Nguyễn Văn Quang

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh


(HBĐT) - Năm 2018, ngoài những khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, lũ ống, lũ quét, sạt lở nghiêm trọng làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng. Hàng trăm hộ dân phải di dời tái định cư, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức như vậy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, QP-AN.


 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng cam Cao Phong tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018.

 

Trong năm 2018, KT-XH của tỉnh tiếp tục khởi sắc: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,36%. Trong đó: nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,7%; dịch vụ tăng 5,73%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển biến tích cực. Tỷ trọng ngành nông – lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,12%; công nghiệp - xây dựng 47,36%; dịch vụ 30,52%. Đã có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 14,73%. Đời sống được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đối mặt với khó khăn của thời tiết, sản xuất nông nghiệp vẫn đạt được kết quả tích cực, giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tỉnh bước đầu thực hiện có hiệu quả định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Các tiềm năng về đất đai, lao động đang được khai thác hiệu quả, mở ra những cơ hội phát triển mới tại nhiều địa phương. Chương trình xây dựng NTM thu được kết quả tích cực, cải thiện bộ mặt nông thôn miền núi, có thêm 10 xã đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã về đích NTM của tỉnh là 61 xã.

Với các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn duy trì mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,5% so với bình quân cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 32.520 tỷ đồng, vượt 2,75% kế hoạch năm. Các hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển, lưu thông hàng hóa và dịch vụ có mức tăng trưởng khá cao. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 616,15 triệu USD, tăng 20,81%, nhập khẩu ước đạt 490,27 triệu USD, tăng 14,55% so với năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 26.720 tỷ đồng, tăng 19,31% so với năm trước. Tổng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 2.550.000 lượt, doanh thu 1.464 tỷ đồng. Dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông đều tăng so với cùng kỳ năm trước và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong năm đã có 69 dự án đăng ký đầu tư mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 544 dự án, trong đó có 37 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 502 triệu USD, 507 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký khoảng 64.885 tỷ đồng. Số dự án đã đi vào sản xuất, kinh doanh chiếm gần 50%, hàng năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước khoảng 440 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho khoảng 28.100 người, góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội.


 

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang ký Bản ghi nhớ với các nhà đầu tư, tổng số vốn tương đương 4 tỷ USD.

 

Hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 102% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư tiếp tục được cải thiện. Nhiều công trình, dự án đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả, kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc.

Năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tổ chức đối thoại theo chuyên đề, lĩnh vực, kịp thời ghi nhận và giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh và đạt được những kết quả tích cực. Nhiều lĩnh vực then chốt của tỉnh có chuyển biến rõ nét. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực đã nghiên cứu khảo sát và triển khai các dự án đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp, dịch vụ; đầu tư vào khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và điểm du lịch quốc gia Mai Châu. Nhiều dự án nghiên cứu và triển khai đầu tư dọc đường Hòa Lạc - Hòa Bình, các vùng động lực kinh tế và các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 9 nhà đầu tư thực hiện 9 dự án và ký Bản ghi nhớ đầu tư với 15 nhà đầu tư, thực hiện 19 dự án trên địa bàn tỉnh với mức đầu tư lên tới 94.000 tỷ đồng vào những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, hứa hẹn tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ trong những năm tới.

Cùng với đó, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai và mang lại hiệu quả cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm thường xuyên và có nhiều chuyển biến. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường, chất lượng giáo dục có bước tiến bộ rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những kết quả đạt được của năm 2018 là cơ bản và đáng ghi nhận, thể hiện sự đổi mới trong tư duy, nhận thức, cách làm trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp và tổ chức thực hiện các mục tiêu KT-XH. Đồng thời khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền, các ngành và địa phương đã tạo những nền tảng vững chắc để tỉnh ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH vẫn còn những yếu kém, đó là: Tăng trưởng kinh tế thiếu tính bền vững, chất lượng tăng trưởng thấp. Tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ còn chậm. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các địa phương trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa được cải thiện nhiều. Đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng thiên tai còn nhiều khó khăn…

Năm 2019 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020. Nhiệm vụ phát triển KT-XH rất nặng nề với mục tiêu phấn đấu chủ yếu là: Tăng trưởng kinh tế 9,5%, trong đó nông, lâm, nghiệp thủy sản tăng 4,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,28%, dịch vụ tăng 7,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,1 triệu đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội 16.435 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 3.810 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 790 triệu USD, nhập khẩu 636 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%...

Bước vào năm mới 2019, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm QP-AN, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển.Các tin khác


Giúp doanh nghiệp vượt khó khăn

Kết quả khảo sát vừa được Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) công bố cho thấy các doanh nghiệp đang phải trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn. Hàng loạt kiến nghị, đề xuất mang tính cấp bách từ cộng đồng doanh nghiệp cũng đã được đề xuất, hướng đến tháo gỡ các nút thắt ngay trước mắt nhằm củng cố niềm tin và gia tăng nội lực để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn nhiều thách thức hiện nay.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại, điện tử

(HBĐT) - Theo đánh giá của ngành Công Thương, trong 3 năm qua, thương mại nội tỉnh giữ vững đà tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng của tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội trong giai đoạn 2021 - 2023 đạt khoảng 17,96%.

Phát triển sản phẩm OCOP để nâng giá trị nông sản địa phương

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Đà Bắc đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế để xây dựng sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị các nông sản đặc trưng.

Dự án khu đô thị Mường Khến Heritage: Chủ đầu tư cam kết đảm bảo quyền sở hữu lâu dài, pháp lý an toàn

(HBĐT) - Thời gian qua, dư luận xã hội xuất hiện thông tin dự án khu đô thị (KĐT) Mường Khến Heritage tại thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) do Công ty TNHH KĐT Mường Khến làm chủ đầu tư (CĐT); đơn vị phát triển dự án là Công ty CP đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) có dấu hiệu không trung thực (lừa dối), khi giới thiệu dự án ghi đất sử dụng lâu dài, nhưng trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là đất có thời hạn sử dụng 50 năm...

Gala kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hoà Bình

(HBĐT) - Tối 28/5, Hội Doanh nghiệp trẻ (HDNT) tỉnh tổ chức Gala kỷ niệm 20 năm thành lập Hội (2003 - 2023). Tham dự về phía T.Ư có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giảm tiếp lãi vay để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

Lãi suất điều hành vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định giảm thêm 0,5 điểm phần trăm, tạo cơ sở giảm tiếp lãi vay. Mặc dù lãi suất cho vay đang có động thái giảm, nhưng thực tế vẫn ở mức cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục