(HBĐT) - LTS: Cục Thuế tỉnh ban hành Công văn số 3192/CT-QLN ngày 29/5/2020 về việc công khai doanh nghiệp nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, Cục Thuế đề nghị đăng tải công khai danh sách các doanh nghiệp và số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp ngân sách Nhà nước đến thời điểm 30/4/2020. Danh sách như sau:

STT Mã số thuế Tên NNT Tổng số tiền thuế nợ trên sổ theo dõi nợ thuế Biện pháp CCNT
    Cộng tổng    197,206,589,193  
1 5400240573-007 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Lắp Máy Sông Đà - Chi Nhánh 1      39,435,050,324  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
2 5400260280 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THẢO HOÀ BÌNH      17,412,219,927  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
3 5400108141 Công ty Cổ phần Xây dựng Hòa Bình       12,649,824,355  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
4 5400227011 Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình         9,897,227,629  Đề nghị thu hồi giấy phép 
5 5400321487 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP DẦU NHỚT VALINE        9,846,761,157  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
6 5400235774 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN THÀNH        9,744,836,336  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
7 5400102862 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG HÒA BÌNH        7,224,861,541  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
8 5400228262 Công ty TNHH Trung Dũng        6,780,669,501  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
9 5400256950 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG YẾN        5,473,014,858  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
10 5400327256 CÔNG TY TNHH XNK TM&PT ĐÔ THỊ HIỆP CƯỜNG HÒA BÌNH        4,906,257,800  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
11 5400336099 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bmc Hoà Bình        4,885,403,115  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
12 5400474814 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SƠN        4,650,928,977  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
13 5400202948 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HOÀ BÌNH        4,140,562,379  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
14 0100108663-009 Công ty Thành An 116 (Tổng Công ty thành an  - Công ty TNHH Một thành viên)        4,131,110,759  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
15 5400329768 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HÀ - HOÀ BÌNH        4,024,132,173  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
16 5400314257 Công ty Cổ phần FALCON Hông Hà        3,752,886,400  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
17 5400107941 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dưng Hòa Bình         3,622,525,187  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
18 5400366833 Công ty TNHH Một thành viên Thạch Kim Hòa Bình        3,412,381,159  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
19 5400253406 Công Ty Cổ Phần Thành Hiếu        3,285,431,395  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
20 5400343716 CÔNG TY CỔ PHẦN VINH QUANG HÒA BÌNH        2,690,544,056  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
21 5400352598 CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN QUANG        2,592,975,315  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
22 5400206300 Công Ty Cổ Phần Tân Tiến        2,538,973,953  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
23 5400273378 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN TÙNG        1,959,792,769  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
24 5400307154 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV ĐẦU TƯ TÙNG LÂM HOÀ BÌNH        1,545,863,678  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
25 5400352693 Công ty TNHH Một thành viên Gia Ngân        1,479,594,122  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
26 5400206491 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN  ĐÔNG ANH HOÀ BÌNH        1,403,520,986  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
27 5400228216 Xưởng sản xuất đá - Bộ tư lệnh pháo binh        1,368,685,051  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
28 5400312362 Công Ty Cổ Phần V'Star        1,289,486,419  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
29 5400207618 Hợp tác xã khai thác vật liệu  xây dựng Tiến Phong        1,231,042,062  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
30 5400429152 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÀ BẮC        1,188,354,352  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
31 5400228858 Công ty TNHH Minh Nguyên         1,099,533,958  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
32 5400275470 Công ty TNHH FLOSVINA        1,064,222,275  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
33 5400171143 Công ty Cổ phần Gạch Ngói Quỳnh Lâm           996,944,211  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
34 5400328718 Công ty Cổ phần Đông Dương           878,757,815  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
35 5400206847 Công ty Cổ phần thương mại Du Lịch Đà Giang           877,235,433  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
36 5400387706 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUY HOÀNG LT           664,997,467  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
37 5400352245 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến Hùng           606,798,099  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
38 5400227734 Doanh nghiệp TN Thuý Đằng           575,332,944  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
39 5400296978 Công ty Cổ phần 19-8           552,041,107  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
40 5400455681 Công ty TNHH Một thành viên Gia Hưng Hoà Bình           537,005,051  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
41 5400425013 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÚC VƯỢNG           495,392,897  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
42 5400258940 Công ty TNHH một thành viên Đức Vinh           481,193,366  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
43 5400202987 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Minh Diệp           477,450,821  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
44 5400100223 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Và Xây Dựng Hoà Bình           456,713,866  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
45 5400347372 Công ty Cổ phần An Vượng           432,003,898  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
46 5400260925 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hoàng Loan           418,083,956  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
47 5400316920 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG LONG           411,796,018  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
48 5400209647 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TUYẾN HÀ           396,650,654  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
49 5400341099 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHẢI HƯNG           371,661,130  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
50 5400103143 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - VĂN HÓA TỔNG HỢP HÒA BÌNH           367,246,612  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
51 5400227290 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi           359,098,363  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
52 5400261044 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG HÒA BÌNH           354,181,950  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
53 5400340641 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HỢP NGA           338,653,980  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
54 5400316399 Công ty TNHH xây dựng Duy Tiến           337,950,926  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
55 5400206759 Công ty TNHH Hùng Sơn           334,350,893  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
56 5400491143 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HB           298,327,064  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
57 5400232692 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH CƯỜNG           279,954,734  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
58 5400352213 CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI KHOÁNG SAHARA           250,136,987  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
59 5400178188 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN LƯƠNG           244,172,021  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
60 5400352767 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Thiện Mạnh           237,303,655 Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng; Đề nghị thu hồi giấy phép
61 5400305894 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XÂY DỰNG DƯƠNG TÙNG           227,204,526  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
62 5400239602 CÔNG TY TNHH ĐỊNH MINH           217,329,393  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
63 5400368238 Công ty TNHH An Phát BB           216,640,974  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
64 5400328595 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Hoà Bình           187,835,430  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
65 5400481995 Công ty TNHH Một thành viên An Phong HB           179,870,133  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
66 5400369584 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cao Nhã Hòa Bình           179,225,488  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
67 5400393724 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỒNG THÁI HOÀ BÌNH           153,742,823  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
68 5400365205 Công ty TNHH khai thác khoáng sản BMC Thăng Long           144,793,028  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
69 5400474758 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ CHÂU           137,298,957  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng+Đề nghị thu hồi giấy phép 
70 5400382169 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HƯNG DUYÊN           125,142,606  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
71 5400326245 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thanh Bình           120,654,512  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
72 5400486175 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG AN GL           110,364,698  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
73 5400476579 CÔNG TY TNHH GIA KHÁNH DGK           105,192,829  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
74 5400360817 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Bình Minh Thịnh           102,879,070  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
75 5400227558 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bắc Hà             97,955,862  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
76 5400424394 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Trình Hưởng             95,516,118  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
77 5400467119 Công Ty TNHH Mạnh Hùng Kb             92,569,040  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
78 5400408113 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sơn Lộc Nhất             90,917,998  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
79 5400492997 CÔNG TY TNHH TRUNG KIÊN 66             86,263,862  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
80 5400488937 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY HƯNG             85,361,777  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
81 5400333108 Công ty Cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn             80,968,064  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
82 5400475945 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUẬN HÒA PHÁT             79,783,773  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
83 5400450595 Công Ty TNHH Một Thành Viên Vina Hoàng Minh             79,178,254  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
84 5400199903 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giang Sơn             78,529,386  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
85 5400500567 CÔNG TY TNHH THÀNH TRUNG KS             73,554,807  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
86 5400362934 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Dịch Vụ Khai Thác Mỏ Lâm Sơn             72,221,534  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
87 5400256580 Công ty Cổ phần Hoàng Bách             63,750,138  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
88 5400423873 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hà Vũ Hb             59,701,583  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
89 5400351178 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯỜNG ANH HOÀ BÌNH             51,989,487  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 
90 5400227798 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Liệu Tân Lạc             50,043,157  Thông báo HĐ không còn giá trị sử dụng 

Các tin khác


Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

(HBĐT) - Để phát triển kinh tế rừng bền vững, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, phục vụ chế biến gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục