(HBĐT) - Ngày 11/5, Đoàn công tác của BCĐ phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh làm việc với UBND huyện Đà Bắc kiểm tra tình hình phát triển KTTT trên địa bàn huyện.

 

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện hiện có 27 HTX nhưng chỉ có 9 HTX duy trì hoạt động còn lại 18 HTX ngừng hoạt động. Trong đó có 4 HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Tổng số lao động trong các HTX trên địa bàn huyện hơn 100 người, thu nhập bình quân người lao động đạt từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Qua đánh giá, hoạt động KTTT trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế như: tăng trưởng chưa ổn đinh, hiệu quả SXKD chưa cao, số lượng HTX có lãi nhưng mức lãi còn ít, đóng góp vào ngân sách và GDP của huyện còn thấp; lợi ích HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều; hình ảnh, uy tín của HTX trong xã hội chưa được nâng cao...Việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới, HTX điển hình tiên tiến gặp khó khăn do toàn huyện mới có 4 HTX hoạt động theo Luật HTX.

 

Năm 2016, huyện có kế hoạch và chính sách hỗ trợ các HTX như: Tạo điều kiện cho các HTX chuyên ngành xây dựng tham gia các chương trình, dự án trên địa bàn; xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; bảo lãnh cho vay vốn đối với các HTX có phương án SXKD hiệu quả, sử dụng nhiều lao động tại địa phương. Năm 2016, huyện Đà Bắc đề ra các chỉ tiêu: giảm số HTX thành lập nhưng không hoạt động xuống còn dưới 10%; phấn đấu 30-40% HTX hoạt động khá trở lên, HTX yếu kém dưới 50%; 100% cán bộ chủ chốt HTX được bồi dưỡng, bổ sung các kiến thức về HTX và pháp luật có liên quan; phấn đấu thành lập mới từ 1-2 HTX, 4-5 tổ hợp tác; chuyển đổi hết HTX hoạt động theo Luật 2012...

 

UBND huyện Đà Bắc đề xuất tỉnh thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển KTTT và bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để đáp ứng nhu cầu vay vốn cho các HTX; tạo môi trường cho HTX phát huy nội lực để vươn lên...

 

 

                                                     

                                                          Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


Bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của tỉnh được HĐND tỉnh giao 7.285 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ nặng nề trong bối cảnh nguồn thu còn hạn hẹp, cơ cấu thu thiếu bền vững, chưa có nguồn thu chủ lực mà chủ yếu dựa vào thu từ tiền sử dụng đất…

Phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy vai trò là "hạt nhân” nòng cốt, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã tích cực kết nối, thành lập, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Khởi sắc đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Từ nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), huyện Tân Lạc đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Qua đó góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư ký kết thi đua năm 2023

(HBĐT) - Sáng 24/3, Khối thi đua các doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm T.Ư tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội Nữ doanh nhân Hòa Bình - khát vọng vươn xa

(HBĐT) - Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân (DN) tỉnh là thành viên của Hiệp hội Nữ DN Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. CLB hoạt động với mong muốn tập hợp, kết nối tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các nữ DN trên địa bàn tỉnh, cùng nhau chia sẻ, hợp tác, giúp đỡ nhau, góp phần nâng cao năng lực của từng doanh nghiệp do phụ nữ làm lãnh đạo.

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, huyện Tân Lạc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó từng bước nâng cao giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục