(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) khảo sát việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện các dự án tại huyện Kim Bôi.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó có nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang thực hiện các dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Xác định nghị quyết này có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, tạo cơ chế chính sách quan trọng nhằm phát huy nguồn lực đất đai trong phát triển KT-XH, Ban KT-NS, HĐND tỉnh đã trực tiếp tiến hành 3 cuộc khảo sát các dự án chuyển mục đích sử dụng đất, rừng trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh nhằm thu thập thông tin trước khi tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết. Từ các cuộc khảo sát, Ban KT-NS đã có những đánh giá tổng thể về kết quả thực hiện việc chuyển đổi đất rừng để thực hiện các dự án, nêu ra các nhóm nội dung còn ý kiến trái chiều và đề xuất một số kiến nghị cần giải trình đối với cơ quan soạn thảo. Qua báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh, các đại biểu đã có nhiều thông tin từ thực tế trong quá trình thảo luận, đóng góp vào dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó trưởng Ban KT-NS (HĐND tỉnh) cho biết: Quá trình thẩm tra dự thảo Nghị quyết, chúng tôi luôn rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, đối chiếu với thực tế địa phương. Vì vậy việc khảo sát nhằm nắm được thông tin thực tiễn từ cơ sở, qua đó các thành viên của ban có thể đánh giá đúng tình hình thực tế, tham góp vào các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong các nghị quyết sát với thực tiễn hơn. 

Khảo sát trực tiếp thực tế, nêu rõ những vấn đề còn có các ý kiến trái chiều, dành nhiều thời gian thảo luận tổ và thảo luận trực tiếp tại hội trường trước khi biểu quyết thông qua cũng là "công thức” để thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu thực tế cũng là một trong những "tiêu chí” để HĐND tỉnh xây dựng và ban hành các nghị quyết. Chính vì vậy, nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. Trong đó, phải kể đến nhóm nghị quyết có sự kết nối của hai nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, XVII. Đó là nhóm nghị quyết về phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xác định hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược phát triển KT-XH tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, XVII đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm phát triển mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh và các tuyến giao thông kết nối nhằm đánh thức tiềm năng thế mạnh vùng. Việc ban hành nhóm nghị quyết này phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tiễn của tỉnh, góp phần tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ; nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng phát triển bền vững với phương châm "Xanh - Xanh hơn - Xanh hơn nữa” và phát triển theo 4 trụ cột "Du lịch - Công nghiệp chế biến chế tạo - Nông nghiệp sạch - Nhà ở vệ tinh”; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh giai đoạn  2021 - 2025.
Ngoài ra, nhóm nghị quyết về chính sách đối với cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính cũng đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân. Thực hiện Nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong năm 2020, tỉnh đã thực hiện đồng bộ việc sắp xếp đơn vị hành chính. Ngay sau khi thực hiện sắp xếp, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 471 quy định mức hỗ trợ cho cán bộ nghỉ do dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, đã quyết định ngoài hỗ trợ theo quy định chung của Nhà nước, trích nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 1 lần cho cán bộ nghỉ theo quy định với tổng mức hỗ trợ thêm khoảng 150 triệu đồng/người.

Được xây dựng một cách công phu, khoa học, xuất phát từ thực tế cuộc sống, trong nhiệm kỳ qua, nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh đã đi vào cuộc sống và ghi những dấu ấn quan trọng như: Nghị quyết về chính sách phát triển nông, lâm nghiệp, chính sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, xuất phát từ những yêu cầu cấp bách từ thực tiễn như: Nghị quyết về chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid- 19; về thông qua đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn; đề án thực hiện chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và  miền núi giai đoạn 2021 - 2030... Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thường trực và các ban HĐND tỉnh thường xuyên giám sát chặt chẽ, phát hiện những hạn chế, bất cập để kịp thời chấn chỉnh nhằm đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

P.V

Các tin khác

Không có hình ảnh

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

(HBĐT) - Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của HĐND các cấp. Từ đó, đưa ra nhiều quyết định quan trọng trên các lĩnh vực, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục