(HBĐT) - LTS: Trao đổi với phóng viên Báo Hòa Bình trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Các Tiểu ban phục vụ đại hội đang rà soát, hoàn thiện những công việc cuối cùng, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Đại hội của đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, vì sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong những năm tới.Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: P.V

P.V: Xin đồng chí cho biết những nội dung chính của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ?

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 1 - 3/10/2020) tại Cung văn hóa tỉnh, TP Hòa Bình. Phiên khai mạc và bế mạc của đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH tỉnh, Báo Hòa Bình điện tử. Dự đại hội có 347 đại biểu đại diện trên 6,7 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thảo luận, đóng góp, cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.

P.V: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn: Với sự cố gắng của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết (NQ) Đại hội đề ra, tạo tiền đề để tỉnh phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Tốc độ tăng tưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,59%. Ước đến hết năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 45,58%, dịch vụ chiếm 29,32%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,98%, thuế sản phẩm 5,12%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước; thu ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm tăng 15,2%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 44,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%... Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được bảo tồn, phát triển. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được quan tâm. Hòa Bình là tỉnh đi đầu trong thực hiện NQ T.Ư 6 (khóa XII), NQ số 37 của Bộ Chính trị, NQ số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…

P.V: Đồng chí thông tin thêm về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII ?

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn: Đến ngày 30/6/2020, 100% tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành xong việc tổ chức đại hội. Đến ngày 7/8/2020, 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo tiến độ về thời gian, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 233-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. 

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình, hướng dẫn của T.Ư, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, thực hiện phương châm lấy phẩm chất chính trị, uy tín và hiệu quả công tác để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ, lựa chọn vào BCH, BTV là những đồng chí đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã xây dựng đề án nhân sự BCH khóa XVII dự kiến là 53 đồng chí, danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 60 đồng chí, dư 7 đồng chí = 13,2%; nữ 11 đồng chí, đạt tỷ lệ 18,3%; tuổi trẻ, dưới 40 tuổi 6 đồng chí, đạt tỷ lệ 10%; dân tộc thiểu số 65%. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt trên 50% so với đầu nhiệm kỳ. Tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chung nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị. BTV Tỉnh ủy khóa XVII dự kiến là 15 đồng chí. Danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào BTV Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí, đạt tỷ lệ số dư 13,3%; nữ 3 đồng chí = 17,6%; dân tộc thiểu số 58,8%; đổi mới BTV = 64% so với đầu nhiệm kỳ. Như vậy, về cơ bản đáp ứng yêu cầu hướng dẫn về công tác nhân sự, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ nữ, tính đổi mới trong BCH, BTV Tỉnh ủy khóa tới. 

Công tác xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được thực hiện theo đúng hướng dẫn của T.Ư. Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các tổ CT-XH; cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng, nhân sỹ, trí thức, nhà khóa học, các ban, bộ, ngành, các học viện, viện nghiên cứu của T.Ư. Ngày 24/8/2020, Bộ Chính trị đã duyệt nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, phương án nhân sự cấp uỷ khóa XVII của Đảng bộ tỉnh và thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Như vậy, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đã sẵn sàng để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thành công, là đại hội của dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới kế thừa thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước và 30 năm tái lập tỉnh. Đại hội là dịp để khẳng định những thành quả, kinh nghiệm quan trọng cần phát huy, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đánh giá thời cơ, yêu cầu phát triển cũng như những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà đại hội đề ra thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng phát triển của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ mới.

P.V:: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Chung (TH)

Các tin khác


Giám sát cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 21/10, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017 - 2020 tại UBND TP Hòa Bình.        

UBND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh

(HBĐT) - Ngày 21/10, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình công tác dân tộc và việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội (Nghị quyết 120).

Đảng bộ huyện Kim Bôi: Lãnh đạo phát triển vùng sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - "Cụ thể hóa các nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, từ đó tập trung lãnh đạo thực hiện và đạt được kết quả đáng ghi nhận" - đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy Nguyễn Văn Xiêng cho biết.

Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Ngày 20-10, Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhật Bản, rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản sau khi nhậm chức.

Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 20-10, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến công bố, triển khai Quyết định số 2389-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nội vụ; Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Triển vọng thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Liên bang Nga

Dự Hội thảo khoa học - thực tiễn quốc tế "Vai trò của ngoại giao nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Nga - Việt" do Hội Hữu nghị Nga - Việt tổ chức, các đại biểu nhấn mạnh, thời gian qua, đối ngoại nhân dân hai nước đạt nhiều thành tựu quan trọng và đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển thời gian tới, cả chiều rộng và chiều sâu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục