(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có 19 xã, 1 thị trấn, dân số trên 97.000 người. Thực hiện chủ trương nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ). Qua rà soát, huyện có 15 xã thuộc diện nhập, điều chỉnh.


Cán bộ phòng Nội vụ huyện Lương Sơn rà soát cán bộ trong huyện phục vụ công tác sắp xếp sau nhập xã.

Cụ thể, nhập 3 xã Cao Dương, Tân Thành, Hợp Châu thành 1 xã, đặt tên là xã Cao Dương; nhập 3 xã Cao Răm, Hợp Hòa, Trường Sơn thành 1 xã, đặt tên là xã Cao Sơn; nhập 2 xã Hợp Thanh, Long Sơn thành 1 xã, đặt tên là xã Thanh Sơn; nhập 2 xã Cao Thắng, Thanh Lương thành 1 xã, đặt tên là xã Thanh Cao; nhập 5 xã Trung Sơn, Thành Lập, Tiến Sơn, Liên Sơn, Cư Yên thành 2 xã, đặt tên là xã Cư Yên và Liên Sơn. Sau nhập, huyện Lương Sơn giảm 9 xã, còn 11 đơn vị hành chính cấp xã (10 xã, 1 thị trấn).

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lương Sơn Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Theo phương án nhập như trên, Lương Sơn là huyện thực hiện nhập xã nhiều nhất. Trong đó có những xã các xóm được tách ra, nhập vào các xã khác nhau. Có những xã cán bộ, nhân dân không muốn tách, nhập và cũng đã có đơn gửi về huyện. Song, thực hiện chủ trương của Trung ương và tỉnh, BCĐ huyện đã làm việc và phân tích cơ sở, lý do, mục đích, ý nghĩa của việc nhập với BCĐ các xã. Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghiên cứu các tên trong lịch sử của các xã để đề xuất tên xã mới. Đồng thời, nghiên cứu trên bản đồ để chọn đơn vị trung tâm nhất là trụ sở xã mới, đảm bảo cự ly phù hợp sau nhập. BCĐ các xã đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xuống thôn, xóm để tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân.

Nhờ đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 100%, tỷ lệ cử tri đồng ý ở nhiều xã đạt cao. Cụ thể, xã Cao Dương tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 98,94%, xã Tiến Sơn 85,07%, Trung Sơn 93,23%, Long Sơn 99,76%, Cao Thắng 99,75%, Hợp Hòa 99%, Hợp Châu 99,68%, Thành Lập 84,7%, Cao Răm 97,48%, Liên Sơn 85.7%, Cư Yên 95,3%, Thanh Lương 94%. Đặc biệt, xã Hợp Thanh và Trường Sơn đạt 100%. Riêng xã Tân Thành có ý kiến gửi lên huyện về việc không muốn nhập nhưng sau khi được tuyên truyền, giải thích, số cử tri đồng ý đã đạt 60,97%.

Sau khi có sự đồng thuận của nhân dân, huyện đã xây dựng phương án sắp xếp chi tiết. Tại kỳ họp HĐND các xã diện nhập, điều chỉnh và kỳ họp HĐND huyện, 100% đại biểu đã biểu quyết nhất trí. Vấn đề quan tâm và tập trung giải quyết hiện nay là sắp xếp cán bộ dôi dư và giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ sau nhập. Đây cũng là vấn đề không ít cán bộ xã tâm tư.

          Theo rà soát của huyện, số cán bộ dôi dư sau nhập xã là 170 người. Số người không chuyên trách dôi dư 111 người. Đối với cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý, Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy rà soát để báo cáo phục vụ công tác sắp xếp cho phù hợp. Đối với công chức, Phòng Nội vụ rà soát cán bộ trong toàn huyện để bố trí, sắp xếp, điều chuyển cho hợp lý. Đối với cán bộ không chuyên trách dôi dư, huyện đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ, chính sách theo quy định.  

Phương án là căn cứ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách nằm trong phương án sắp xếp để đánh giá, phân loại, bảo đảm lựa chọn, sắp xếp, bố trí những người có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn với vị trí công việc tại xã mới. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã thuộc diện dôi dư sau nhập nhưng vẫn đáp ứng được các điều kiện về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, huyện xây dựng phương án điều chuyển sang xã khác trong huyện còn thiếu.

Theo Trưởng Phòng Nội vụ Nguyễn Xuân Thắng, khó khăn là trước đây huyện đã thực hiện chuẩn hóa cán bộ cấp xã để đảm bảo tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Do đó, lượng cán bộ, công chức có đủ bằng cấp dôi dư nhiều, khó khăn trong việc sắp xếp, điều chuyển. Vì vậy, đề xuất xem xét, nghiên cứu có cơ chế riêng cho các xã đặc thù, ví dụ như 1 xã có thể có 2 cán bộ/1 vị trí việc làm sau nhập.

Ở một khía cạnh khác, cán bộ, nhân dân trong huyện cũng băn khoăn về các loại giấy tờ sau nhập xã; cơ sở vật chất, trụ sở xã cũ, xã mới để vừa đáp ứng được yêu cầu mới, vừa không lãng phí; chế độ hợp lý cho cán bộ nghỉ và đánh giá, phân loại, lựa chọn được cán bộ đủ phẩm chất, năng lực cho xã mới... Thực tế, việc tách ra thì dễ nhưng nhập vào khó. Đây cũng dịp để sàng lọc đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, do đó, đòi hỏi sự đánh giá, lựa chọn khách quan, công tâm, minh bạch, rõ tiêu chuẩn. Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Nguyễn Vũ Chi đề nghị: Cần có 1 tập tài liệu chung hướng dẫn của các ngành cho địa phương để thuận tiện trong tổ chức thực hiện.
 
Cẩm Lệ

Các tin khác


Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Quyết tâm của “huyện nghèo” Đà Bắc

(HBĐT) - Gian nan huyện nghèo 
Là huyện vùng cao, điều kiện tự nhiên của Đà Bắc tương đối đặc thù. Nơi đây có nhiều đồi, núi, sông, suối xen kẽ tạo thành nhiều dải hẹp bị cắt phá mạnh mẽ. Địa hình bị chia cắt không chỉ gây trở ngại đặc biệt cho giao thông mà còn tạo nhiều thách thức cho nỗ lực khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế của địa phương. Hiện, Đà Bắc là 1 trong 85 huyện nghèo nhất cả nước, là huyện duy nhất của tỉnh thuộc danh sách "huyện nghèo giai đoạn 2018 - 2020” theo Quyết định số 275/QĐ-TTg, ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện có 18 xã khu vực III thuộc diện đầu tư Chương trình 135; 1 xã, 1 thị trấn khu vực II với 4 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn được đầu tư Chương trình 135.

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học lý luận chính trị ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ, hàng năm, huyện Kim Bôi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Đăng ký với Tỉnh ủy để cử cán bộ tham gia các lớp do Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Yên Thủy chú trọng là tăng cường công tác KT, GS và công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuổi trẻ xã Bắc Phong học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào "Tuổi trẻ xã Bắc Phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, tuổi trẻ xã Bắc Phong (Cao Phong) đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH địa phương. Đoàn xã được đánh giá là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 của huyện Cao Phong.

Huyện Lạc Thuỷ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Ngay sau khi được quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xây dựng Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 08/10/2019 về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các Chi, Đảng bộ trong huyện đã kịp thời triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch huyện đề ra.

Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

(HBĐT) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã nỗ lực trong các phong trào thi đua, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực lao động sản xuất, phát triển KT-XH, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục