(HBĐT) - Theo báo cáo của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạc Sơn, đến hết tháng 7/2020, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 438,2 tỷ đồng, với 18.227 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay trong tháng đạt hơn 2,8 tỷ đồng, cho 2.055 lượt khách hàng vay vốn, lũy kế từ đầu năm đạt 60,2 tỷ đồng. Trong tháng 7, doanh số thu nợ của huyện đạt 3,5 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đạt hơn 35 tỷ đồng. Đến nay, huyện có gần 229 triệu đồng nợ quá hạn.

Đến hết tháng 7, Lạc Sơn là huyện có tổng dư nợ tín dụng chính sách cao nhất các địa phương trong tỉnh. Là huyện còn nhiều xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, những năm qua, vốn chính sách đã được truyền tải kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng. Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đồng vốn được các cấp chính quyền, tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác quan tâm, nhờ đó, các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, nhiều hộ dân đã thoát nghèo.

PV

Các tin khác


Những bứt phá bước đầu về xuất, nhập khẩu

(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình xuất, nhập khẩu (XNK) của tỉnh mặc dù có thời điểm gặp khó khăn, chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan, song, kim ngạch XNK đã hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra. Quy mô XNK trên tăng 3,5 lần so với năm 2012. Từ 545,5 triệu USD (năm 2015) dự kiến lên 1.907 triệu USD năm 2020, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 28,5%/năm. Trong đó có đóng góp lớn của xuất khẩu với tốc độ tăng bình quân 29,61%/năm. Qua đó, góp phần cán cân thương mại luôn thặng dư trong giai đoạn này.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đan xen giữa những thuận lợi và khó khăn, thách thức trước diễn biến mới của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phấn đấu kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025

(HBĐT) - Những năm qua, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến khó lường. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ phát triển KT-XH và đời sống của Nhân dân. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, tạo nền tảng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Thăm những khu dân cư, xóm NTM kiểu mẫu

(HBĐT) - Với mục tiêu đưa mỗi làng quê nông thôn mới (NTM) trở thành miền quê đáng sống, từ năm 2018 đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh sau khi về đích NTM đã tập trung các nguồn lực để tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời đẩy mạnh xây dựng các khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu (KM) để tiến tới xây dựng thành công xã NTMKM, huyện NTMKM.

Vượt mức chỉ tiêu phát triển đô thị

(HBĐT) - Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tỷ lệ phát triển đô thị - một trong những chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các nhóm giải pháp cụ thể, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu này ở mức cao hơn, phát triển đô thị xanh, đô thị bền vững, gắn với quy hoạch vùng Thủ đô trong những năm tới.

Cao Phong - vùng đất Mường Thàng trù phú

(HBĐT) - Cao Phong - vùng đất Mường Thàng nổi tiếng là miền quê trù phú. Đi lên từ nông nghiệp nhưng với tư duy đổi mới, sự tích cực ứng dụng tiến bộ KHCN, huyện đã xây dựng thành công vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời, nông nghiệp khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Cao Phong trở thành một trong những địa phương "huyện mạnh, dân giàu" của tỉnh với bình quân thu nhập ước đạt 52 triệu đồng/người/năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục