(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Lương Sơn cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đạt được những kết quả khả quan.Sản phẩm cao dược liệu xạ đen của HTX Tuyết Nhi, xã Cao Dương (Lương Sơn) được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Toàn huyện đã, đang triển khai mạnh mẽ các cuộc vận động, phong trào thi đua: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Huyện Lương Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Tuổi trẻ huyện Lương Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững”…; nhân rộng mô hình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đến nay, kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2021 - 2025, 10/10 xã cơ bản giữ vững 19/19 tiêu chí xã NTM. Nhóm xã đạt NTM nâng cao: Hòa Sơn, Nhuận Trạch, Lâm Sơn, Thanh Cao cơ bản duy trì đạt chuẩn. Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 gồm: Liên Sơn, Tân Vinh, Cư Yên, trong đó, xã Tân Vinh, Cư Yên đạt 14/19 tiêu chí, xã Liên Sơn đạt 16/19 tiêu chí. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phụ trách các tiêu chí phối hợp UBND các xã thực hiện rà soát, đánh giá, có đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện đạt tiêu chí, trong đó tập trung vào xã có các tiêu chí tiệm cận của bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu cuối năm 2022 tổ chức đánh giá, công nhận thêm ít nhất 1 xã đạt NTM nâng cao.

Đối với nhóm xã phấn đấu NTM kiểu mẫu (Hòa Sơn, Nhuận Trạch) cơ bản đạt 3/4 nhóm chỉ tiêu theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm: duy trì và giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người và đạt chuẩn 2/6 tiêu chí nổi trội nhất theo lĩnh vực.

Theo UBND huyện, qua kết quả rà soát, đánh giá đảm bảo đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo quy định. Tuy nhiên, còn một số tiêu chí chất lượng chưa cao, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện, như: giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

Đối với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, trong kế hoạch năm 2022, huyện phấn đấu có từ 3 khu dân cư kiểu mẫu và 5 vườn mẫu. Kết quả thẩm định đợt 1, năm 2022, có 5 khu dân cư kiểu mẫu và 7 vườn mẫu được công nhận. Hiện huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thôn, xóm, hộ gia đình quan tâm đầu tư, xây dựng, chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường... Dự kiến cuối tháng 11 này tiếp tục thực hiện thẩm định, đánh giá đề nghị công nhận đợt 2 đối với 2 khu dân cư và 6 vườn mẫu.

Theo đánh giá của UBND huyện, kết quả đạt được bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động còn được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành; sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Bên cạnh đó, bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình từ huyện đến xã được kiện toàn, thành lập theo đúng quy định, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện từ đầu năm đến nay, huyện bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn của tỉnh, T.Ư, đề ra kế hoạch, chỉ tiêu xây dựng NTM, tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần phát triển KT-XH của địa phương.Hồng Trung

Các tin khác


Huyện Đà Bắc đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

(HBĐT) - Để phát triển kinh tế rừng bền vững, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, chuyển đổi tập quán sản xuất lâm nghiệp từ quảng canh sang thâm canh, tăng tỷ lệ trồng rừng gỗ lớn, phục vụ chế biến gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

Đồng hành với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước qua nhiều thời kỳ, kinh tế tư nhân đã phát triển không ngừng cả về quy mô và chất lượng, được khẳng định là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước cần có thêm nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi môi trường kinh doanh, tiếp cận các nguồn lực, tạo đà cho kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển lâu dài, hoạt động bình đẳng, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh.

Diễn đàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững

(HBĐT) - Chiều 5/6, tại Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức Diễn đàn Báo chí - doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững. Diễn đàn có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc TP Hà Nội; các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia, luật sư, cơ quan báo chí các tỉnh phía Bắc.

Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục