(HBĐT) - Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 được ban hành đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX. Nhận thức về bản chất của HTX được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội. Các HTX không còn lối tư duy kiểu cũ là trông chờ vào chính sách hỗ trợ mà chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường.


Hợp tác xã Long Viên, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương.

Sau 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, khu vực KTTT mà nòng cốt là HTX trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực cả về lượng và chất. Doanh thu, thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, từng bước hoạt động ổn định, qua đó tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần xoá đói - giảm nghèo. Nhiều mô hình HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới, phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị hình thành và kinh doanh hiệu quả. Đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 457 HTX, 4 quỹ tín dụng nhân dân và 217 tổ hợp tác (THT). Các tổ chức KTTT thu hút trên 15,2 nghìn thành viên tham gia. Doanh thu của 1 HTX đạt 3 tỷ đồng, lợi nhuận 389,6 triệu đồng/HTX/năm (tăng tương ứng 11,6 lần và 5,5 lần so với năm 2013). Thu nhập bình quân 1 hộ thành viên đạt khoảng 45 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân 1 lao động làm việc trong HTX khoảng 4,12 triệu đồng/tháng (tăng 171,6% so với năm 2013).

Đang rất thành công với mô hình công ty TNHH, song anh Trần Văn Tuyển, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) quyết tâm thành lập thêm HTX để mở rộng quy mô sản xuất. Anh Tuyển chia sẻ: Với mong muốn liên kết với các HTX trên địa bàn tỉnh để tạo việc làm cho lao động địa phương, tôi đã quyết tâm thành lập HTX Long Viên vào tháng 6/2021 với 6 thành viên, chuyên may gia công các sản phẩm thú nhồi bông để xuất khẩu sang Trung Quốc. HTX thực hiện liên kết với HTX cung ứng hạt dổi Chí Thiện để sản xuất, theo đó, HTX bố trí máy móc, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm và đào tạo tay nghề cho lao động. Ngược lại, HTX cung ứng hạt dổi Chí Thiện tìm kiếm lao động, kho xưởng đủ điều kiện. Hiện, HTX có 150 máy may, trong đó 70 máy may tại xưởng của HTX, 70 máy may thực hiện liên kết với các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. HTX tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương, thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Trung bình 1 tháng HTX sản xuất được 40 nghìn sản phẩm, doanh thu đạt 800 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng.

Đặc biệt, thực hiện Luật HTX, năm 2021, tỉnh quan tâm công tác chuyển đổi, tổ chức lại HTX và giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả. Đã có 277 HTX kiểu cũ không đủ điều kiện và ngừng hoạt động tự nguyện giải thể, 53 HTX chuyển sang hoạt động mô hình THT và doanh nghiệp, 89 HTX đủ điều kiện đăng ký lại và chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Công tác chuyển đổi và thành lập mới hoạt động theo nguyên tắc, quy định của Luật HTX năm 2012 tạo ra bộ máy quản lý điều hành gọn nhẹ linh hoạt, nhiều HTX mới thành lập để tạo các mối liên kết và mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hoá tập trung, quy mô lớn, chuyên canh, từng bước xoá bỏ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đưa người dân vào tổ chức sản xuất theo hướng hàng hoá tập trung.

Hoạt động khu vực KTTT, HTX có chuyển biến tích cực về quy mô hoạt động, công nghệ và mở rộng thị trường. Số lượng các HTX áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng tăng. Các HTX nông nghiệp hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Toàn tỉnh có 58 sản phẩm của 41 HTX đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, Một số HTX chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, tiêu biểu như: HTX 3T nông sản Cao Phong, HTX chuối Viba, HTX, HTX dịch vụ nông nghiệp Sơn Thủy...

Đồng chí Trần An Định, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 10 năm thực hiện Luật HTX trên địa bàn tỉnh đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng, ban hành và phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012 còn chậm. Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực KTTT, HTX chưa thực hiện đầy đủ. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước được ban hành nhiều nhưng thiếu nguồn lực, chưa đồng bộ, triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nguồn vốn phân tán ở nhiều kênh, hoặc khó thực hiện do vướng mắc về thủ tục, quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn HTX vi phạm các nguyên tắc cơ bản; quyền, nghĩa vụ cho thành viên chưa đảm bảo. HTX khó huy động vốn sản xuất, kinh doanh từ thành viên và bên ngoài; vấn đề hợp tác liên kết chuỗi giá trị, hợp tác sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và các tổ chức bên ngoài cũng như tìm kiếm mở rộng thị trường gặp nhiều khó khăn...

Để việc thi hành Luật HTX năm 2012 đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc luật. Rà soát, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT. Tạo môi trường, hành lang pháp lý thuận lợi, ổn định, nhất quán, lâu dài, bình đẳng giữa HTX với các loại hình kinh tế khác; bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của các tổ chức KTTT. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành UBND cấp huyện...


Thu Thủy


Các tin khác


Doanh nghiệp trong xu thế kinh tế xanh

Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước rất quan tâm và tích cực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Qua đó, ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư, chú trọng thu hút các dự án chất lượng cao. Tuy nhiên trên thực tế, ở Việt Nam, xu hướng phát triển kinh tế xanh mới chỉ đang ở xuất phát điểm.

Huyện Lạc Sơn khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Với tổng diện tích tự nhiên trên 58,7 nghìn ha, huyện Lạc Sơn có 24 đơn vị hành chính, trên 15 vạn dân, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến hết năm 2022 là 19,32%, có 10 xã đã về đích nông thôn mới. Tuy không thuộc vùng động lực của tỉnh nhưng huyện Lạc Sơn có những tiềm năng, lợi thế riêng để phát triển, như về giao thông có tuyến đường 12B đấu nối với quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh đi qua. Tiềm năng đất đai của huyện dồi dào, thuận lợi phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%, hàng năm có gần 1.300 học sinh tốt nghiệp THPT tham gia vào lực lượng lao động.

Giữ đà tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kết quả tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2023 ước tính đạt 3,32% so cùng kỳ khẳng định chính sách quản lý và điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã từng bước phát huy hiệu quả.

UBND tỉnh làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc

(HBĐT) - Sáng 29/3, đoàn công tác Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Lee Sang Back, Tổng Giám đốc khu vực tư nhân tổ chức KOICA Hàn Quốc đã làm việc với UBND tỉnh về dự án Hợp tác công tư liên quan đến lĩnh vực giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng cộng thêm (REDD+). Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Nông dân lao đao vì giá lợn hơi sụt giảm

(HBĐT) - Sau nhiều kỳ vọng sự ấm lên của thị trường tiêu thụ lợn, đến nay, giá lợn hơi vẫn chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí tiếp tục đà giảm. Thời điểm này, sau mỗi lứa lợn bán ra, thứ mà người nông dân thu lại là những hẫng hụt, trăn trở...

 Đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản

(HBĐT) - Mã số vùng trồng (MSVT) là mã số định danh cho một vùng trồng trọt, nhằm giúp cơ quan chức năng và người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, xác định quy trình sản xuất của nông sản. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để nông sản được xuất khẩu theo đường chính ngạch. Chính vì vậy, thời gian qua, ngành NN&PTNT và các địa phương trong tỉnh đã chủ động, tích cực hướng dẫn người dân xây dựng MSVT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục