(HBĐT) - Với truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bằng những hành động, việc làm cụ thể, nắm bắt các cơ hội phát triển, trách nhiệm, nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Mỹ (Lạc Sơn). Ảnh: T.L

Nhân dân trong tỉnh đã sớm giác ngộ và tham gia các phong trào cách mạng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngày 1/12/1930, tổ Đảng Hoàng Đồng (thuộc chi bộ Thanh Khê - Trung Trữ) được thành lập gồm 5 đảng viên, đây là tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập trên đất Hòa Bình. Những năm 1930 - 1939, mầm cách mạng còn được hình thành tại Phương Lâm - thị xã Hoà Bình, phố Vãng, thị trấn Vụ Bản… Tháng 3/1943, chi bộ nhà tù Hòa Bình được thành lập do đồng chí Lê Đức Thọ làm Bí thư chi bộ, các hoạt động tuyên truyền giác ngộ, gây dựng cơ sở cách mạng được đẩy mạnh tại địa bàn thị xã Hoà Bình. Từ năm 1939 - 1945, T.Ư Đảng, Xứ uỷ Bắc kỳ chỉ đạo Tỉnh ủy Ninh Bình, Hà Đông… phân công cán bộ, đảng viên lên tuyên truyền, gây dựng cơ sở cách mạng. Đây là thời kỳ phong trào cách mạng bén rễ sâu chắc và toả rộng trong Nhân dân các dân tộc tỉnh ta, từ đồng bào Kinh, Mường đến đồng bào Dao, Thái..., từ thị xã, thị trấn đến nông thôn, vùng cao, vùng sâu. 

Cuối tháng 1/1945, đồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt T.Ư Đảng quyết định thành lập Ban cán sự Đảng (BCSĐ) tỉnh, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh; sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng Hòa Bình, góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho phong trào cách mạng Hòa Bình tiến lên một bước mới mạnh mẽ hơn, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

Sau khi thành lập, BCSĐ tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng 4 khu căn cứ cách mạng (Hiền Lương - Tu Lý, Mường Diềm, Cao Phong - Thạch Yên, Mường Khói), chú ý đến công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho một số quần chúng cốt cán của các tổ chức đoàn thể cứu quốc trong tỉnh… 

Đầu tháng 5/1945, BCSĐ tỉnh quyết định thành lập chi bộ cơ sở đầu tiên của tỉnh - chi bộ Đảng Phương Lâm (nay thuộc TP Hoà Bình). Từ đây, Đảng bộ và Nhân dân cùng đồng lòng đứng lên lật đổ chính quyền cai trị, giành chính quyền về tay Nhân dân, làm nên một kỳ tích lịch sử, khẳng định sự vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh thực tiễn của Hoà Bình, một tỉnh miền núi, nhiều dân tộc, có chế độ phong kiến lang đạo hà khắc. Kể từ đó, Đảng bộ tỉnh đã có có sự trưởng thành vượt bậc lãnh đạo quân và dân góp phần hoàn thành nhiệm vụ trong 2 cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng, phát triển quê hương.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc với 512 tổ chức cơ sở Đảng, trên 67.505 đảng viên. Đảng bộ tỉnh không ngừng hoàn thiện, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân. Các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH. Tỉnh đang hòa cùng dòng chảy đổi mới của đất nước. Các nguồn lực được huy động, sử dụng hiệu quả, phát triển kết cấu hạ tầng, sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, diện mạo đô thị, nông thôn, đời sống người dân biến đổi sâu sắc. Hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi được đầu tư, người dân được hỗ trợ tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội, BHYT, giáo dục. Xây dựng nông thôn mới nằm trong tốp đầu khu vực. Thu nhập của người dân cao hơn mức bình quân khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Hòa Bình là tỉnh đi đầu trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của T.Ư về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã bảo đảm tiến độ, gắn với chuẩn bị nguồn nhân sự cho cấp ủy đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo. 

Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, phấn đấu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo phương châm phát triển xanh, xanh hơn nữa, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, để mỗi người dân thụ hưởng thành quả của đổi mới. 
 
L.C

Các tin khác


Thủy điện Hòa Bình - niềm tự hào công trình thế kỷ

(HBĐT) - Xuyên suốt quá trình 135 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh, công trình thủy điện Hòa Bình như một dấu ấn đáng tự hào, ghi dấu mốc son chói lọi trong bản trường ca chinh phục sông Đà, góp sức xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Những nét khái quát về sự hình thành tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Bắc của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế, chính trị, AN-QP... Tỉnh là nơi có nền Văn hoá Hòa Bình nổi tiếng - cái nôi văn hoá của người Việt cổ.

Tự hào cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910)

(HBĐT) - Hòa Bình là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, với truyền thống yêu nước, ngay từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ tại đây, Nhân dân Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc nổi dậy chống thực dân và chế độ lang đạo hà khắc. Trong dòng chảy lịch sử hào hùng 135 năm thành lập tỉnh, cuộc khởi nghĩa Tổng Kiêm - Đốc Bang (1909 - 1910) là một mốc son chói lọi về lòng yêu nước của Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình giai đoạn từ năm 2015 đến nay - những dấu ấn tự hào

(HBĐT) - Từ năm 2015 đến nay, với sự đoàn kết thống nhất, cùng nỗ lực vượt bậc của toàn tỉnh, Hòa Bình tiếp tục thu được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế tăng trưởng khá và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, lĩnh vực sản xuất đều phát triển. Hoạt động xúc tiến đầu tư trong giai đoạn này được đẩy mạnh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, quan tâm với nhiều công trình quan trọng. Hoạt động đối ngoại được mở rộng.

Những bước chuyển biến mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015

(HBĐT) - Giai đoạn này, tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2020; đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ, gắn với phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao đủ sức cạnh tranh, chú trọng phát triển sản phẩm có giá trị cao. Tiếp tục quy hoạch và xây dựng tỉnh Hòa Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng Thủ đô. Cải cách hành chính của tỉnh đã thu được kết quả tích cực…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục