Đồng chí Bùi Hải Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đường Trương Hán Siêu trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Ảnh: p.v

Đồng chí Bùi Hải Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án đường Trương Hán Siêu trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Ảnh: p.v

(HBĐT) - Ngay sau khi nước ta thành lập được chính quyền dân chủ nhân dân, ngày 31/12/1945, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 78/SL thành lập Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết, tiền thân của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước trước đây và của ngành KH&ĐT ngày nay. Đi suốt quá trình kháng chiến kiến quốc và xây dựng XHCN, ngành KH&ĐT đã không ngừng trưởng thành và gắn bó chặt chẽ với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

 

Trải qua 68 năm, xây dựng, phát triển và trưởng thành, ngành KH&ĐT tỉnh ta đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp xây dựng kế hoạch, đổi mới về tư duy quản lý và công tác tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Đặc biệt, năm 2013, đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức công bố quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của  tỉnh đến năm 2020; quy hoạch Phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Hòa Bình. Chuẩn bị điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng CT229 tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010 - 2020. Đề xuất danh mục vùng lãnh thổ, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cần lập, điều chỉnh quy hoạch trong năm 2014 theo Quyết định 23/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tham mưu thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các huyện, thành phố; quy hoạch một số ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Về công tác kế hoạch, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định về kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ KT-XH và dự toán NSNN năm 2013; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014, phân bổ kịp thời, cụ thể các nguồn vốn đầu tư năm 2013, lập kế hoạch đầu tư năm 2014. Hướng dẫn các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2014 của tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị các báo cáo KT-XH phục vụ giao ban của UBND tỉnh hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm, các cuộc họp của HĐND tỉnh và các cuộc họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ (Đại hội XV) của Tỉnh ủy. Qua đó đã đề xuất những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, thúc đẩy KT-XH phát triển.

 

Bên cạnh đó, mặc dù tiếp tục chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới cùng việc thực hiện chính sách kiềm chế lạm phát, nhưng với chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2013, ngành KH&ĐT đã khắc phục mọi khó khăn triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Bộ KH&ĐT và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Tích cực cải tiến lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm của cơ quan tham mưu. Các văn bản, báo cáo, đề án của ngành đã cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời cho  Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tình hình phát triển KT-XH, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh đã đề ra. Hoạt động kinh tế đối ngoại được quan tâm. Hoạt động thu hút đầu tư, quản lý doanh nghiệp, cấp đăng ký kinh doanh được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được duy trì và thực hiện có hiệu quả.  Từ đó đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,2%, trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,06%; công nghiệp tăng 14,4% (giá trị không tính Công ty Thủy điện Hòa Bình tăng 18% so với cùng kỳ), dịch vụ tăng 10,2%; thu NSNN ước đạt 2.010 tỷ đồng, bằng 103% dự toán HĐND tỉnh giao; xuất khẩu ước đạt 106 triệu USD, bằng 106% kế hoạch, nhập khẩu ước đạt 55,75 triệu USD, bằng 129,67% kế hoạch. Văn hóa, giáo dục, KH-CN, y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được chăm lo. Quốc phòng được tăng cường, ANCT- TTATXH được giữ vững. Ngoài ra, Sở KH&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các ngành hữu quan, các địa phương triển có hiệu quả các nghị quyết và quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng, hỗ trợ thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.        

 

Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống, ngành KH - ĐT tỉnh đang tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học tập nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp xây dựng kế hoạch và tư duy kinh tế. Tăng cường chế độ trách nhiệm và phối hợp với các ngành, cấp trong xây dựng và chỉ đạo, điều hành kế hoạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực xúc tiến đầu tư, khơi dậy mọi nguồn vốn đầu tư cho phát triển, thúc đẩy khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp và phát triển

 

 

                                                                        Bùi Hải Quang

                                                TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang 

(HBĐT) - Từ ngày 1- 7/6, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra "Hội chợ Thương mại – du lịch quốc tế Nha Trang 2023” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Chương trình Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023.

Xã Suối Hoa từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông

(HBĐT) - Xã Suối Hoa (Tân Lạc) có địa hình phức tạp, chủ yếu là núi đá xen kẽ đồi nên vấn đề giao thông gặp nhiều khó khăn. Trong những năm qua, xã huy động mọi nguồn lực, từ nguồn đầu tư của Nhà nước và nội lực trong Nhân dân từng bước xây dựng mạng lưới giao thông hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Hội Nông dân xã Yên Trị chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đến cuối năm 2021, xã Yên Trị (Yên Thủy) hoàn thành 4/4 tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Từ một xã thuần nông, Yên Trị như được "khoác chiếc áo mới" với cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Duy trì sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản

Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước ước đạt 20,26 tỷ USD.

Người dân xã Đa Phúc ấm no từ trồng mía

(HBĐT) -Dọc trên những con đường bê tông liên thôn, xóm tại xã Đa Phúc (Yên Thủy) là những ruộng mía bạt ngàn. Nông dân hồ hởi chăm sóc đảm bảo thu hoạch đúng khung thời vụ. Trong 2 - 3 năm trở lại đây, giá mía ở mức 6.000 - 8.000 đồng/cây, thị trường tiêu thụ ổn định. Cây mía đã trở thành cây trồng mũi nhọn giúp bà con nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 6,14 nghìn tấn

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Trong đó, nuôi cá lồng bè trên hồ sông Đà diễn ra thuận lợi, cá phát triển tốt, các chỉ số môi trường tương đối ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra. Hiện, tổng diện tích nuôi cá ao, hồ toàn tỉnh đạt 2.698 ha với 4.900 lồng nuôi cá, tăng 200 lồng so với cùng kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục