(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 15- KH/TU, ngày 23/2/2021, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư khóa XII "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam trong tình hình mới”. Nội dung nêu rõ:


1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW và các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động báo chí và HNB, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với hoạt động của HNB. Tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của báo chí, HNB Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của hội viên, người làm báo.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí và HNB tỉnh. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của người làm báo về hoạt động báo chí. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan báo chí và HNB.

3. Trong giai đoạn 2021-2025, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo toàn diện, thường xuyên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HNB; thực hiện tốt các quy định về tổ chức, biên chế, kinh phí; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và các nhu cầu thiết yếu phục vụ công tác. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về hoạt động báo chí và HNB; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền, tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa, thiết thực; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí cách mạng; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với những sai phạm trong hoạt động báo chí...

4. HNB tỉnh, các chi hội, hội viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, trong đó, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị người làm báo và hội viên thuộc cấp mình quản lý. Phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ những người làm báo; tham mưu đề xuất UBND tỉnh tổ chức giải báo chí hàng năm của tỉnh...

BTV Tỉnh ủy giao: Các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và kế hoạch này; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trên, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về hoạt động của HNB; chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND cấp huyện, thành phố rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để HNB hoạt động ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp, phát triển đúng định hướng. HNB, các cơ quan báo chí của tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW với các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phù hợp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp HNB tỉnh, Sở TT&TT theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ hàng năm báo cáo BTV Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

Lam Nguyệt
(Hội Nhà báo tỉnh - TH)


Các tin khác


Đồng chí Lê Minh Khái và Lê Văn Thành được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Với 459 đại biểu có mặt (chiếm 95,63%); số đại biểu tán thành là 455 (bằng 94,79%), đại biểu không tán thành là 4 (bằng 0,83%), Quốc hội đã bầu đồng chí Lê Minh Khái và đồng chí Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ; 12 đồng chí được bầu làm bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Quốc hội sáng nay đã thông qua Nghị quyết về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và một số thành viên của Chính phủ.

Điểm sáng phong trào thi đua "CCB gương mẫu" ở xã Phú Thành

(HBĐT) - Hội CCB xã Phú Thành (Lạc Thủy) có 486 hội viên sinh hoạt tại 10 cơ sở hội. Theo thống kê năm 2020, thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 63,92%, toàn xã còn 9 hộ CCB nghèo và cận nghèo. Để đạt được kết quả trên, hội viên CCB trên địa bàn xã đã phát huy tinh thần "người lính Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế thời bình. Qua đó nhằm năng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, khẳng định vai trò tiên phong của hội viên CCB trong phát triển KT-XH địa phương.

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Chiều 7-4, Văn phòng Quốc hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Xã Nam Thượng: Đại hội điểm Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

(HBĐT) - Hội LHPN xã Nam Thượng (Kim Bôi) vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp cơ sở lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Có 85 đại biểu chính thức đại diện cho 1.140 cán bộ, hội viên trong toàn xã tham dự Đại hội.

Hội Cựu chiến binh tỉnh giao ban quý I

(HBĐT) - Ngày 7/4, tại huyện Lạc Thủy, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác quý I/2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh, các huyện, thành phố và Hội CCB Khối Các cơ quan tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục