(HBĐT) - Ngày 22/6/1886, tỉnh Mường Hòa Bình được thành lập gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn, Chợ Bờ. Tên gọi Lương Sơn chính thức có từ ngày đó. Trải qua chiều dài lịch sử, sau những lần sáp nhập, chia tách với Đạo Mỹ Đức, thuộc Hà Nội và huyện Kim Bôi, cũng như sự thay đổi về địa giới hành chính, đến nay, huyện Lương Sơn có 10 xã, 1 thị trấn. Đảng bộ huyện có 33 chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy với hơn 5.700 đảng viên.


Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, tập trung lãnh đạo thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Huyện có vị trí cửa ngõ phía Đông của tỉnh, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có tuyến quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi và tiềm năng để phát triển. Huyện Lương Sơn cùng TP Hòa Bình và các xã phía Bắc huyện Lạc Thủy được xác định là vùng đô thị - công nghiệp, vùng động lực KT-XH của tỉnh. Trong chặng đường xây dựng và phát triển, huyện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh hội nhập, giao lưu ngày càng rộng mở. Song, dù trong hoàn cảnh nào, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần vượt khó, chung sức, đồng lòng xây dựng huyện nhà ngày một đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn.

Có được những thành tựu như hiện nay, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của T.Ư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Đảng bộ huyện trong từng giai đoạn lịch sử. Công tác xây dựng Đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm luôn được Đảng bộ huyện đặt lên hàng đầu. BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi, Đảng bộ; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, cán bộ trong quy hoạch đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Đảng bộ huyện triển khai nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên.

Từ xây dựng Đảng vững mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền đã giúp huyện đạt được nhiều thành tựu quan trọng những năm qua. Trong đó phải nói đến 2 mục tiêu chiến lược được đề ra tại Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đều đạt được kết quả mang tính đột phá và về đích sớm trước 1 năm. Đó là ngày 14/7/2020, huyện Lương Sơn được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1018/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; ngày 20/11/2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 986/QĐ-BXD công nhận thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Đi liền với đó là huyện đạt nhiều thành quả trong phát triển KT-XH, được minh chứng bằng những con số trong giai đoạn 2015-2020: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với mức bình quân chung của tỉnh, đạt 13,86%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực với công nghiệp - xây dựng chiếm 63,1%, thương mại - dịch vụ 24,8%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 12,1%; thu NSNN bình quân tăng 20,07%/ năm, là huyện duy nhất có tỷ lệ tăng thu NSNN bình quân/năm vượt chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra là 17%; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, chỉ còn 2,37%...

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Huyện Lương Sơn phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự vào cuộc quyết liệt, linh hoạt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cấp, ngành; sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, cùng truyền thống đoàn kết vượt khó được thắp sáng đã giúp huyện Lương Sơn thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới.

Hiện tại, cả hệ thống chính trị của huyện đang đồng tâm, hợp lực thực hiện mục tiêu mang tính cách mạng được NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra là: "Xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng kinh tế năng động của tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến năm 2025 huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã". Để hiện thực hóa mục tiêu, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xây dựng đội ngũ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, bao gồm Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch các phân khu chức năng. Trong công tác quy hoạch đô thị phải đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển và cải tạo chỉnh trang đô thị; phải đáp ứng tốt các yêu cầu về tạo dựng chất lượng không gian đô thị và yêu cầu về dự báo gắn với thực tiễn, xu hướng phát triển của xã hội...

Tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm để nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, điện, các khu, cụm công nghiệp... Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng động lực để tạo mọi điều kiện thúc đẩy phát triển KT - XH.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đô thị; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới; các tiêu chí đô thị loại IV; phấn đấu 6 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường...

Trên hành trình xây dựng và phát triển, huyện Lương Sơn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Chặng đường phía trước còn gian nan, nhiệm vụ còn nặng nề. Song, dưới ánh sáng NQĐH Đảng lần thứ XIII, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; kế thừa thành tựu của thế hệ trước và với quyết tâm, khát vọng phát triển, cùng niềm tin vững chắc của cả hệ thống chính trị, huyện Lương Sơn tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, nhằm xây dựng huyện Lương Sơn phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã.


BÙI QUANG TOÀN
TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Sơn


Các tin khác


Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình 

(HBĐT) - Sáng 2/12, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn phối hợp Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề "Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 10/12/2021). Đồng chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Đại tá Trần Ngọc Anh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Nguyễn Thị Minh Thuận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tham dự họp báo có các phóng viên đại diện cho các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.

Chính phủ Liên bang Nga mong muốn tăng cường mở rộng hợp tác với Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 1/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimirovich Mishustin tại Thủ đô Moscow.

Thống nhất các nội dung triển khai, phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình

(HBĐT) - Chiều 1/12, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị họp bàn, thống nhất các nội dung triển khai, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo trực tuyến Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình (10/12/1951 - 10/12/2021) với chủ đề: "Chiến thắng Hoà Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Ban Pháp chế: Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Ngày 1/12, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Võ Ngọc Kiên; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành chức năng.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Mai Châu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Ngày 30/11, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Mai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh, UBND huyện.

Hiệu quả chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình có 145/151 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); 74,3% dân số toàn tỉnh là người DTTS. Trong những năm qua, KT-XH vùng DTTS&MN được quan tâm phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng cải thiện; trình độ dân trí nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả này có sự đóng góp hiệu quả từ thực hiện chính sách "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 45/QĐ-TTg, ngày 9/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục