(HBĐT) - Huyện Cao Phong có 13 đơn vị hành chính, 88 xóm, khu dân cư, trong đó có 4 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (ĐBKK), 12 xóm ĐBKK (sau sáp nhập) thuộc xã khu vực II nằm trong diện đầu tư của Chính phủ theo Chương trình 135. Trên địa bàn huyện, dân tộc Mường chiếm trên 72%, còn lại là dân tộc Kinh, Dao và một số ít dân tộc khác.


Việc tập hợp, đoàn kết các dân tộc được cấp ủy, chính quyền huyện chú trọng thực hiện. Đảng bộ, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến công tác dân tộc, cụ thể hóa và vận dụng tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư hỗ trợ các xã, bản vùng sâu,xa; phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong chia sẻ: Với đặc thù huyện miền núi, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống nên huyện luôn xác định vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài. Trong những năm qua, huyện có nhiều chương trình, dự án theo chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh để hỗ trợ đồng bào DTTS nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định rõ phát triển KT - XH theo 2 hướng chủ yếu là nông nghiệp chất lượng cao và du lịch - dịch vụ. Chính vì vậy, huyện chú trọng chuyển giao KHKT, tăng cường tập huấn, nhờ đó, nhận thức của người dân ngày càng tiến bộ. Bà con coi trọng áp dụng KHKT vào sản xuất, nhiều sản phẩm đã trở thành hàng hóa cho thu nhập cao. Những xã, xóm vùng ĐBKK, bà con đã tập trung phát triển trồng cây ăn quả có múi, trồng mía, trở thành hàng hóa, là chỗ dựa tin cậy để phát triển kinh tế gia đình.

Những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Cao Phong mở rộng diện tích trồng cây có múi mang lại thu nhập cao. Hàng năm, huyện đều tổ chức Lễ hội cam để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Trong giai đoạn 2014 - 2019, bằng nguồn vốn của các chương trình, dự án đã giúp kết cấu hạ tầng trong huyện được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng thuận lợi và vùng ĐBKK, cải thiện đời sống đồng bào DTTS. Nổi bật là thực hiện Chương trình 135, huyện có 93 công trình, tổng số vốn đầu tư 37.875 triệu đồng, trong đó có 75 công trình đường; 3 công trình ngầm; 7 công trình kênh mương; xây mới và sửa chữa 8 nhà văn hóa. Có 113 công trình được duy tu bảo dưỡng, sửa chữa với số vốn 2.057 triệu đồng. Ngoài ra, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với vốn đầu tư hơn 7.766 triệu đồng đã hỗ trợ mua cây, con giống, vật tư, phân bón, tập huấn chuyển giao KHKT về sản xuất nông nghiệp, mua máy phục vụ sản xuất cho hàng trăm hộ DTTS nghèo vùng ĐBKK.

Cùng với hiệu quả của mỗi chương trình, chính sách dân tộc, lồng ghép các chương trình, dự án và vốn xã hội hóa, cơ sở hạ tầng tại các xã trong huyện đã được đầu tư. Đường giao thông cứng hóa đến xóm, thuận tiện cho giao thương hàng hóa. Hồ đập, kênh mương được xây dựng mới và sửa chữa, góp phần tăng hệ thống cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, tạo điều kiện giúp người dân sản xuất. Người dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường, lớp học tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhiều trường đã đạt chuẩn quốc gia... Bên cạnh đó, còn có các chương trình, dự án khác đã và đang đầu tư nhằm mang lại lợi ích cho nhân dân, giúp nhân dân nhận thức và dần chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn vùng DTTS thay đổi rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện giai đoạn 2014 - 2019 đạt 11,8%/năm. Hiện, cơ cấu kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 44,5%; CN-TTCN 29%; du lịch - dịch vụ chiếm 26,5%; thu nhập bình quân đạt 45,7 triệu đồng/người. Năm 2018, tỷ lệhộ nghèo của huyện theo tiêu chí đa chiều là 14,67%. Có 5 xã đạt chuẩn NTM, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

Mặc dù đã đạt những kết quả đáng kể trong công tác dân tộc, song, đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho rằng, trên địa bàn huyện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn chậm, nhất là ở vùng DTTS. Vì vậy, trong thời gian tới, trên cơ sở nguồn lực của T.Ư, của tỉnh, huyện sẽ tiếp tục coi trọng thực hiện chính sách hỗ trợ đồng bào các DTTS, mục tiêu là giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng. Huyện cũng nỗ lực tuyên truyền, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn, đảm bảo ANCT, TTATXH để phát triển KT - XH, xây dựng NTM.


Hoàng Nga


Các tin khác


Tạo chuỗi giá trị cá lồng sông Đà có đầu ra ổn định

(HBĐT) - Những năm gần đây, thị trường ngày càng yêu cầu, đòi hỏi khắt khe hơn về thực phẩm an toàn. Với điều kiện tự nhiên ưu đãi vùng hồ, đặc sản cá lồng của tỉnh đã được nhiều người tiêu dùng biết đến. Song cùng với việc tăng số lồng nuôi thì vấn đề kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng ATTP mới là yếu tố quyết định "đầu ra" sản phẩm. Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá lồng sông Đà theo chuỗi giá trị được tỉnh xây dựng từ năm 2017 đến nay tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo hướng mở để doanh nghiệp, người dân tham gia sản xuất, kinh doanh cá lồng trên vùng hồ sông Đà vươn tới thị trường lớn.

Hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 18-6, tại TP Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Tổng kết dự án "Hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững"

(HBĐT) - Ngày 18/6, với sự tài trợ của Tổ chức Bánh mì cho Thế giới, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Hội Phụ nữ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án "Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững (dự án SERD)” giai đoạn 2016 - 2019. Hội thảo có sự tham gia của Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế T.Ư (CIEM), Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp xã hội (DNXH), cộng đồng cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại tỉnh ta và tỉnh Lào Cai.

Khu công nghiệp, cụm công nghiệp - yếu tố thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Bài 2 - Lấy hiệu quả KT-XH, môi trường là mục tiêu cao nhất (tiếp theo và hết) 
(HBĐT) - Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, nâng cao tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN), Ban chỉ đạo (BCĐ) đầu tư phát triển hạ tầng các khu, CCN của tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ đến năm 2020; xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể hàng năm để hoạt động. Việc phát triển KCN, CCN được các địa phương kết hợp chặt chẽ với bảo vệ môi trường, đảm bảo QP - AN, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa có giá trị.

Đồng hành cùng nông dân xã Thanh Nông giảm nghèo

(HBĐT) - Thời gian qua, với mục tiêu nâng cao đời sống của hội viên, Hội Nông dân (HND) xã Thanh Nông (Lạc Thủy) đã đẩy mạnh phong trào thi đua nông dân SX-KD giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hội tích cực triển khai các hoạt động giúp hội viên được tiếp cận tiến bộ KHKT, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục