(HBĐT) - Ngày 26/2/2005, Trung tâm Tư vấn công nghiệp và khuyến công được thành lập theo Quyết định số 02/2005/QĐ-CN của Sở Công nghiệp Hòa Bình. Để phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ, ngày 27/9/2006, Trung tâm Tư vấn công nghiệp và khuyến công đổi tên thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp; ngày 26/12/2008 được đổi tên thành Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC&TVPTCN), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương.


Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2022, nội dung: "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào may công nghiệp” tại Công ty Cổ phần S Life (Yên Thủy).

Những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể viên chức, người lao động TTKC& TVPTCN tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Đối với công tác khuyến công, giai đoạn 2005 - 2022, Trung tâm thực hiện với tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ là 23.811,949 triệu đồng (trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 17.003,949 triệu đồng, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 6.808 triệu đồng). Các nội dung chủ yếu là: đào tạo nghề; tập huấn; mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; đăng ký xây dựng bảo hộ thương hiệu; hội chợ, triển lãm hàng CN-TTCN; trang tin khuyến công trên truyền hình; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp.

Công tác khuyến công từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc khuyến khích, thúc đẩy CN-TTCN nông thôn phát triển, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn, tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 57 lần, từ 718 tỷ đồng năm 2004 lên 41.260 tỷ đồng năm 2021.

Song song với triển khai thực hiện chương trình khuyến công, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được TTKC&TVPTCN triển khai tích cực, qua đó giúp nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo ý thức về sử dụng năng lượng và thúc đẩy các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo quy định. Giai đoạn 2014 - 2022, Trung tâm triển khai thực hiện với tổng kinh phí  2.047 triệu đồng.

Bên cạnh đó, về công tác tư vấn phát triển công nghiệp, giai đoạn 2008 - 2022, đơn vị đã ký kết thực hiện các hợp đồng tư vấn với tổng giá trị trên 2.289,485 triệu đồng. Công tác tư vấn phát triển công nghiệp được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan, tạo sự tín nhiệm, tin tưởng của các chủ đầu tư dự án. Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp đã tạo nguồn thu sự nghiệp, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người lao động và hoạt động chung của đơn vị. 

Cùng với đó, từ năm 2016, TTKC&TVPTCN được giao thêm nhiệm vụ công tác thông tin. Theo đó đã phát hành Bản tin Công Thương Hòa Bình định kỳ 6 số/năm; số lượng 175 bản/số; duy trì website của Sở đã giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nắm bắt thông tin của ngành, thông tin thị trường, các chính sách pháp luật mới được kịp thời.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, TTKC& TVPTCN đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh hoạt động khuyến công thực sự trở thành động lực cho phát triển CN-TTCN. Xây dựng, thực hiện các chương trình, đề án khuyến công có trọng tâm, trọng điểm; tập trung khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên cơ sở quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của tỉnh, phù hợp tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Thường xuyên tập huấn, nâng cao năng lực hoạt động khuyến công, nâng cao hiệu quả công tác thông tin; tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và người dân được biết về chính sách khuyến công, về vị trí, tầm quan trọng của hoạt động khuyến công trong công tác phát triển công nghiệp nông thôn. Chú trọng hỗ trợ các làng nghề, ngành nghề truyền thống đã được tỉnh công nhận để phát triển bền vững.

Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả thông qua tuyên truyền, tập huấn và xây dựng các mô hình thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế bóng đèn chiếu sáng hiệu suất thấp trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nghiên cứu triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khuyến khích, động viên cán bộ, viên chức và người lao động tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu câu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của TTKC& TVPTCN đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen; được Giám đốc Sở Công Thương tặng nhiều giấy khen.
    
Hồng Trung

Các tin khác


Cán bộ, đảng viên nêu gương trong thực hiện quy định về quản lý đô thị, đất đai

Quán triệt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) gắn với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo, quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị (QLĐT), quản lý đất đai (QLĐĐ) trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP thuỷ sản

Đến nay, tỉnh ta có 9 sản phẩm thuỷ sản chế biến được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 và 4 sao. Việc xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị các sản phẩm thuỷ sản nuôi trồng, phát triển nghề nuôi thuỷ sản bền vững.

Xã Mường Chiềng nỗ lực giảm nghèo

Xã Mường Chiềng (Đà Bắc) có 8 xóm, 946 hộ với 4.070 nhân khẩu. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã chú trọng lãnh, chỉ đạo công tác giảm nghèo, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP

Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 158 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm tiềm năng hạng 5 sao; 32 sản phẩm hạng 4 sao; 124 sản phẩm hạng 3 sao.

Người dân đang hình thành thói quen không dùng tiền mặt

Thời gian qua, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, có mặt hầu hết trong các hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi. Hoạt động chuyển khoản, không dùng tiền mặt (KDTM) không chỉ diễn ra ở các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, sản xuất mà ngày càng phổ biến hơn tại nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, điều mà trước đây hiếm thấy.

Nông dân xã Thu Phong góp sức giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Với trên 620 hội viên nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Thu Phong (Cao Phong) đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM với nhiều cách làm hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo. Qua đó góp phần giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao tại địa phương, nổi bật nhất là tổ chức các mô hình phát triển kinh tế và duy trì hoạt động bảo vệ môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục