* Quý I, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Lương Sơn ước thực hiện 45.336 triệu đồng, đạt 23,4% dự toán tỉnh giao, đạt 22,8% dự toán huyện giao, bằng 116,2% cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu trong cân đối 45.322 triệu đồng, đạt 23,4% dự toán tỉnh giao, đạt 22,8% dự toán huyện giao, đạt 116,5% cùng kỳ. Thu ngoài cân đối 14 triệu đồng, đạt 12% cùng kỳ năm 2017.
 
Tổng chi ngân sách ước thực hiện 104.536 triệu đồng, bằng 22,5% dự toán tỉnh giao, bằng 22,3% dự toán huyện giao, bằng 105% cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi thường xuyên 104.536 triệu đồng, bằng 23,3% dự toán huyện giao, bằng 110,5% cùng kỳ. Hiện nợ thuế trên địa bàn khoảng 64,8 tỷ đồng, tăng 4,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017; trong đó, nợ khó thu ước 49,6 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 15,2 tỷ đồng.
 
* Theo UBND huyện Cao Phong, bước vào năm 2018, công tác quản lý tài chính, thu, chi ngân sách tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Trong quý I, tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 4.500 triệu đồng, đạt 17,2% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 16,6% dự toán HĐND huyện giao. Thu ngân sách địa phương ước đạt 96.260 triệu đồng, đạt 31,3% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 31,2% dự toán HĐND huyện giao.
 
Cũng trong quý I, chi ngân sách địa phương của huyện ước đạt 95.260 triệu đồng, đạt 31,3% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 31,2% dự toán HĐND huyện giao.

 

                                                                                                 PV

Các tin khác


Hòa Bình khát vọng phát triển

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Ðảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Và Hòa Bình đang quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh trung bình của cả nước.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục