(HBĐT) - Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, thời gian qua, huyện Lương Sơn đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất từng bước được cải thiện.


Nông dân xóm Quyền Chùa, xã Cao Dương (Lương Sơn) cải thiện thu nhập từ mô hình vỗ béo bò thịt.

Nhuận Trạch là xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, thời gian qua, xã tích cực chỉ đạo người dân áp dụng tiến bộ KH -KT trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như chăn nuôi bò sữa, lợn thịt, trồng lặc lày, phát triển rau an toàn. Các mô hình ngày càng hiệu quả, cho thu nhập ổn định, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2015, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt trên 26 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 1%.    
 
Giai đoạn 2013-2017, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản của huyện Lương Sơn đạt bình quân 4,13%/năm. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt gần 170 triệu đồng/năm, bình quân đạt 18,05%/năm. Tuy nhiên, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện. Vì vậy, thu nhập của đại bộ phận nông dân và những người làm nông nghiệp chưa cao. Do sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định, sức cạnh tranh của nông sản còn thấp, sản xuất chưa gắn chặt với thị trường. Từ thực trạng đó, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững huyện Lương Sơn đến năm 2020 được triển khai thực hiện với mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, góp phần cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và bảo vệ môi trường. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP ngành đạt 2,02%/năm, giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha canh tác đạt trên 150 triệu đồng/năm. Đến năm 2020, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên 50 triệu đồng người/năm; trên 50% xã cơ bản đạt 19 tiêu chí NTM.  

Huyện đẩy mạnh công tác chỉ đạo ngành NN & PTNT phối hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát KT- XH của của huyện gắn với xây dựng NTM bền vững. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp vừa  đảm bảo phù hợp theo cơ chế thị trường, vừa phải đảm bảo các mục tiêu cơ bản về phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng; nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Ngoài phát triển các cây trồng thế mạnh như cây ăn quả có múi, rau an toàn, huyện tập trung phát triển các loại cây lương thực như lúa, ngô theo hướng thâm canh, lựa chọn các loại giống cho năng suất, sản lượng cao vào gieo trồng. Hiện, lĩnh vực trồng trọt có tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng sản lượng lương thực hàng năm của huyện đạt trên 36.600 tấn (tăng 1.041,4 tấn so với năm 2013). Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm, các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dần hình thành và phát triển.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh phát triển các HTX, các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh và đa dạng hơn, huyện đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển. Đến nay, toàn huyện có 1 làng nghề gỗ lũa, đá cảnh, 26 HTX, 34 tổ hợp tác, 51 trang trại và 816 gia trại. Trong đó, HTX sản xuất hữu cơ là một trong những HTX điển hình hoạt động có hiệu quả. Những năm gần đây, HTX đã ký kết nhiều hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ổn định, trung bình hàng năm cung cấp trên 30 tấn rau hữu cơ cho thị trường trong huyện, tỉnh và các thị trường lân cận, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Song song với phát triển giá trị hàng hóa, cơ sở hạ tầng sản xuất được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng các tiêu chí NTM. Cơ sở hạ tầng thuỷ lợi từng bước được cải thiện, các công trình thường xuyên được đầu tư mới, duy tu, bảo dưỡng để chủ động tưới cho trên 4.800 ha cây hàng năm. Các hồ, đập được sửa chữa, nâng cấp nâng cao khả năng tích nước và kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lương Sơn cho biết: Xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Để triển khai thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa, huyện chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng KH-KT, đưa cơ giới  hóa vào sản xuất. Từ đó, giúp địa phương khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững từ nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ chương trình NTM trên địa bàn. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư nhằm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất theo hướng hàng hóa, đảm bảo tính bền vững. Toàn huyện hiện có 10 xã đạt chuẩn NTM. Với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mạnh mẽ, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, đến nay, bình quân thu nhập đầu người của huyện đạt 31 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91%.

                                                                    Thu Hằng


Các tin khác


Trên 160 tỷ đồng cho các dự án xây dựng cơ bản

(HBĐT) - Theo UBND huyện Đà Bắc, tổng kế hoạch vốn các chương trình, dự án do huyện quản lý giao năm 2019 (tính đến quý I) 161,046 tỷ đồng (vốn chuyến tiếp từ nguồn vốn năm 2018 chưa giải ngân hết 4,258 tỷ đồng, gồm: ngân sách Trung ương 7,650 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 5,475 tỷ đồng, ngân sách huyện 3,133 tỷ đồng).

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 7,8 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo UBND huyện Tân Lạc, trong quý I, tổng thu NSNN ước thực hiện 7.800 triệu đồng, đạt 26,4% dự toán UBND tỉnh giao và 23% dự toán HĐND huyện giao, bằng 103,3% so với cùng kỳ.

Xã An Bình dồn sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Sau 7 năm triển khai Chương tình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã An Bình (Lạc Thủy) đã đạt 15/19 tiêu chí. Trong đó, nhiều tiêu chí khó đã được xã nỗ lực hoàn thành như thu nhập, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở, tỷ lệ lao động có việc làm...

Bước ngoặt chuyển đổi ở một HTX kiểu mới

(HBĐT) - HTX Nông - lâm nghiệp Bảo Hiệu (Yên Thủy) thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2016. Trải qua thời kỳ đầu với không ít khó khăn, đến nay, bằng tư duy của người đứng đầu và xác định được hướng phát triển đúng đắn, HTX đã tạo ra bước ngoặt chuyển đổi, trở thành điển hình mô hình HTX kiểu mới.

Xã Văn Sơn khôi phục, phát triển nghề đan lát thủ công

(HBĐT) - Thời gian gần đây, chính quyền xã Văn Sơn (Lạc Sơn) đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nhằm tạo việc làm, xóa đói - giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, nghề tiểu thủ công nghiệp đang phát triển mạnh tại địa phương, đem lại nguồn thu nhập thêm đáng kể cho nhiều hộ dân.

Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ xuân

(HBĐT) - Sở NN&PTNT cho biết, hiện, đang là thời điểm lúa vụ xuân mẫn cảm với nhiều đối tượng sinh vật gây hại, trong đó có bệnh đạo ôn. Bệnh đạo ôn lá đã xuất hiện sớm, gây hại từ cuối tháng 2, tương đương cùng kỳ năm trước và sớm hơn trung bình nhiều năm trên các vùng ổ bệnh cũ.