(HBĐT) - LTS:Trước thềm xuân mới năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn đánh giá kết quả đạt được và những giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình phát triển KT-XH tại xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của tỉnh năm 2017?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, tỉnh tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai, mưa lũ lịch sử gây ra để ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, "bức tranh” KT-XH của tỉnh vẫn khá lạc quan. Đã có 23/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,46%. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,06%; công nghiệp - xây dựng tăng 14,5% (công nghiệp tăng 18,84%); dịch vụ tăng 7,53%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,03%; công nghiệp - xây dựng 48,59%; dịch vụ 31,38%. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng… Toàn tỉnh có thêm 9 xã đạt 19 tiêu chí NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 50 xã. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27.523 tỷ đồng, vượt 2,5% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 505 triệu USD, vượt 8,6% kế hoạch. Toàn tỉnh có 495 dự án đầu tư, trong đó có 35 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 65.154 tỷ đồng và 505 triệu USD. Số doanh nghiệp, HTX hoạt động hiệu quả tăng 20% so với năm 2016.

Thu ngân sách Nhà nước đạt 3.066 tỷ đồng, bằng 117% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 108% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn. Tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư tiếp tục được cải thiện, nhiều công trình, dự án đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả cao, kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc.

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai và mang lại hiệu quả cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thường xuyên và có nhiều chuyển biến. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường, chất lượng giáo dục tiến bộ rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

P.V: Năm 2017 ghi nhận sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm trong thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của UBND tỉnh. Xin đồng chí cho biết một số kết quả cụ thể?  

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Năm 2017, cùng với thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, chú trọng tới hiệu quả, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Trong đó đã ban hành và chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện Quyết định số 255, ngày 28/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2017, định hướng đến năm 2020 với những mục tiêu cụ thể như: Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án, hỗ trợ các dự án có quy mô lớn; hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo PCI, các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2020. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 hướng dẫn trình tự thực hiện một số thủ tục hành chính dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài KCN và dự án PPP trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận đất đai thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư. Cùng với đó, UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc đối thoại theo chuyên đề, lĩnh vực và nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, ghi nhận và giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, UBND tỉnh đã thành lập các Tổ công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo hướng xác định rõ thời gian và gắn với trách nhiệm giải quyết, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến công tác thủ tục hành chính, lĩnh vực tài nguyên - môi trường, xây dựng, nhà ở công nhân… được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, thực hiện một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai dự án. Trong năm 2017, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và các huyện, thành phố, xây dựng cơ chế giám sát, đôn đốc việc giải quyết cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân…

P.V: Xin đồng chí cho biết những thách thức và cơ hội phát triển của tỉnh ta?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tỉnh ta đang đứng trước nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng không ít cơ hội phát triển mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH cũng như thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh vẫn còn những yếu kém, nhất là công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thực sự hiệu quả. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc. Chất lượng, quy mô, sức cạnh tranh của doanh nghiệp thấp. Đời sống nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, mưa lũ còn nhiều khó khăn…

Mặc dù vậy, chúng ta đang đứng trước những cơ hội lớn để tạo ra sức bứt phá, đó là: Với lợi thế gần Thủ đô và vùng đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh đang sở hữu những lợi thế đặc thù để phát triển, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch. Bên cạnh đó, tỉnh đang có tư duy đổi mới, cùng cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng có ý thức phấn đấu xây dựng quê hương ngày một phát triển.

P.V: Xin đồng chí cho biết định hướng và một số giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2018?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Nhiệm vụ phát triển KT -XH năm 2018 là rất nặng nề với mục tiêu phấn đấu: Tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%, trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 13%; dịch vụ tăng 8,3%. Cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 19,86%; công nghiệp - xây dựng 49,04%; dịch vụ 31,1%. Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,1%... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Trong đó chú trọng vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển vùng động lực, Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế, phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Nghiên cứu điều chỉnh đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao; xây dựng vùng sản xuất tập trung cây có múi, phát triển sản xuất cây dược liệu, cây công nghiệp và rau hữu cơ; chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo hướng chăn nuôi trang trại tập trung, công nghệ cao, đồng bộ, theo chuỗi giá trị gắn với thị trường. Rà soát, điều chỉnh chính sách phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Từng bước xây dựng danh mục các sản phẩm công nghiệp phù hợp với lợi thế của địa phương theo hướng giảm tỷ trọng ngành khai thác, tăng tỷ trọng ngành chế biến và chế biến sâu. Tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, tiếp tục hỗ trợ đầu tư đường giao thông khu công nghiệp Yên Quang; đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo 50 ha đất sạch tại khu công nghiệp Mông Hóa; bố trí vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Lạc Thịnh. Tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; minh bạch, công khai thủ tục hành chính và tình hình giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước. Nâng cao hiệu quả phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân, coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ thay vì quản lý, tạo động lực cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế được tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân. Tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư sớm triển khai và đưa các dự án đầu tư đi vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả…

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, cách làm, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu KT-XH năm 2018; tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Chung (Thực hiện)


Các tin khác


UBND huyện Lương Sơn xử phạt chủ đầu tư, yêu cầu dừng thi công dự án khu đô thị Đông Trường Sơn 

(HBĐT) - Ngày 26/5, UBND huyện Lương Sơn ban hành Quyết định số 904 xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Công TNHH Legacy Riverside, số nhà 01, ngõ 21, đường Phạm Văn Đồng, tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khởi công xây dựng công trình chưa có mặt bằng được bàn giao, thiếu mặt bằng xây dựng theo tiến độ dự án khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Đông Trường Sơn tại huyện Lương Sơn.

Thông báo kết thúc niên vụ Cam Cao Phong 2022 – 2023

(HBĐT) - UBND huyện Cao Phong vừa ban hành Công văn số 1120 gửi các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương, các sở, ngành trong tỉnh thông báo kết thúc niên vụ Cam Cao Phong 2022 – 2023.

Thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu thủy sản

Trong tháng 5/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 900 triệu USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2022 và các mặt hàng chủ lực đều giảm sâu từ tháng 4, như cá tra giảm 52%, tôm sụt giảm 35%, cá ngừ giảm 38% và mực bạch tuộc giảm 11%...

Bàn giao cơ quan có thẩm quyền dự án đầu tư xây dựng và cải tạo đường giao thông

(HBĐT) - Ngày 30/5, Bộ GTVT và UBND tỉnh tổ chức bàn giao cơ quan có thẩm quyền Dự án đầu tư xây dựng  đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ (QL) 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT. Các đồng chí: Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Triển vọng phát triển cây nha đam tại xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng và phát triển mô hình vườn ao chuồng, bà Bùi Thị Lý ở xóm Ào U, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã chuyển đổi nhiều giống cây trồng, từ lúa nước đến các loại rau, củ, quả. Nhận thấy tiềm năng của cây nha đam có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao, bà Lý mạnh dạn đầu tư phát triển giống cây này tại địa phương.

Khơi thông nguồn vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng

(HBĐT) - Xác định nguồn vốn tín dụng có vai trò quan trọng đối với phát triển KT-XH địa phương, thời gian qua, ngành ngân hàng tỉnh đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp về tiền tệ, tín dụng góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng KT-XH ở mức hợp lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục