(HBĐT) - Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, trong năm qua, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Năm 2021 là năm cuối nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và hoàn thành các chương trình, mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ, khẩn trương tiến hành bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quan tâm. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể phương án phòng, chống dịch, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp "5K". Nhờ đó, tỷ lệ bầu cử của tỉnh đạt trên 94%, có 5 huyện tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Cử tri trong các khu cách ly, khu phong tỏa đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. 

Kết quả và sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, lập thành tích chào mừng    Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh; hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH giai đoạn 2021 - 2026. 

Ngay sau khi hoàn thành cuộc bầu cử, HĐND tỉnh đã tiến hành họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh chủ chốt, các Ban của HĐND tỉnh cũng như chương trình làm việc, chương trình giám sát toàn khóa của HĐND tỉnh với phương châm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả trong công tác giám sát; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, bám sát địa bàn, nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm để có giải pháp thực hiện.

Từ tháng 6 đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức được 4 kỳ họp để xem xét quyết định, ban hành hơn 60 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng chính quyền, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Mỗi kỳ họp thường lệ đều được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh, truyền hình trực tuyến trên Báo Hòa Bình điện tử, tạo điều kiện để cử tri theo dõi, giám sát. 

Đặc biệt, nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách cần triển khai thực hiện trong phát triển KT-XH, HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề cho ý kiến và thông qua các nghị quyết quan trọng. Trong đó, nhiều nghị quyết tác động, xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu thực tế của tỉnh, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH địa phương, như Nghị quyết về cơ chế, chính sách đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết về đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đại biểu và các cơ quan, ban, ngành trong giải quyết những vấn đề được dư luận xã hội, cử tri quan tâm.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát luôn được HĐND tỉnh chú trọng. Trong năm 2021, HĐND tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc giám sát trên các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên - môi trường; thực hiện hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở… góp phần nâng cao hiệu lực, thực thi pháp luật, phát triển KT-XH ở địa phương. Thông qua hoạt động giám sát đã nâng cao được trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh.

Với phương châm "đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động", Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chu đáo các cuộc tiếp xúc cử tri, kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, tiếp thu, chuyển ý kiến đến các sở, ban, ngành, địa phương xem xét, giải quyết. Qua 4 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp thường kỳ, HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh giải quyết hơn 200 ý kiến, kiến nghị của cử tri về tất cả các lĩnh vực. Vừa qua, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm nâng cao hơn nữa công tác phối hợp hoạt động trong nhiệm kỳ mới.  

Nhiều đổi mới, sáng tạo, hướng về cử tri và Nhân dân, HĐND tỉnh đã phát huy được chức năng, quyền hạn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, cử tri để có quyết sách phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.  

 
Đinh Hòa


Các tin khác


Đại thắng 30/4/1975 mở ra trang mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(HBĐT) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước - là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Trang sử chói lọi ấy đã và đang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta biến thành khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.Không thể chia cắt tình yêu đất nước

Mỗi dịp tháng 4 về, trong suy nghĩ của mỗi người, tùy theo hoàn cảnh, tâm thế, sẽ có những cảm nhận riêng về giá trị của cụm từ "thống nhất đất nước, non sông liền một dải”. Đối với tôi, ngày 30/4 cần được nhìn nhận bằng sự tôn trọng giá trị lịch sử, để chúng ta có được sự đồng thuận trên tinh thần xây dựng.

Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.

Lật tẩy chiêu trò bôi nhọ, kích động

Cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), những kẻ "lật sử" lại tìm mọi cách để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, bôi nhọ lịch sử Việt Nam và công cuộc thống nhất đất nước của toàn dân ta.

Hạn chế tiêu cực bởi xâm lăng văn hóa

Gần đây, quá trình toàn cầu hóa càng trở nên mạnh mẽ hơn cùng với sự phát triển của phương tiện truyền thông mới khiến thế giới trở thành một "ngôi làng toàn cầu” và thúc đẩy quá trình tiếp biến, biến đổi văn hóa nhanh hơn: Phương thức giải trí mới tràn đến dồn dập, lan tỏa nhanh chóng, rộng khắp từ thành thị đến nông thôn.

Huyện Cao Phong: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

(HBĐT) - "Mạng xã hội ngày càng phát triển nhanh và phức tạp với nhiều thông tin trái chiều, dễ gây hoang mang trong dư luận, Nhân dân. Do đó, chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân phải tìm kiếm thông tin, đọc các tờ báo chính thống để không bị nhiễu loạn thông tin; không bị các thông tin sai trái, bịa đặt gây hoang mang”. Đó là chia sẻ của đồng chí Bùi Văn Mậu, Bí thư chi bộ xóm Rú Giữa, xã Hợp Phong (Cao Phong) về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục