(HBĐT) - Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

1. Hội nghị hiệp thương (HNHT) lần thứ ba được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 - 18/4/2021.

2. HNHT lần thứ ba ở T.Ư do Đoàn Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tại Điều 48, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND.

3. HNHT lần thứ ba ở địa phương do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh triệu tập và chủ trì được thực hiện theo quy định tại Điều 49, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

4. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình HNHT lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 6, Điều 57, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

1. Đoàn Chủ tịch UBT.ƯMTTQ Việt Nam (đối với HNHT ở T.Ư), Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tỉnh (đối với HNHT ở cấp tỉnh) báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH.

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú, thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại HNHT lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để HNHT xem xét, quyết định.

2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH.

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 - 5 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của UBMTTQ Việt Nam cấp tổ chức HNHT. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần HNHT có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH (theo Mẫu số 01/BCĐBQH-MT và Mẫu số 04/BCĐBQH-MT kèm theo Nghị quyết này).

4. Việc gửi biên bản HNHT lần thứ ba ở T.Ư và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 57, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; ở cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 57, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND chậm nhất là ngày 23/4/2021.

Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

1. HNHT lần thứ ba ở mỗi cấp được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 - 18/4/2021 do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cùng cấp triệu tập, chủ trì và được thực hiện theo quy định tại Điều 56, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

2. Danh sách giới thiệu người ứng cử trình HNHT lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 3, Điều 58, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Nội dung, thủ tục tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

1. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp tổ chức HNHT báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.

Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú, thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại HNHT lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để HNHT xem xét, quyết định.

2. Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND.

Trường hợp không thỏa thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hội nghị cử tổ kiểm phiếu gồm từ 3 - 5 người. Trường hợp quyết định biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thì phiếu biểu quyết phải đóng dấu của UBMTTQ Việt Nam cấp tổ chức HNHT. Chỉ các đại biểu thuộc thành phần HNHT có mặt tại hội nghị mới được quyền biểu quyết.

3. Hội nghị thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND (theo Mẫu số 01/BCĐBHĐND-MT và Mẫu số 05/ BCĐBHĐND-MT kèm theo Nghị quyết này).

4. Việc gửi biên bản HNHT và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 58, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND chậm nhất là ngày 23/4/2021.

Đ.H (TH)


Các tin khác

Không có hình ảnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

(HBĐT) - Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục