Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn đã bày trò, giở luận điệu xuyên tạc, chống phá công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tạo cái nhìn, tư tưởng sai lệch về thực hiện nghĩa vụ của thanh niên. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã góp phần cùng các tầng lớp nhân dân bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc, đưa các chủ trương, chính sách đúng đắn đến với người dân; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.Cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang huyện Kim Bôi giáo dục truyền thống cho học sinh Trường TH&THCS xã Tú Sơn.

Không để bị động, bất ngờ

Nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, hàng năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt các cơ quan, đơn vị không để bị động, bất ngờ; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, quân đội về thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến từng địa bàn, khu dân cư, từng đối tượng trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhờ vậy, liên tục trong nhiều năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh luôn đạt kết quả cao.

Theo Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy địnhpháp luật về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp bằng nhiều hình thức, sát với thực tế của mỗi địa phương. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị kịp thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, được quần chúng nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho công dân trong thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân; phát huy tinh thần hăng hái của các tầng lớp thanh niên. 100% thanh niên có lệnh điều khám nghiêm túc chấp hành tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Không có trường hợp trốn, chống lệnh. 100% thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Hàng năm có hàng trăm thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trong đó, nhiều trường hợp là 2 anh em ruột cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ để tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông...

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của LLVT tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng. Theo Đại tá Triệu Kim Thắng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Thời gian qua, LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS). Từ đó, mỗi CBCS xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cao, xác định rõ trách nhiệm của bản thân. Đồng thời, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội. Chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nhờ vậy, không có CBCS trong LLVT tỉnh suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. 100% CBCS LLVT chủ động khắc phục khó khăn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với địa phương nắm chắc tình hình cơ sở. Kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận, không để các đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn lợi dụng, kích động, lôi kéo gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trong năm 2023, CBCS LLVT tỉnh đã thực hiện 117.890 lượt chia sẻ thông tin tích cực, chính thống trên các trang mạng. Tổ chức tốt việc tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm vững tình hình địa bàn, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, góp phần xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Huyện Mai Châu: Quan tâm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là những hoàn cảnh khác nhau của mỗi thanh niên. Song họ đều là những người ở độ tuổi 18, 20, sẵn sàng gác lại lợi ích riêng để tiếp nối truyền thống cha anh, tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ban CHQS huyện Yên Thủy: Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”

Trung tá Vũ Ngọc Điệp, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện Yên Thủy chia sẻ: Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS), Ban CHQS huyện đã tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu”, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Huy động gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận

Thực hiện công tác dân vận của lực lượng vũ trang, trong năm 2023, cơ quan quân sự các cấp trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu gắn với công tác dân vận.

100% cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang có hòm thư góp ý

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian qua, cơ quan quân sự các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội đồng quân nhân. Quá trình hoạt động duy trì theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trong sinh hoạt mọi quân nhân cơ bản phát huy tốt quyền dân chủ của mình.

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Từ ngày 9 - 10/11, đoàn cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng do Đại tá, PGS.TS Trần Ngọc Hồi, Chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị làm trưởng đoàn đã có chuyến nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại Bộ CHQS tỉnh Hoà Bình về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và tham gia giải quyết "điểm nóng”. 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động 50

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" năm 2023 (gọi tắt là Cuộc vận động 50) và đề ra phương hướng thực hiện năm 2024 .

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục