(HBĐT) - Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Thủy xác định đảm bảo an ninh lương thực (ANLT) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nên luôn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cốt yếu trong mục tiêu đảm bảo ANLT. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đầu đàn chăn nuôi các loại ổn định. Đa dạng, phong phú các loại cây màu, cây thực phẩm. Kinh tế nông nghiệp đem lại thu nhập ổn định không nhỏ cho bộ phận dân cư, góp phần phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn.Người dân khu 5, thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) đưa cơ giới hoá vào thu hoạch lúa. 

Khu 5, thị trấn Chi Nê có diện tích nông nghiệp 25 ha với 85 hộ sản xuất. Các hộ dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống lúa năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng. Vụ mùa năm nay, khu 5 gieo trồng các giống chủ lực như TBR225, Thiên ưu 8, Thuỵ hương 308, VNR20, cho năng suất bình quân 54 tạ/ha, đảm bảo ANLT.

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 5/8/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP, ngày 25/3/2021 của Chính phủ về đảm bảo ANLT quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, huyện Lạc Thủy đã lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nông nghiệp; ban hành kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp huyện giai đoạn 2021 - 2025. 
Theo đó, huyện thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trung, dài hạn theo quy định của Luật Đất đai. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ổn định 9.300 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt 30.700 tấn/năm. Cơ cấu trồng trọt chiếm 51,3% tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 160 triệu đồng/năm. Trong cơ cấu lại nông nghiệp, huyện xác định những giải pháp căn cơ như dồn điền, đổi thửa với tổng diện tích 560,24 ha; một số địa phương làm tốt công tác dồn điền, đổi thửa, tạo tiền đề phát triển sản xuất hàng hóa như xã An Bình, Phú Nghĩa...

Huyện phát triển trồng rau an toàn theo hướng liên kết sản xuất giữa người dân, HTX, tổ hợp tác và doanh nghiệp với diện tích 155 ha tại thị trấn Chi Nê, thị trấn Ba Hàng Đồi, các xã Đồng Tâm, Phú Nghĩa, Khoan Dụ, Thống Nhất. Phát triển cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao với tổng diện tích 1.490,36 ha, trong đó, cam các loại 479,79 ha, bưởi các loại 543,86 ha (xã Thống Nhất, Phú Nghĩa, thị trấn Ba Hàng Đồi…); nhãn 143,9 ha (xã Đồng Tâm, Hưng Thi, Thống Nhất …); na 75,3 ha, tập trung tại xã Đồng Tâm; thanh long 55,84 ha (thị trấn Ba Hàng Đồi, xã Phú Thành...); cây ăn quả khác 191,97 ha. Diện tích được chứng nhận sản xuất an toàn thực phẩm đạt 28,8%.

Hiện, Lạc Thủy đã thực hiện thành công mô hình sản xuất, tiêu thụ lúa chất lượng cao Bắc Hương 9 quy mô 100 ha trên địa bàn các xã: Thống Nhất, Khoan Dụ, Phú Thành, nâng diện tích gieo cấy giống lúa chất lượng cao lên 750 ha, chiếm 23% diện tích trồng lúa toàn huyện. Ngoài ra, huyện tập trung phát triển chè với diện tích 250 ha; phát triển đàn gà, dê, ong lấy mật, chăn nuôi gia súc và một số vật nuôi khác…

Đến nay, huyện quản lý, xây dựng và phát triển thương hiệu bảo hộ các sản phẩm chủ lực của địa phương: Nhãn hiệu tập thể "Cam lạc Thủy”, 4 nhãn hiệu chứng nhận: "Gà Lạc Thủy”, "Na Lạc Thủy”, "Dê Lạc Thủy”, "Chè Sông Bôi”. Có 78 cơ sở đã được cấp sử dụng nhãn hiệu (35 cơ sở chăn nuôi gà Lạc Thủy, 15 cơ sở trồng na, 15 cơ sở nuôi dê, 13 cơ sở tham gia nhãn hiệu gà). Toàn huyện có 13 sản phẩm OCOP được xếp hạng, gồm 2 sản phẩm 4 sao, 11 sản phẩm 3 sao. Một số sản phẩm đã tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử postmart.vn...

Qua đánh giá, sản xuất nông nghiệp của huyện Lạc Thủy tăng trưởng khá nhưng còn thiếu bền vững, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm; chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực hạn chế; năng suất, chất lư­ợng, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực vẫn thấp. Phần lớn nông sản tiêu thụ ở dạng sơ chế, thô nên giá trị gia tăng thấp. Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều, thiếu bền vững; liên kết giữa các vùng sản xuất rời rạc, chưa hình thành được các vùng sản xuất lớn. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch vùng sản xuất chưa chặt chẽ. Diện tích đất sản xuất manh mún, không tập trung; các sản phẩm được chứng nhận VietGAP, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm chưa nhiều...

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trên cơ sở điều kiện thực tế, tiềm năng, lợi thế của địa phương triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo ANLT theo hướng xây dựng nền nông nghiệp xanh, liên kết theo chuỗi và có giá trị gia tăng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Thời gian tới, huyện thực hiện quản lý, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản theo quy định. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn.

Đinh Thắng

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Bằng nhiều giải pháp đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU của Tỉnh ủy về dồn điền, đổi thửa (DĐĐT), đến tháng 11/2023, huyện Lạc Thủy đã thực hiện dồn đổi được khoảng 610ha. Qua đó dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, tạo thuận lợi liên kết sản xuất; ứng dụng KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, gắn với tổ chức lại sản xuất nông nghiệp (SXNN) trên địa bàn huyện.

Phụ nữ huyện Đà Bắc chung sức xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, cụ thể hóa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội LHPN huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của người dân.

Huyện Lương Sơn dồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng đơn vị hành chính cấp thị xã

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nhằm xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp thị xã.

Tiếp tục thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2065/UBND-NVK về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Huyện Tân Lạc: Trên 149 tỷ đồng cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách

Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Lạc, trong 10 tháng năm 2023, doanh số cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 149,05 tỷ đồng, với trên 4,1 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 519,3 tỷ đồng, với gần 15 nghìn khách hàng còn dư nợ.

Xã Bình Hẻm nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Xác định rõ giảm nghèo bền vững (GNBV) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, xã Bình Hẻm (Lạc Sơn) đã triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp phù hợp. Nhờ đó xã đạt được những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục