(HBĐT) - 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Do đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành tổ chức xây dựng Đảng quan tâm triển khai thực hiện.


Thường trực Đảng ủy xã Bao La (Mai Châu) rà soát, quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy (BTCTU) đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của T.Ư về công tác BVCTNB. Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định số 140-QĐ/TW, ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư T.Ư, BTCTU đã tham mưu BTVTU ban hành Quyết định số 114-QĐ/TU, ngày 1/3/2021 về quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ BVCTNB giữa BTCTU với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo Ban tổ chức cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương thực hiện xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, để thực hiện công tác BVCTNB đảm bảo hiệu quả, đồng bộ, chặt chẽ. Tham mưu thực hiện việc rà soát chính trị nội bộ phục vụ công tác cán bộ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phục vụ công tác cán bộ thường xuyên. Thực hiện công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ công tác BVCTNB theo quy định.

Nhờ thực hiện tốt công tác BVCTNB năm 2021, toàn tỉnh đã tiến hành thẩm định và kết nạp Đảng 1.611 đảng viên, vượt kế hoạch 11 đảng viên. Các địa phương đã thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị giới thiệu bầu vào làm ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó: BTCTU đã tham mưu BTVTU ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 150 cán bộ là nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nhân sự giới thiệu bầu giữ các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh, ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố. Ban tổ chức cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 671 nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Qua thẩm định phát hiện: có 8 nhân sự có vi phạm tiêu chuẩn chính trị và có vấn đề chính trị phải tiến hành thẩm tra, xác minh, trong đó, 6 nhân sự có vi phạm tiêu chuẩn chính trị liên quan đến quan hệ gia đình, 2 nhân sự có vấn đề chính trị hiện nay.

Về thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với công tác cán bộ thường xuyên, BTCTU tham mưu BTVTU ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 46 cán bộ; phối hợp các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, quy hoạch 480 đồng chí. Ban tổ chức cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc phối hợp thẩm định tiêu chuẩn chính trị, đồng thời ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 832 đồng chí. Qua thẩm định, các nhân sự đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chính trị, đủ điều kiện để thực hiện các bước quy trình tiếp theo về công tác cán bộ. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm theo quy định. Tuyệt đối không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn chính trị, hoặc có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hoá” trong nội bộ, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Dương Liễu


Các tin khác


Đại thắng 30/4/1975 mở ra trang mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(HBĐT) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước - là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.Không thể chia cắt tình yêu đất nước

Mỗi dịp tháng 4 về, trong suy nghĩ của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh, tâm thế, sẽ có những cảm nhận riêng về giá trị của cụm từ "thống nhất đất nước, non sông liền một dải”. Đối với tôi, ngày 30/4 cần được nhìn nhận bằng sự tôn trọng giá trị lịch sử, để chúng ta có được sự đồng thuận trên tinh thần xây dựng.

Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.

Lật tẩy chiêu trò bôi nhọ, kích động

Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), những kẻ "lật sử" lại tìm mọi cách để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, bôi nhọ lịch sử Việt Nam và công cuộc thống nhất đất nước của toàn dân ta.

Hạn chế tiêu cực bởi xâm lăng văn hóa

Gần đây, quá trình toàn cầu hóa càng trở nên mạnh mẽ hơn cùng với sự phát triển của phương tiện truyền thông mới khiến thế giới trở thành một "ngôi làng toàn cầu” và thúc đẩy quá trình tiếp biến, biến đổi văn hóa nhanh hơn: Phương thức giải trí mới tràn đến dồn dập, lan tỏa nhanh chóng, rộng khắp từ thành thị đến nông thôn.

Huyện Cao Phong: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

(HBĐT) - "Mạng xã hội ngày càng phát triển nhanh và phức tạp với nhiều thông tin trái chiều, dễ gây hoang mang trong dư luận, Nhân dân. Do đó, chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân phải tìm kiếm thông tin, đọc các tờ báo chính thống để không bị nhiễu loạn thông tin; không bị các thông tin sai trái, bịa đặt gây hoang mang”. Đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Văn Mậu, Bí thư chi bộ xóm Rú Giữa, xã Hợp Phong (Cao Phong) về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục