(HBĐT) - Đề án số 03 của Tỉnh ủy "Về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu” được ban hành ngày 14/1/2010. Theo đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) tỉnh được thành lập do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp làm Trưởng ban, với 24 thành viên. Bên cạnh đó, Huyện ủy Mai Châu đã thành lập BCĐ cấp huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên ở 2 xã; rà soát, bố trí lại cán bộ chủ chốt có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực điều hành công tác và vận động quần chúng. Trong đó, chú trọng kiện toàn chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ.
Bài 2 - Hành trình của niềm tinĐược ngành VH-TT&DL tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hộ dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Triệu Kim Thắng cho biết: Qua 10 năm triển khai tổ chức thực hiện Đề án số 03 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị 2 xã được củng cố, kiện toàn, hoạt động đi vào nề nếp; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao; vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của MTTQ và các ngành, đoàn thể có hiệu quả; chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ nâng lên rõ rệt. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nhiều mô hình KT-XH bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai tích cực, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong Nhân dân. Chất lượng GD&ĐT, y tế chuyển biến. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, du lịch duy trì, không ngừng phát triển, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. QP-AN thường xuyên được tăng cường, giải quyết cơ bản những tồn tại về an ninh, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH đảm bảo, nạn buôn bán, vận chuyển ma túy được kiềm chế. Đời sống Nhân dân cải thiện, từng bước nâng lên, đồng bào phấn khởi, tin tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương.

Từ năm 2010 trở về trước, số cán bộ ở 2 xã đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ không đáng kể. Riêng ở xã Hang Kia, đội ngũ cán bộ hầu hết chưa qua đào tạo, thậm chí nhiều người mới học hết THCS. Quá trình triển khai thực hiện, BCĐ đề án thấm nhuần và thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”. Từ đó, công tác cán bộ luôn được quan tâm, chú trọng. Qua 10 năm, đa số cán bộ ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Trong tổng số 22 cán bộ, công chức (CB, CC) xã Hang Kia, có 9 người trình độ đại học (chiếm 40,90%), 5 người trình độ cao đẳng (chiếm 22,72%), 6 người trình độ trung cấp (chiếm 27,27%); về trình độ lý luận chính trị, 12 người có trình độ trung cấp (chiếm 54,54%), 3 người trình độ sơ cấp (chiếm 13,63%). Đối với xã Pà Cò, có 12/21 CB, CC trình độ đại học (chiếm 57,14%), 2 người trình độ cao đẳng (chiếm 9,52%), 4 người trình độ trung cấp (chiếm 19,04%); về trình độ lý luận chính trị, 17 người trình độ trung cấp (chiếm 81%). Trong số đó có nhiều đảng viên trẻ giữ vị trí chủ chốt như đồng chí Khà A Lau, sinh năm 1984, được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; nhiệm kỳ 2015-2020, đảng viên Vàng A Váu, sinh năm 1986 được giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia; nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng viên Sùng A Màng, sinh năm 1983 được giao trọng trách Chủ tịch UBND xã Pà Cò, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò...

Bí thư Đảng ủy xã Hang Kia Vàng A Váu cho biết: Đến nay, Đảng bộ xã đã có 141 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết nạp được 12 đảng viên mới, đạt 150% so với nghị quyết. Từ năm 2015 - 2019, Đảng bộ xã đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 2,1%.

Để củng cố chính quyền xã ngày càng vững mạnh, năm 2011, tỉnh đã tăng cường thêm mỗi xã 1 Phó Chủ tịch UBND xã, nhân sự là sĩ quan Công an huyện và Ban CHQS huyện; tháng 4/2015 điều động 3 đồng chí cán bộ Công an huyện làm Trưởng Công an 2 xã và 1 Phó trưởng Công an xã thường trực. Các đồng chí được điều động, tăng cường đều là người dân tộc Mông, quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Cùng với việc củng cố hệ thống chính trị, 2 xã còn được phân bổ, lồng ghép nhiều nguồn vốn để thực hiện các công trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất. Giai đoạn 2010 - 2015, Nhà nước đã đầu tư trên 69 tỷ đồng xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm, nước sạch… Bên cạnh đó, từ nguồn vốn Nhà nước và sự quan tâm của các sở, ngành, địa phương, Nhân dân 2 xã được hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh phân bổ, cấp trên 99 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhờ vậy, cơ sở hạ tầng của 2 xã có bước phát triển khá, người dân trên địa bàn không chỉ xóa bỏ được cây anh túc mà còn xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu như các gia đình: Vàng A Cấu - xóm Pà Khôm, Khà A Hờ - xóm Thung Ảng, Sùng A Dếnh - xóm Thung Mặn (xã Hang Kia) có thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Xã Pà Cò có gia đình ông Sùng A Pha, Bí thư chi bộ xóm Chà Đáy tiên phong trồng chè Shan tuyết, cây ăn quả; gia đình Sùng A Sớ ở xóm Xà Lĩnh 1 bình quân mỗi năm thu hoạch trên 50 tấn ngô, ngoài ra phát triển đàn trâu, bò 34 con; gia đình Mùa A Chăng, xóm Xà Lĩnh 1 có đàn bò trên 80 con...

Đời sống người dân được nâng lên, các mặt văn hóa, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực. Từ năm 2017 đến nay, sau khi được phục dựng, 2 xã đã luân phiên tổ chức Lễ hội Gầu Tào vào dịp Tết Mông. Nghề dệt thổ cẩm, rèn nông cụ, làm giấy dó, các trò chơi dân gian, những nhạc cụ dân tộc, lời ca, điệu múa truyền thống được duy trì, phát triển, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Trên địa bàn 2 xã đã có 7 hộ làm du lịch homestay, từng bước thu hút du khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, trải nghiệm. Theo đó, đến năm 2020, thu nhập bình quân ở xã Hang Kia đạt 25 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 28,32%; thu nhập bình quân đầu người ở xã Pà Cò đạt 13 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo còn 21,7%. Trong đó, xã Hang Kia đạt 13/19 tiêu chí, xã Pà Cò đạt 12/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM.

(Còn nữa)

Đức Phượng


Các tin khác


Sức vươn thành phố bên sông Đà

(HBĐT) - Trong bối cảnh mới, TP Hòa Bình đang tự tin hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại II, mang bản sắc riêng có bên sông Đà, phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, bản sắc, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.

Đề án số 03 - Đảng vững, dân tin

(HBĐT) - Cùng với tinh thần phát huy nội lực của cấp ủy, chính quyền và người dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) trong xây dựng cuộc sống mới, các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo Đề án số 03 thường xuyên bám sát cơ sở và có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn.
Bài 3 - Ấm lòng người dân bản Mông

Đề án số 03 - Đảng vững, dân tin

(HBĐT) - Sau 10 năm thực hiện Đề án số 03, ngày 14/1/2010 của Tỉnh ủy "Về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH và đảm bảo QP-AN 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu”, các mục tiêu, yêu cầu của đề án đã trở thành hiện thực. Kết quả đó khẳng định việc xây dựng, triển khai thực hiện đề án của Tỉnh ủy vừa trúng, vừa đúng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; cấp uỷ, chính quyền địa phương đã kết nối được tổ chức Đảng với Nhân dân, Nhân dân đặt niềm tin vào tổ chức Đảng, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những lời nói, việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Bài 1 - Hệ lụy từ ma túy và những hủ tục lạc hậu

Nhịp sống mới ở những vùng đất khó

(HBĐT) - Hệ thống hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng đã giúp bộ mặt nhiều vùng quê trong tỉnh khởi sắc, tiến nhanh hơn trong hành trình xây dựng nông thôn mới. Những con đường mới đã đem đến không khí hân hoan để bà con vui Tết Độc lập.

Ký sự bản Mông


(HBĐT) - Sống giữa núi rừng Tây Bắc, người dân bản Mông vẫn luôn mạnh mẽ, kiên cường, với khát vọng vươn lên trở thành bản, làng văn minh dựa trên nền tảng truyền thống, là điểm đến hấp dẫn bạn bè phương xa. Bản Mông hôm nay đã khác, đã có những thứ tạo nên sợi dây níu chân người ở lại.
Bài 2 - Hiện thực hóa khát vọng "nảy mầm xanh trên đá”

Ký sự bản Mông

(HBĐT) - "Tôi có may mắn được đặt chân đến nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Ở mỗi nơi, cái tình của con người lại được thể hiện bằng những cách khác nhau, nhưng họ đều chung sự chân thành. Và ở bản Mông thuộc 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) cũng vậy, đã lâu mới quay trở lại, vẫn những con người chân chất, hiền hòa. Bản Mông năm nào nay đã khoác lên mình "chiếc áo” mới của cơ sở hạ tầng khang trang, chất lượng cuộc sống được cải thiện, và hơn thế nữa là sự đoàn kết cộng đồng, tin tưởng vào Đảng, chính quyền của người Mông". Đó là lời tâm huyết từ một sỹ quan quân đội, người con của bản làng, Thiếu tá Hàng A Phứ, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Mai Châu.
Bài 1: "Sinh ra từ làng, phải góp sức cho làng!”

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục