(HBĐT) - Huyện Lương Sơn được xác định là vùng động lực của tỉnh, quá trình phát triển khá sôi động. Tuy nhiên, cũng đặt ra những vấn đề khó khăn trong công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai. Huyện đang triển khai nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng thực hiện quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.


Từ công tác quy hoạch xây dựng, huyện Lương Sơn đã huy động nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư khu chợ và trung tâm thương mại thị trấn Lương Sơn.

Trong quá trình phát triển, huyện đã được phê duyệt, triển khai nhiều đồ án quy hoạch xây dựng như: Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-UBND, ngày 15/11/2017); Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lương Sơn và 5 xã mở rộng (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1763/QĐ-UBND, ngày 14/09/ 2017); quy hoạch các khu công nghiệp: Lương Sơn, Nhuận Trạch, Nam Lương Sơn; quy hoạch chi tiết 1/500 các khu đô thị, khu đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt đã và đang triển khai thực hiện, như: Khu trung tâm thương mại và nhà ở Đông Dương, khu chợ thị trấn và nhà ở thương mại, khu Achireenco, khu nhà ở cao cấp Dầu khí Hòa Bình... Các quy hoạch trên địa bàn được UBND tỉnh, UBND huyện công khai và quản lý theo quy định. Trong đó, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 340/UBND-KTHT, ngày 23/3/2018 về việc triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch vùng huyện Lương Sơn và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Lương Sơn và 5 xã mở rộng, lấy ý kiến Nhân dân và Sở Xây dựng, ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 6/12/2018 để quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Văn bản số 1824/UBND-KTHT, ngày 25/12/2018 về việc công bố và triển khai thực hiện theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Lương Sơn và 5 xã mở rộng. Hiện nay, huyện đã thực hiện xong công tác cắm mốc giới quy hoạch chung thị trấn và 5 xã mở rộng để quản lý quy hoạch. Các quy hoạch đã phục vụ tốt cho việc phát triển KT-XH, phát triển đô thị trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế. Quy hoạch nông thôn mới (NTM) chưa có tính khả thi cao; định hướng các khu vực sản xuất, điểm dân cư nông thôn, khu trung tâm hành chính chưa rõ ràng. Quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn chưa tạo ra nhiều quỹ đất dự trữ phát triển để thu hút đầu tư. Quy hoạch chi tiết một số khu đô thị, khu đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm. Quy hoạch chung NTM các xã được phê duyệt từ năm 2012, đến nay đã hơn 5 năm, theo định kỳ phải rà soát, điều chỉnh; việc sáp nhập các xã đã làm thay đổi khu trung tâm hành chính xã; các khu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp cần rà soát điều chỉnh, bổ sung đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đồng chí Bùi Văn Dậu, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho biết: Để giải quyết những khó khăn, bất cập trên, UBND huyện Lương Sơn thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ, lấy ý kiến các cấp, ngành trong công tác lập quy hoạch, đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Bố trí kinh phí để thực hiện công tác lập quy hoạch; lựa chọn đơn vị tư vấn có chất lượng, tầm nhìn xa. Có cơ chế lựa chọn, tiếp nhận sản phẩm quy hoạch từ các công ty, tập đoàn lớn tài trợ, để giảm áp lực cho ngân sách địa phương.

Thời gian tới, huyện phải triển khai nhiều đồ án điều chỉnh quy hoạch, quy chế quản lý các quy hoạch. Hiện nay, UBND huyện đã phối hợp với các ngành liên quan thực hiện một số đồ án quy hoạch như: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị toàn huyện Lương Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; lập quy hoạch chi tiết 1/500 đô thị Chợ Bến, gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Thanh Cao; lập quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng nghĩa trang huyện Lương Sơn quy mô giai đoạn 1 là 50 ha; lập quy hoạch chi tiết khu xử lý chất thải rắn vùng Nam huyện, quy mô 60 ha; lập quy hoạch chi tiết 25 khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện (tổng diện tích 80 ha); quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện từ 2 - 3 cụm; lập quy hoạch chi tiết 6 phường trên địa bàn; lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng NTM các xã, quy hoạch khu trung tâm xã theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Lê Chung


Các tin khác


Cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện quy định về quản lý đô thị, đất đai

Quán triệt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo, quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị (QLĐT), quản lý đất đai (QLĐĐ) trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP thuỷ sản

Đến nay, tỉnh ta có 9 sản phẩm thuỷ sản chế biến được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 và 4 sao. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị các sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng, phát triển nghề nuôi thuỷ sản bền vững.

Xã Mường Chiềng nỗ lực giảm nghèo

Xã Mường Chiềng (Đà Bắc) có 8 xóm, 946 hộ với 4.070 nhân khẩu. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã chú trọng lãnh, chỉ đạo công tác giảm nghèo, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng hạng 5 sao; 32 sản phẩm hạng 4 sao; 124 sản phẩm hạng 3 sao.

Người dân đang hình thành thói quen không dùng tiền mặt

Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, có mặt hầu hết trong các hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi. Hoạt động chuyển khoản, không dùng tiền mặt (KDTM) không chỉ diễn ra ở các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất mà ngày càng phổ biến hơn tại nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, điều mà trước đây hiếm thấy.

Nông dân xã Thu Phong góp sức giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Với trên 620 hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Thu Phong (Cao Phong) đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo. Qua đó góp phần giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao tại địa phương, nổi bật nhất là tổ chức các mô hình phát triển kinh tế và duy trì hoạt động bảo vệ môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục