(HBĐT) - Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, thời gian qua, huyện Lương Sơn đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được cải thiện.


Nông dân xóm Quyền Chùa, xã Cao Dương (Lương Sơn) cải thiện thu nhập từ mô hình vỗ béo bò thịt.

Nhuận Trạch là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, thời gian qua, xã tích cực chỉ đạo người dân áp dụng tiến bộ KH -KT trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như chăn nuôi bò sữa, lợn thịt, trồng lặc lày, phát triển rau an toàn. Các mô hình ngày càng hiệu quả, cho thu nhập ổn định, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2015, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt trên 26 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 1%.    
 
Giai đoạn 2013-2017, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản của huyện Lương Sơn đạt bình quân 4,13%/năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt gần 170 triệu đồng/năm, bình quân đạt 18,05%/năm. Tuy nhiên, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Vì vậy, thu nhập của đại bộ phận nông dân và những người làm nông nghiệp chưa cao. Do sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định, sức cạnh tranh của nông sản còn thấp, sản xuất chưa gắn chặt với thị trường. Từ thực trạng đó, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Lương Sơn đến năm 2020 được triển khai thực hiện với mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, góp phần cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và bảo vệ môi trường. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành đạt 2,02%/năm, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha canh tác đạt trên 150 triệu đồng/năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên 50 triệu đồng người/năm; trên 50% xã cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM.  

Huyện đẩy mạnh công tác chỉ đạo ngành NN & PTNT phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát KT- XH của của huyện gắn với xây dựng NTM bền vững. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp vừa  đảm bảo phù hợp theo cơ chế thị trường, vừa phải đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Ngoài phát triển các cây trồng thế mạnh như cây ăn quả có múi, rau an toàn, huyện tập trung phát triển các loại cây lương thực như lúa, ngô theo hướng thâm canh, lựa chọn các loại giống cho năng suất, sản lượng cao vào gieo trồng. Hiện, lĩnh vực trồng trọt có tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng sản lượng lương thực hàng năm của huyện đạt trên 36.600 tấn (tăng 1.041,4 tấn so với năm 2013). Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm, các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dần hình thành và phát triển.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh phát triển các HTX, các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh và đa dạng hơn, huyện đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển. Đến nay, toàn huyện có 1 làng nghề gỗ lũa, đá cảnh, 26 HTX, 34 tổ hợp tác, 51 trang trại và 816 gia trại. Trong đó, HTX sản xuất hữu cơ là một trong những HTX điển hình hoạt động có hiệu quả. Những năm gần đây, HTX đã ký kết nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định, trung bình hàng năm cung cấp trên 30 tấn rau hữu cơ cho thị trường trong huyện, tỉnh và các thị trường lân cận, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Song song với phát triển giá trị hàng hóa, cơ sở hạ tầng sản xuất được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng các tiêu chí NTM. Cơ sở hạ tầng thuỷ lợi từng bước được cải thiện, các công trình thường xuyên được đầu tư mới, duy tu, bảo dưỡng để chủ động tưới cho trên 4.800 ha cây hàng năm. Các hồ, đập được sửa chữa, nâng cấp nâng cao khả năng tích nước và kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lương Sơn cho biết: Xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa, huyện chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng KH-KT, đưa cơ giới  hóa vào sản xuất. Từ đó, giúp địa phương khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững từ nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ chương trình NTM trên địa bàn. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư nhằm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất theo hướng hàng hóa, đảm bảo tính bền vững. Toàn huyện hiện có 10 xã đạt chuẩn NTM. Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, đến nay, bình quân thu nhập đầu người của huyện đạt 31 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91%.

                                                                    Thu Hằng


Các tin khác


Toàn tỉnh thu hoạch 1.374 ha lúa chiêm xuân

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện đã thu 1.374 ha trên diện tích 16.012 ha, đạt 8,7% tổng diện toàn vụ. Các địa phương có diện tích lúa trà sớm đã gặt là Lương Sơn (452 ha), Lạc Thủy (399 ha), Yên Thủy (163 ha), Kỳ Sơn (150 ha), TP Hòa Bình (180 ha), Lạc Sơn (20 ha), Kim Bôi (10 ha).

Gỡ khó, phát triển thị trường bất động sản

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở Xây dựng: Đến tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh có 45 dự án nhà ở đô thị, nhà ở sinh thái thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2014. Trong đó có 15 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư gồm: 14 dự án đã ký hợp đồng và đang triển khai thủ tục đầu tư theo quy định; 1 dự án (nhóm A) đang trình UBND tỉnh ký hợp đồng; 9 dự án đang tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư; 19 dự án đang nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch, lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; 2 dự án đang tạm dừng thực hiện.

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 20/5/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nông sản vụ xuân của tỉnh "được giá, được mùa"

(HBĐT) - Nông dân trong tỉnh đang bước sang chính vụ thu hoạch nông sản với tâm trạng vui mừng bởi tình hình tiêu thụ, giá các loại nông sản đang theo chiều hướng có lợi cho người sản xuất. Thêm vào đó, nhiều loại cây trồng "được mùa" với năng suất ổn định, chất lượng an toàn.

Nghiên cứu, đề xuất biểu giá bán lẻ điện phù hợp đại bộ phận khách hàng

Bộ Công thương vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11-5-2019 quyết nghị phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4-2019 về quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20-3-2019 của Bộ trưởng Công thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Cấp bách triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(HBĐT) - Ngày 17/5, UBND thành phố Hòa Bình đã ban hành Quyết định công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại địa bàn phường Phương Lâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục