Bài 3 - Nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển đảng viên mới 

(HBĐT) - Cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức, cạn nguồn đối tượng phát triển đảng viên, không muốn phấn đấu vào Đảng do có ý định sinh con thứ 3, uy tín của tổ chức Đảng giảm sút do một số cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, vi phạm pháp luật… Đó là những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong phát triển đảng viên mới trên địa bàn tỉnh hiện nay. Tuy nhiên, nếu có sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cấp ủy, sự điều chỉnh phù hợp hơn trong tổ chức thực hiện thì chắc chắn công tác phát triển đảng viên mới sẽ có nhiều khởi sắc.


Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hòa Bình tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng đảng viên mới kết nạp tại chi bộ Công ty CP xây dựng Hoàng Sơn (TP Hòa Bình).

Nhận diện nguyên nhân của việc phát triển đảng viên mới chưa đạt kế hoạch

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ ra: Trước tiên phải nói là cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các tổ chức hội, đoàn thể chưa có sự quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo và thực hiện công tác phát triển đảng viên mới. Ngay như tại một số sở, ngành, cơ quan cấp tỉnh hiện còn đông lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ trình độ, phẩm chất, tư cách đạo đức để kết nạp vào Đảng, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh chỉ kết nạp được 66 đảng viên (đạt 44% kế hoạch). Đặc biệt, một số ngành có số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đông đảo như giáo dục, y tế… cũng chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Ví dụ như đối với ngành Giáo dục, giáo viên là đội ngũ có trình độ, công việc ổn định, ý thức chấp hành chủ trương, pháp luật tốt; phải luôn phấn đấu, rèn luyện, là tấm gương cho học sinh, thế hệ trẻ noi theo nhưng hiện nay tỷ lệ đảng viên mới chỉ chiếm 55,7% so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. 

Cùng với việc thiếu sự quan tâm, sâu sát thì có một thực tế là nguồn đối tượng phát triển Đảng hiện nay đang thiếu hụt, nhất là đối tượng quần chúng ưu tú trẻ tuổi. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Từ năm 2017 đến nay, huyện đặt ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp 150 quần chúng ưu tú vào Đảng. Tuy nhiên, cả 2 năm 2017, 2018 đều chỉ thực hiện đạt từ 73 – 80% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2019 mới kết nạp được 25 đảng viên (đạt 16,67% kế hoạch năm). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chưa đạt kế hoạch, trong đó có vấn đề khó khăn về nguồn đối tượng cảm tình Đảng. Do thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa hoặc làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, ít tham gia hoạt động tại địa phương mà công tác phát triển Đảng tại các doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc "bỏ lửng”, lãng phí nhóm đối tượng quần chúng ưu tú này.

Ngoài ra, tìm hiểu thực tế tại cơ sở, chúng tôi được biết, vấn đề sinh con thứ 3 cũng đang là một trong những nguyên nhân gây khó cho công tác phát triển đảng viên mới. Đồng chí Bùi Thanh Viễn, Phó Bí thư TT Đảng ủy thị trấn Bo, Đảng bộ huyện Kim Bôi cho biết: Thực tế có một xu hướng là đời sống kinh tế người dân đi lên, nhu cầu sinh con thứ 3 ngày càng tăng, nhất là với những gia đình đang có 2 con gái. Trong khi đó, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành T.Ư Đảng về "xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” nêu rõ tại Điều 27: "Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình… trong trường hợp sinh con thứ 3 (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách”. Điều này dẫn đến việc những quần chúng ưu tú có dự định sinh con thứ 3 sẽ không tha thiết với việc vào Đảng. 

Bên cạnh những lý do trên, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng nhìn nhận: Ngày 9/2/2011, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU "Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng từ đoàn viên, đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên các trường, đoàn viên thanh niên đi làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang”. Khi triển khai thực hiện Chỉ thị, một số Đảng bộ đã chạy theo số lượng, chưa có sự chọn lọc kỹ lưỡng trong việc kết nạp đảng viên mới, dẫn đến việc đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chưa phát huy tốt vai trò người đảng viên. Ví dụ như từ năm 2015 đến nay, huyện Kim Bôi có đến 8 trường hợp đảng viên kết nạp theo tinh thần Chỉ thị số 35 đã bị xóa tên. Cùng với đó là việc đảng viên chưa gương mẫu, còn vi phạm pháp luật, đi làm ăn xa bỏ sinh hoạt Đảng… gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của tổ chức Đảng, đảng viên.

Tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đảng viên

Để giải quyết, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc trên, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, hội viên… về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Lãnh đạo cấp ủy phải xác định việc kết nạp Đảng đảm bảo số lượng, chất lượng là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Phát triển đảng viên mới là tiêu chí xem xét, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng hàng năm. Tuy nhiên, không vì số lượng, việc kết nạp đảng viên mới phải đảm bảo chất lượng; đảng viên mới kết nạp phải thực sự xứng đáng, có mục đích phấn đấu trong sáng, có tính tiên phong, gương mẫu để quần chúng nhân dân học tập, noi theo. Phải quan tâm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới để đảng viên mới nhận thức đầy đủ, phát huy tốt vai trò người đảng viên. Cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ làm nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cho người xin vào Đảng, thực hiện tốt Điều lệ Đảng.

Việc xác định đối tượng quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng cũng cần có sự linh động, phù hợp với tình hình thực tế các địa phương. Nếu như cạn nguồn về thanh niên thì cần chuyển trọng tâm sang các đối tượng khác như: nông dân, phụ nữ… có việc làm ổn định ở địa phương. Quan tâm những nơi có số lượng quần chúng ưu tú đông đảo, đảm bảo chất lượng để phát triển Đảng như các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; nhất là 2 ngành y tế và giáo dục. Đồng thời, quan tâm phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 38, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 33, ngày 18/3/2019 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
         
Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy lưu ý: Cần quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có tác phong, đạo đức, lối sống chuẩn mực, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi đảng viên mắc khuyết điểm, vi phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định, đảm bảo tính răn đe, giáo dục. Việc phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm phải thực hiện nghiêm túc, chính xác, công tâm. Và nhất là tổ chức Đảng phải phát huy vai trò lãnh đạo một cách toàn diện, hiệu quả. Khi uy tín của người đảng viên được củng cố, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng nâng lên thì quần chúng ưu tú sẽ có thêm động lực, mục tiêu để tích cực phấn đấu, trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
                                           

Dương Liễu - Nguyễn Quyên

Các tin khác


Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách Nhà nước năm 2020

(HBĐT) - Báo cáo trình HĐND tỉnh khoá XVI, Kỳ họp thứ 12 do Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh trình bày

Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Trần Đăng Ninh, Chủ tịch HĐND tỉnh

(HBĐT) - Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng nay (9/12), khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Sáng nay, đúng 8 giờ, tại Hội trường trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh diễn ra Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI. Tới dự có đại diện lãnh đạo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, ĐBQH tỉnh và sở, ban, ngành. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Cộng hòa Ta-ta-xtan, LB Nga

Chiều 8-12, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã tới sân bay quốc gia Ca-dan, thành phố Ca-dan, Cộng hòa Ta-ta-xtan, LB Nga, bắt đầu thăm chính thức LB Nga theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng LB Nga V.Mát-vi-en-cô, Chủ tịch Đu-ma quốc gia LB Nga V.Vô-lô-đin.

Giao lưu nhân dân Việt Nam - Lào: “Son sắt nghĩa tình, Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây”

Tối 7-12, tại TP Vinh (Nghệ An), Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯMTTQ) Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu nhân dân và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Son sắt nghĩa tình Trường Sơn Đông -Trường Sơn Tây”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục