(HBĐT) - Ngày 24/2, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử (UBBC) tỉnh ký ban hành Thông báo số 09/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Căn cứ Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng bầu cử (HĐBC) Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

UBBC tỉnh Hòa Bình thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

1. Hồ sơ ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh

1. Hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của HĐBC Quốc gia, cụ thể:

a) Đơn ứng cử:

- Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo Mẫu số 01/HĐBC-QH.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thực hiện theo Mẫu số 06/HĐBC-HĐND.

b) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú:

- Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo Mẫu số 02/HĐBC-QH.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thực hiện theo Mẫu số 07/HĐBC-HĐND.

c) Tiểu sử tóm tắt:

- Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo Mẫu số 03/HĐBC-QH.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thực hiện theo Mẫu số 08/HĐBC-HĐND.

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử:

- Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo Mẫu số 04/HĐBC-QH.

- Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh thực hiện theo Mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

đ) Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 3 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

(File điện tử các mẫu văn bản trong công tác ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của HĐBC Quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn)

1.2. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết này. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do HĐBC Quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

1.3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

2. Việc nộp hồ sơ ứng cử

Thực hiện theo quy định tại Điểm b, c Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của HĐBC Quốc gia, cụ thể:

- Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh giới thiệu ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại UBBC tỉnh Hòa Bình.

- Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại UBBC tỉnh Hòa Bình.

3. Tiếp nhận hồ sơ ứng cử

- Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng HĐND tỉnh Hòa Bình.

- Địa điểm: Số 8A, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Cần lưu ý: Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND tối đa ở hai cấp trong cùng một nhiệm kỳ; nếu nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND ở một cấp.

4. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, chậm nhất là 17 giờ 00 phút ngày 14/3/2021.

Riêng thứ Bảy ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, UBBC tỉnh cử người trực để tiếp nhận hồ sơ người ứng cử.

UBBC tỉnh giao:

- Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm bố trí phòng tiếp nhận và phân công công chức tiếp nhận hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hết thời gian tiếp nhận hồ sơ người ứng cử thì lập thủ tục chuyển hồ sơ người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương (Đã chỉ đạo tại Điểm c, d Khoản 5 Mục II Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 3/2/2021 của UBBC tỉnh Hòa Bình).


P.V (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

(HBĐT) - Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục