình 16 tiêu chí nông thôn mới/xã; tỷ lệ dân nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 95,5%; tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn 88%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 66,6%; tỷ lệ độ che phủ rừng trên 51,5%.

Nghị quyết cũng đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm cần triển khai để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022.


Đ.H (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

Trong 2 ngày 8 - 9/12, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

(HBĐT) - Chiều 6/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (ĐBQH&HĐND) tỉnh tổ chức họp báo thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (Kỳ họp thứ 4) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Văn Chúc, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục