(HBĐT) - Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ được tiến hành trong 2 ngày, từ 6 - 7/8/2020. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công đại hội.

 


Đồng chí Đoàn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025, diễn ra 6 - 7/8/2020.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 74 TCCS Đảng với trên 4.100 đảng viên. Để đại hội các chi, đảng bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Tỉnh ủy, BTV Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, hướng dẫn quy trình đại hội, công tác KT-GS phục vụ đại hội, việc xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, văn kiện, dự thảo nghị quyết trình đại hội và kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối. BTV Đảng ủy cũng đã lựa chọn 1 chi bộ và 1 đảng bộ chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời yêu cầu các Đảng bộ cơ sở chọn 1 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chuẩn bị, tổ chức đại hội trong toàn Khối.

Tính đến ngày 29/6/2020, 100% chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đoàn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhận định: Đại hội cấp cơ sở diễn ra cơ bản theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ. Đặc biệt, công tác nhân sự và bầu cử được cấp ủy các cấp chuẩn bị chu đáo, thận trọng, chặt chẽ. Do đó, cấp ủy khóa mới gồm 453 đồng chí được đánh giá là tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín và năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 100% cấp ủy viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trong đó, 51,2% có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 76,4% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân; số cấp ủy viên là nữ chiếm 27,1%; người dân tộc thiểu số chiếm 26,04%...

Để sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn Đảng bộ, đến nay, Đảng ủy Khối đã cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội, trong đó đã tiến hành thảo luận, lấy ý kiến góp ý rộng rãi, dân chủ, công khai vào các dự thảo. Tại các hội nghị lấy ý kiến, đa số đại biểu nhận định: Báo cáo chính trị đã đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát tình hình thực tế, có tính khả thi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ngoài việc chuẩn bị tốt các dự thảo báo cáo trình đại hội, đề án nhân sự cũng được Đảng ủy Khối chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy trình 5 bước chặt chẽ, đảm bảo nhân sự giới thiệu để đại hội bầu cấp ủy khóa mới tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và đảm bảo số lượng, cơ cấu theo tinh thần Chỉ thị số 35, hướng dẫn của Tỉnh ủy. Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, dự kiến, số lượng BCH Đảng bộ khóa XVII gồm 25 đồng chí; BTV gồm 7 đồng chí; UBKT Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Với sự chuẩn bị công phu, khẩn trương, nghiêm túc, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ Khối đã cơ bản hoàn thành các nội dung chính, đảm bảo quy định. Tin tưởng rằng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong Khối. 

                                                                      Hải Yến

Các tin khác


Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, phù hợp. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, TẠO XUNG LỰC MỚI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Tôn vinh, nhân rộng các điển hình thi đua yêu nước

(HBĐT) - Những ngày này, hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, ngày hội thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà - nơi hội tụ 396 đại biểu ưu tú, đại diện các điển hình tiên tiến xuất sắc nhất được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho hàng chục nghìn bông hoa tươi thắm trong rừng hoa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.       

Báo Hòa Bình và Huyện ủy Lạc Sơn ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 18/9, tại huyện Lạc Sơn, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Ban Biên tập Báo Hòa Bình, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Lạc Sơn.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên T.Ư tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục