(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm số một hiện nay của hệ thống Mặt trận, UBMTTQ tỉnh đã, đang tích cực triển khai thực hiện với trách nhiệm cao nhất, góp phần để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.


Các đại biểu biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do UBMTTQ tỉnh tổ chức.

Vai trò, nhiệm vụ của MTTQ tham gia công tác bầu cử rất quan trọng. Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND có 98 điều thì 40 điều quy định về nội dung này. Trong đó, 6 nhiệm vụ chủ yếu của MTTQ các cấp trong bầu cử: Phối hợp với cơ quan Nhà nước thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và cử đại diện Ban Thường trực tham gia ở cùng cấp; chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử; chủ trì phối hợp với chính quyền cùng cấp ở xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét, sự tín nhiệm trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử; chủ trì tổ chức các hội nghị để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử; tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử; kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, UBMTTQ tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 5 đồng chí và tổ giúp việc gồm 9 đồng chí; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban hành kế hoạch về công tác bầu cử, nêu rõ các mốc thời gian và lộ trình cụ thể; kế hoạch tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, kèm theo kế hoạch kiểm tra, giám sát. Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử trong hệ thống MTTQ. Tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử và kiểm tra, giám sát bầu cử cho cán bộ MTTQ cấp tỉnh, huyện.

Thực hiện theo kế hoạch đề ra, ngày 5/2, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Vai trò của MTTQ được thể hiện rõ trong việc hiệp thương dân chủ, lựa chọn cơ cấu, thành phần đại biểu phù hợp, đại diện cho Nhân dân tại cơ quan quyền lực Nhà nước ở T.Ư và cấp tỉnh.

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết: Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ cho tỉnh được bầu 6 ĐBQH với cơ cấu, thành phần cụ thể. Song, để phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, 100% đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất theo phương án điều chỉnh. Cụ thể, số lượng ĐBQH tỉnh được bầu là 6; trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do T.Ư giới thiệu. Đối với số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, thống nhất theo cơ cấu định hướng, gồm: 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu HĐND tỉnh. Thống nhất cơ cấu hướng dẫn là 1 đại biểu do địa phương hiệp thương giới thiệu thuộc lĩnh vực hiệp hội, nghiệp đoàn về sản xuất, kinh doanh đại diện cho các thành phần kinh tế và cơ cấu kết hợp là đại biểu thuộc lĩnh vực y tế, GD&ĐT. Để đảm bảo đến hội nghị hiệp thương lần thứ ba, mỗi đơn vị bầu cử có số dư theo Điều 58, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, hội nghị thống nhất thỏa thuận số lượng đại biểu tự ứng cử và ứng cử là 12.

Cũng tại hội nghị hiệp thương, 100% đại biểu nhất trí biểu quyết số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 58. Trong đó, đại biểu ở các cơ quan tỉnh là 33; đại biểu cấp huyện, xã là 25. Hội nghị thảo luận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét điều chỉnh giảm 1 đại biểu khối KH-CN, GD&ĐT; 1 đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; tăng 1 đại biểu lãnh đạo UBND tỉnh, 1 đại biểu thuộc các cơ quan chuyên môn giúp việc Tỉnh ủy. Thống nhất số lượng đại biểu tự ứng cử và ứng cử là 116.

Đối với cấp huyện, UBMTTQ các huyện, thành phố đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ. Tuy nhiên, theo đồng chí Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, một số huyện: Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Tân Lạc tỷ lệ số dư đại biểu hơi thấp, cần điều chỉnh. UBMTTQ tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thứ ba đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng thời gian và quy định của pháp luật. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo tiến độ, đảm bảo chất lượng. MTTQ các cấp cần bám sát nhiệm vụ được pháp luật quy định và quy chế phối hợp với các bên liên quan.


Cẩm Lệ


Các tin khác

Không có hình ảnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

(HBĐT) - Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục