(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị nâng mức cho vay, điều chỉnh thời hạn cho vay, giãn nợ cho vay đối với nông dân

 

Trả lời: 

Về nâng mức vay vốn: Theo quy định tại Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), TCTD căn cứ vào nhu cầu vay vốn và khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay. Như vậy, việc quyết định mức cho vay không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu vay của khách hàng mà còn phụ thuộc vào khả năng hoàn trả nợ của khách hàng và khả năng nguồn vốn của TCTD. Trong năm 2011 và 2 tháng đầu năm 2012, việc huy động vốn của các TCTD gặp nhiều khó khăn, vì vậy, việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế nói chung cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, Chính phủ và NHNN đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và chỉ đạo các TCTD tập trung vốn cho vay phục vụ SX-KD nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng (Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 8/2/2012, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2012 của Chính phủ, Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010 của NHNN...).  

Về điều chỉnh thời gian cho vay: Điều 10, Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng quy định căn cứ vào thời gian luân chuyển vốn, khả năng hoàn vốn của dự án, phương án SX-KD của khách hàng và nguồn vốn cho vay của TCTD, TCTD và khách hàng thoả thuận thời hạn vay vốn phù hợp. Như vậy, thời hạn cho vay do TCTD và khách hàng thoả thuận trên cơ sở chu kỳ SX-KD, thời hạn thu hồi vốn của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng và khả năng nguồn vốn của TCTD.  

Về giãn nợ cho nông dân: Theo quy định tại Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng, trường hợp khách hàng vay gặp khó khăn không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và TCTD đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo thì TCTD xem xét, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc hoặc lãi vốn vay hoặc gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng trên cơ sở đề nghị của khách hàng vay. Trường hợp khách hàng không trả hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có văn bản đề nghị gia hạn thì TCTD xem xét gia hạn nợ. Như vậy, trường hợp khách hàng không trả được nợ đúng hạn thì có văn bản đề nghị gửi TCTD để xem xét, gia hạn nợ.                            

 (Còn nữa)  

                                                                        Phòng Bạn đọc

 

Các tin khác


Hòa Bình khát vọng phát triển

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Ðảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Và Hòa Bình đang quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh trung bình của cả nước.

Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục