(HBĐT) -Đổi mới và thay đổi tư duy, nhận được sự tham gia tích cực của nhân dân là chìa khóa mang đến thành công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở xã Đoàn Kết (Yên Thủy). Xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 là thành quả sau 8 năm nỗ lực khi có sự đồng lòng, chung sức của nhân dân.


Bưởi Diễn được xác định là cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế của xã Đoàn Kết (Yên Thủy).

Mặc dù xuất phát điểm thấp, nguồn vốn đầu tư có hạn nhưng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở xã Đoàn Kết đã vận động người dân phát huy nội lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án xây dựng NTM.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của xã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung xây dựng NTM trên loa truyền thanh cơ sở và lồng ghép vào các cuộc họp thôn. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo cơ sở, tiền đề thuận lợi để triển khai phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn. Điều này được thể hiện ở việc người dân đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhờ đó hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, người dân có ý thức phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, tự chỉnh trang nhà cửa, tham gia vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Theo thống kê, trong 8 năm (2011-2018), xã Đoàn Kết đã huy động nguồn lực trên 100 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Xã huy động nguồn lực làm mới, nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Công tác giáo dục tiếp tục có bước phát triển, quy mô trường, lớp ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ, công chức xã từng bước được nâng cao về chất lượng và tinh thần trách nhiệm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết Bùi Văn Dậu cho biết: Muốn thay đổi diện mạo nông thôn, trước hết phải phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Do vậy, UBND xã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, trong đó đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa để tạo ra cánh đồng mẫu lớn. Những năm qua, xã xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế như trồng khoai sọ, bí xanh; trồng cây có múi, nhất là cây bưởi Diễn với diện tích 143 ha, cho thu nhập 360 triệu đồng/ha. Dự án trồng dưa chuột bao tử của HTX nông nghiệp xã Đoàn Kết có diện tích 2,8 ha, HTX đã ký hợp đồng sản xuất theo chuỗi với Công ty TNHH chế biến hàng nông sản Vạn Phúc, cho thu nhập khoảng 210 triệu đồng/ha. Ngoài ra, chăn nuôi, thu hút các ngành dịch vụ cũng được quan tâm đúng mức nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Hiện xã giữ vững mục tiêu đảm bảo an toàn lương thực. Các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trong nông thôn tiếp tục được duy trì. Thông qua triển khai các chương trình sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ 13 triệu đồng/người (năm 2011) lên trên 29 triệu đồng/người (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn trên 11%.

Nhờ phát huy sức dân xây dựng NTM và tranh thủ các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đến nay, diện mạo nông thôn và đời sống người dân xã Đoàn Kết có nhiều thay đổi. Thời gian tới, với quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Đoàn Kết tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xứng đáng danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

                                                                                       Hải Linh


Các tin khác


Đảng bộ xã Yên Thượng trăn trở nâng cao đời sống nhân dân

(HBĐT) - Yên Thượng (Cao Phong) là xã đặc biệt khó khăn, địa hình khá rộng nhưng chủ yếu là đồi núi, ít diện tích canh tác, dân cư không tập trung, cơ sở vật chất chưa được đầu tư nhiều, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, thời tiết. Cải thiện và nâng cao đời sống người dân là bài toán đặt ra cho Đảng bộ xã. Bí thư Đảng ủy xã Yên Thượng Bùi Minh An cho biết: Nghị quyết xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đang đi vào cuộc sống. Các nội dung của nghị quyết được quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành phố Hòa Bình: Khơi dậy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình, thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH); việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể CT-XH và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Thành ủy Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), đoàn viên, hội viên và ban hành văn bản để triển khai thực hiện.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy: Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ hyện Lạc Thủy có 5.245 đảng viên, sinh hoạt tại 46 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng, gồm 15 Đảng bộ xã, thị trấn, 9 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và 22 chi bộ trực thuộc. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS Đảng là nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ huyện Lạc Thủy triển khai có hiệu quả.

Đảng bộ xã Phú Thành nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Phú Thành (Lạc Thủy) luôn được cấp ủy quan tâm lãnh đạo và đạt kết quả tích cực. Hàng năm, số lượng đảng viên mới kết nạp luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra với chất lượng ngày càng nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Đúng lộ trình, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn đang tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ( NQ 18,19) theo đúng hướng dẫn, lộ trình, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân.

Phát triển Ðảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước - kết quả và bài học kinh nghiệm

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, những năm qua đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển Ðảng trong các loại hình doanh nghiệp này còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.