(HBĐT) - Ngày 16/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà khẳng định: Qua 1 năm triển khai Luật quản lý, sử dụng tài sản công, các bộ, ban, ngành, địa phương, tạo sự chủ động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công; các bộ, ngành, địa phương đều đã triển khai việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong cơ sở hoạt động sự nghiệp; các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công gồm Bộ Tài chính, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính - Bộ công an, Sở Tài chính, Phòng Tài chính - kế hoạch cấp huyện đã thực hiện việc mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước để quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công theo quy định... Ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành cũng như các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp sử dụng nhà, đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê trong việc thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, thay thế cho Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã có chuyển biến rõ nét.

 

Đại diện các ngành chức năng liên quan của tỉnh tham gia họp trực tuyến tại đầu cầu Hòa Bình.

Tuy nhiên cần có 1 số nội dung cần được quy định rõ hơn như: phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định, thẩm quyền quyết định xử lý nhà đất đối với các tổ chức chính trị, xã hội; xử lý nhà, đất sau khi thu hồi, chuyển giao cho địa phương. 

Đối với tỉnh Hòa Bình, qua việc áp dụng các văn bản về chính sách, chế độ, việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đã dần đi vào nề nếp, hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công...

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công và đề xuất sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết ban hành...


Hồng Trung


Các tin khác


Gỡ khó, phát triển thị trường bất động sản

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở Xây dựng: Đến tháng 5/2019, trên địa bàn tỉnh có 45 dự án nhà ở đô thị, nhà ở sinh thái thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2014. Trong đó có 15 dự án đã lựa chọn nhà đầu tư gồm: 14 dự án đã ký hợp đồng và đang triển khai thủ tục đầu tư theo quy định; 1 dự án (nhóm A) đang trình UBND tỉnh ký hợp đồng; 9 dự án đang tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư; 19 dự án đang nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch, lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; 2 dự án đang tạm dừng thực hiện.

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác phòng chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Ngày 20/5/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Nông sản vụ xuân của tỉnh "được giá, được mùa"

(HBĐT) - Nông dân trong tỉnh đang bước sang chính vụ thu hoạch nông sản với tâm trạng vui mừng bởi tình hình tiêu thụ, giá các loại nông sản đang theo chiều hướng có lợi cho người sản xuất. Thêm vào đó, nhiều loại cây trồng "được mùa" với năng suất ổn định, chất lượng an toàn.

Nghiên cứu, đề xuất biểu giá bán lẻ điện phù hợp đại bộ phận khách hàng

Bộ Công thương vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11-5-2019 quyết nghị phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4-2019 về quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20-3-2019 của Bộ trưởng Công thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

Cấp bách triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi

(HBĐT) - Ngày 17/5, UBND thành phố Hòa Bình đã ban hành Quyết định công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại địa bàn phường Phương Lâm.

Thẩm định xã Đông Lai về đích NTM

(HBĐT) - Ngày 17/5, Hội đồng thẩm định và công nhận các xã đạt chuẩn NTM của tỉnh cùng các thành viên đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Lạc thẩm định xã Đông Lai về đích NTM năm 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục