(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Cán bộ là công bộc của dân, là người đày tớ Nhân dân chứ không phải làm quan Nhân dân. Việc gì lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì hại đến dân phải hết sức tránh. 

 Công dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Tân Hòa (thành phố Hòa Bình).

Ấy vậy nhưng một số cán bộ, công chức dường như quên đi điều này khi thực thi công vụ. Thậm chí, có người còn tự cho mình cái quyền ban phát, đứng trên Nhân dân, lợi dụng vị trí công tác để kiếm chác, vòi vĩnh, nhũng nhiễu dân hay thờ ơ, vô cảm với những khó khăn, mong muốn chính đáng của Nhân dân. Tình trạng lệch chuẩn đạo đức công vụ từ hành viđến lời nói, cử chỉ ở một bộ phận cán bộ, công chức gây bức xúc và làm giảm niềm tin của Nhân dân. 

Mặt khác, một số cán bộ dù hồ sơ đẹp với đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ nhưng lại hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn thực tế, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả thực thi công vụ, làm cản trở sự phát triển chung của tỉnh. 

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của công dân, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã có thêm từ "phục vụ” từ tháng 6/2018. Tại cấp huyện, xã thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hay còn gọi là Bộ phận "Một cửa”, "Một cửa liên thông”. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân chưa hài lòng bởi kết quả phục vụ; một cửa nhưng còn nhiều khóa, không quen biết, cậy nhờ hay "bôi trơn” thì hãy chờ đấy…! 

Mới đây, thông tin về chỉ số PCI của tỉnh năm 2021 tụt xuống thuộc nhóm điều hành thấp và xếp thứ 62/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (giảm 18 bậc so với năm 2020) làm cho nhiều người giật mình. Song cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nhận thấu, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để khắc phục, cải thiện. Trước một vấn đề chắc chắn sẽ có những nguyên nhân chủ quan, khách quan nhưng ở đây, nguyên nhân chủ quan được xác định là chính. Trong đó, phải nhìn nhận trách nhiệm thực thi công vụ, văn hóa công sở và năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức yếu kém. Có những doanh nghiệp phản ánh hồ sơ thủ tục hành chính bị "ngâm” quá lâu; cán bộ hướng dẫn không đầy đủ, chu đáo, có khi đến ngày trả kết quả mới thông báo phải bổ sung hồ sơ; lại có cả cán bộ phát ngôn thiếu văn hóa, gây bức xúc… 

Hay như việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có nội dung chậm trễ, lúng túng trong triển khai, dẫn đến người dân không được hưởng kịp thời trong lúc khó khăn. Qua giám sát thực hiện chính sách, đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nắm bắt những nguyên nhân và mấu chốt chính được xác định là trách nhiệm trong thực thi công vụ. Có thành viên đoàn giám sát đã thẳng thắn nêu tình trạng người dân ở cơ sở chưa hài lòng, còn phàn nàn, bức xúc về cung cách phục vụ, hướng dẫn, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cán bộ, công chức. Cán bộ giải trình lại biện hộ về công tác phối hợp giữa các bộ phận, ngành, mỗi nơi chậm một chút, dẫn đến kết quả chung bị chậm. Đoàn giám sát kiến nghị cần kiểm điểm rõ trách nhiệm ở đâu, khâu nào, cán bộ nào và có biện pháp xử lý nghiêm. Song, kết quả kiểm điểm, xử lý cũng chưa được báo cáo lại cho đoàn và cơ quan thường trực. 

Thực tế, không ít trường hợp, với thành tích thì bộ phận nào, cán bộ nào cũng nhận nhưng yếu kém, sai phạm thì ngược lại, đổ lỗi chung, không ai nhận theo kiểu "cha chung không ai khóc”. Đó là chưa kể bệnh thành tích vẫn còn hiện hữu. Ví như những con số báo cáo về tỷ lệ thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 từ cấp xã, huyện, tỉnh tăng, thậm chí có xã khá cao ở mức trên 90%. Tuy nhiên, con số là ảo; chính một số cán bộ trực bộ phận này phản ánh là họ tự nhập thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công để có số liệu báo cáo cho đẹp, lấy thành tích, chứ người dân, nhất là ở cấp xã chưa mấy ai thực hiện được trên thực tế. 

Cán bộ là gốc của mọi công việc. Đã đến lúc cần nhìn nhận đúng thực tế, đánh giá đúng thực tế, thực trạng để có những giải pháp phù hợp, quyết liệt nhằm khắc phục, chấn chỉnh. Trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò nêu gương là rõ ràng nhưng mỗi cán bộ, chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng cũng cần nhận thấy rõ trách nhiệm, bổn phận công vụ của mình, làm việc với tinh thần phục vụ, là công bộc của dân, chứ không phải là quan dân, đứng trên dân, coi thường, hạch sách dân. 

Cơ quan văn hóa cũng cần có những cán bộ văn hóa, từ lời nói đến việc làm, cung cách phục vụ Nhân dân. Làm việc với tinh thần cống hiến và phải biết hy sinh, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm như Bác Hồ đã dặn: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra, chỉ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để xử lý; mạnh dạn thay thế những cán bộ thiếu trách nhiệm, yếu kém năng lực. Phát huy thực chất vai trò giám sát, góp ý và tiếp thu góp ý, kiến nghị của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những chủ trương, thông điệp mạnh mẽ và hành động của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đi vào thực tế sẽ tạo được niềm tin trong Nhân dân.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Khi “nền tảng gốc” bị đánh mất

Đánh mất "nền tảng gốc” là vấn đề được GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Học Bác - ngời sáng thêm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận 01); 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847), Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn chủ động, tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Trong bối cảnh mới, mỗi công dân càng cần phải nâng cao ý thức "tự phản tỉnh” khi tham gia vào cộng đồng mạng. Cùng với tỉnh táo nhận diện mưu đồ thâm độc của các thế lực thù địch, cần phải phân biệt rõ các quan điểm sai trái với những ý kiến phản biện chính đáng, tâm huyết… Muốn vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải xây dựng, củng cố và phát triển vững mạnh "thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn "cách mạng màu" đối với Việt Nam hiện nay

(HBĐT) - "Cách mạng màu" đang trở thành nguy cơ đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với nước ta thời gian qua đang hiện hữu những biểu hiện manh nha màu sắc của "cách mạng màu". Âm mưu của các thế lực thù địch là tác động đến các lĩnh vực của đời sống, trực tiếp và gián tiếp đến chính trị, kinh tế, văn hoá ở nước ta... Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất trật tự xã hội, gây bất ổn, xung đột, tạo điểm nóng ở một số nơi và thổi nóng các mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân…

Nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của nhân dân và bạn bè quốc tế

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, mà trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội. Ở nước ta, một số sản phẩm của AI được phát triển trong thời gian gần đây đã mang đến nhiều thách thức cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục