(HBĐT) -Đổi mới và thay đổi tư duy, nhận được sự tham gia tích cực của nhân dân là chìa khóa mang đến thành công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở xã Đoàn Kết (Yên Thủy). Xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 là thành quả sau 8 năm nỗ lực khi có sự đồng lòng, chung sức của nhân dân.


Bưởi Diễn được xác định là cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế của xã Đoàn Kết (Yên Thủy).

Mặc dù xuất phát điểm thấp, nguồn vốn đầu tư có hạn nhưng cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở xã Đoàn Kết đã vận động người dân phát huy nội lực, lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án xây dựng NTM.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của xã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung xây dựng NTM trên loa truyền thanh cơ sở và lồng ghép vào các cuộc họp thôn. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo cơ sở, tiền đề thuận lợi để triển khai phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn. Điều này được thể hiện ở việc người dân đã tích cực tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhờ đó hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, người dân có ý thức phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, tự chỉnh trang nhà cửa, tham gia vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Theo thống kê, trong 8 năm (2011-2018), xã Đoàn Kết đã huy động nguồn lực trên 100 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Xã huy động nguồn lực làm mới, nâng cấp, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Công tác giáo dục tiếp tục có bước phát triển, quy mô trường, lớp ổn định, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ, công chức xã từng bước được nâng cao về chất lượng và tinh thần trách nhiệm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết Bùi Văn Dậu cho biết: Muốn thay đổi diện mạo nông thôn, trước hết phải phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Do vậy, UBND xã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, trong đó đẩy mạnh công tác dồn điền, đổi thửa để tạo ra cánh đồng mẫu lớn. Những năm qua, xã xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế như trồng khoai sọ, bí xanh; trồng cây có múi, nhất là cây bưởi Diễn với diện tích 143 ha, cho thu nhập 360 triệu đồng/ha. Dự án trồng dưa chuột bao tử của HTX nông nghiệp xã Đoàn Kết có diện tích 2,8 ha, HTX đã ký hợp đồng sản xuất theo chuỗi với Công ty TNHH chế biến hàng nông sản Vạn Phúc, cho thu nhập khoảng 210 triệu đồng/ha. Ngoài ra, chăn nuôi, thu hút các ngành dịch vụ cũng được quan tâm đúng mức nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Hiện xã giữ vững mục tiêu đảm bảo an toàn lương thực. Các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ trong nông thôn tiếp tục được duy trì. Thông qua triển khai các chương trình sản xuất nông nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ 13 triệu đồng/người (năm 2011) lên trên 29 triệu đồng/người (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn trên 11%.

Nhờ phát huy sức dân xây dựng NTM và tranh thủ các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đến nay, diện mạo nông thôn và đời sống người dân xã Đoàn Kết có nhiều thay đổi. Thời gian tới, với quyết tâm cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Đoàn Kết tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xứng đáng danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.

                                                                                       Hải Linh


Các tin khác


Đảng bộ xã Địch Giáo phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) có 262 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên trong xã đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển kinh tế giúp Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Huyện Cao Phong thiết thực làm theo lời Bác

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ huyện Cao Phong được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị. Cao Phong có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa và sâu sắc trên các lĩnh vực đời sống KT-XH của địa phương.

Cựu chiến binh xã Cố Nghĩa tiên phong trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy tinh thần bộ đội cụ Hồ trong thời bình, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) luôn tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Năm 2018, thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng/hội viên, tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo giảm còn 1,3%.

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ

(HBĐT) - Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của lực lượng vụ trang ( LLVT) tỉnh được triển khai tích cực, đồng bộ, có nhiều đổi mới, tiến bộ, góp phần thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH và củng cố QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Cấp ủy gương mẫu, nhân dân đồng thuận

(HBĐT) - Phát huy kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hơn 2 năm qua, việc triển khai Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) đã đi vào nền nếp, thường xuyên, liên tục và trở thành công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nhiều cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị số 05

(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy Yên Thủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2019. Với nội dung "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 tiếp tục trở thành "kim chỉ nam” trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, đồng thời, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện theo hướng phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục