(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp (DN), đặc biệt đối với DN nhỏ và vừa theo Luật DN nhỏ và vừa năm 2017; các nghị quyết, đề án của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... những năm gần đây, UBND tỉnh đã ban hành một số chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ, làm cơ sở hỗ trợ DN đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh...


Công ty T&T 159 Hòa Bình (TP Hòa Bình) sản xuất đệm lót sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi đại gia súc, nâng cao hiệu quả kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường.

Trong đó, phải kể đến Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 6/6/2017 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 11/1/2018 về chính sách hỗ trợ DN phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã có quyết định giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng NSNN cho Công ty CP Nghiên cứu phát triển dược liệu Hòa Bình sử dụng, đưa vào sản xuất thương mại hóa sản phẩm đối với đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu thành phần hóa học, đánh giá hoạt tính sinh học của một số hợp chất chính phân lập được từ cây xạ đen tại tỉnh Hòa Bình". Từ đề tài này đã góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu, thúc đẩy chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào SX-KD. Hiện, DN được Bộ KH&CN giao triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng cấp bộ.

Việc hỗ trợ DN đầu tư nghiên cứu KH&CN bằng nguồn vốn ngoài ngân sách được quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH&CN thành lập Hội đồng khoa học, công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đối với đề tài "Nghiên cứu sản xuất đệm lót sinh học từ phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ chăn nuôi đại gia súc quy mô công nghiệp", do Công ty T&T 159 Hòa Bình triển khai thực hiện bằng nguồn vốn tự có của DN. Từ đó, tiếp tục hỗ trợ DN thành lập DN KH&CN, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào SX-KD, chuyển giao công nghệ.

Mới đây, tại cuộc họp của UBND tỉnh đánh giá về hỗ trợ DN đầu tư đổi mới công nghệ, đồng chí Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Trên cơ sở Kế hoạch số 67/KH-UBND, các hoạt động về hỗ trợ khởi nghiệp đã được triển khai rộng khắp, góp phần tích cực hỗ trợ DN. Các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng là cơ sở để hình thành các DN có khả năng gia tăng nhanh giá trị, bằng việc sử dụng công nghệ, tài sản trí tuệ. Trong các năm 2018 - 2020 đã hỗ trợ được 3 cuộc thi khởi nghiệp, lựa chọn trao thưởng cho hơn 10 dự án khởi nghiệp tiềm năng.

Hỗ trợ DN đổi mới công nghệ còn được thực hiện trực tiếp thông qua hỗ trợ kinh phí cho các DN tiếp cận, tham gia sự kiện về trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ, hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ được tổ chức trong, ngoài nước. Nhờ vậy, tạo điều kiện cho các DN được tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới, tiên tiến; tìm hiểu, lựa chọn các loại máy móc, công nghệ phù hợp để thúc đẩy việc ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ trong DN. Hàng năm, trên cơ sở nắm bắt nhu cầu về công nghệ của các DN trên địa bàn, UBND tỉnh tổng hợp, gửi Bộ KH&CN để tham gia kết nối với đối tác cung cấp công nghệ trong, ngoài nước, giúp DN dễ dàng tiếp cận với các công nghệ mới tiên tiến. Đồng thời, thông qua triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài cấp tỉnh "Tăng cường quản trị rủi ro trong kinh doanh tại các DN tỉnh Hòa Bình trong điều kiện hội nhập" đã giúp các DN thấy được rủi ro có thể xảy ra, từ đó nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và sản xuất thông minh ngày càng mạnh mẽ, những năm qua, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, như: áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh... Đến nay, đã hỗ trợ 2 DN xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; 1 DN công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm đặc thù đòi hỏi yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật; hỗ trợ các DN tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia, có 2 DN (Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình và Công ty CP liên danh và dược phẩm Essen - Đức) đoạt giải, được cấp giấy chứng nhận, cúp và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, hướng dẫn và hỗ trợ 15 DN tiến hành tự xây dựng tiêu chuẩn và công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm hàng hóa theo quy định. Hỗ trợ các DN kinh doanh xăng dầu ứng dụng công nghệ phục vụ cung cấp hóa đơn bán lẻ cho khách hàng...

Nhờ được hỗ trợ xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng và nhận biết thông tin về luật liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đã giúp các DN trong tỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, cải thiện hình ảnh, thương hiệu và tính cạnh tranh, dần khẳng định chỗ đứng của DN tỉnh trên thị trường trong và ngoài nước.


Bình Giang

Các tin khác


Cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện quy định về quản lý đô thị, đất đai

Quán triệt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo, quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị (QLĐT), quản lý đất đai (QLĐĐ) trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP thuỷ sản

Đến nay, tỉnh ta có 9 sản phẩm thuỷ sản chế biến được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 và 4 sao. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị các sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng, phát triển nghề nuôi thuỷ sản bền vững.

Xã Mường Chiềng nỗ lực giảm nghèo

Xã Mường Chiềng (Đà Bắc) có 8 xóm, 946 hộ với 4.070 nhân khẩu. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã chú trọng lãnh, chỉ đạo công tác giảm nghèo, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng hạng 5 sao; 32 sản phẩm hạng 4 sao; 124 sản phẩm hạng 3 sao.

Người dân đang hình thành thói quen không dùng tiền mặt

Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, có mặt hầu hết trong các hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi. Hoạt động chuyển khoản, không dùng tiền mặt (KDTM) không chỉ diễn ra ở các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất mà ngày càng phổ biến hơn tại nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, điều mà trước đây hiếm thấy.

Nông dân xã Thu Phong góp sức giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Với trên 620 hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Thu Phong (Cao Phong) đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo. Qua đó góp phần giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao tại địa phương, nổi bật nhất là tổ chức các mô hình phát triển kinh tế và duy trì hoạt động bảo vệ môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục