(HBĐT) - Tính đến hết năm 2022, giá trị sản phẩm trung bình trên đơn vị diện tích đất canh tác trồng trọt đạt từ 160-165 triệu đồng/ha. Trong 2 năm 2021-2022, tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh đạt 6,2%, trong đó, ngành NN&PTNT đã đóng góp 4,69%. 6 tháng đầu năm 2023, ước tốc độ tăng trưởng GRDP toàn tỉnh chỉ đạt 0,39% nhưng riêng ngành NN&PTNT chiếm tới 3,45%, điều này khẳng định vai trò trụ đỡ quan trọng của ngành đối với nền kinh tế. Dù vậy, nền nông nghiệp vẫn được đánh giá là phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và xuất khẩu nông sản chiếm tỉ trọng nhỏ.

 
Toàn bộ sản phẩm măng của Công ty cổ phần Kim Bôi (thị trấn Ba Hàng Đồi, Lạc Thủy) được sản xuất với quy trình khép kín, theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hạn chế trong nhiều khâu

Nhiều năm nay, dù các địa phương đã rất nỗ lực trong công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) nhưng nhìn chung quy mô sản xuất nông nghiệp phần lớn vẫn nhỏ lẻ. Việc hình thành những vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản còn khiêm tốn. Quy mô, diện tích thực hiện DĐĐT tại một số xã, thị trấn còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chính do cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt vào cuộc, chưa tạo được sự thống nhất trong Nhân dân.

Đầu năm 2023, cam Cao Phong được xuất khẩu sang thị trường Anh. Đây là tín hiệu đáng mừng sau hơn 8 năm nỗ lực gìn giữ, phát triển và bảo vệ thương hiệu. Đồng chí Bùi Văn Dán, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Để đáp ứng được những đơn hàng với số lượng lớn, cần đảm bảo chất lượng quả tại các vườn cam phải đồng đều, đáp ứng được những tiêu chuẩn về ATTP của phía đối tác. Nhằm sớm khắc phục những hạn chế, huyện đang tập trung thực hiện Đề án tái canh cây ăn quả có múi giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị tham gia gặp không ít khó khăn về nguồn lực tài chính, đặc biệt là tạo quỹ đất. Ngoài ra, đơn hàng cam sau khi cập bến thị trường Anh chỉ tiêu thụ được khoảng 70%, số quả còn lại bị xước hoặc dập, không giữ được chất lượng ban đầu. Do đó, để chinh phục được các thị trường cao cấp như châu Âu cần có chiến lược lâu dài, bài bản và hiệu quả.

Không chỉ riêng cam Cao Phong mà một số nông sản đã được xuất khẩu từ mía, bưởi đỏ Tân Lạc, nhãn Sơn Thủy đến bưởi diễn Yên Thủy cũng chưa đáp ứng đủ số lượng nếu có đơn đặt hàng lớn. Để hoàn thành những đơn hàng của đối tác thời gian qua, các đơn vị xuất khẩu, ngành chuyên môn đã phải lựa chọn kỹ tại từng vườn trồng trong vùng sản xuất mới đảm bảo đủ số lượng. Bên cạnh đó, đa số nông sản được tiêu thụ ở dạng tươi, chủng loại chưa phong phú, số sản phẩm xuất khẩu đã qua sơ chế, chế biến sâu chưa nhiều. Nguyên nhân do một số vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh được hình thành nhưng chưa tổ chức bài bản, hạ tầng sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Có thể thấy rõ nhiều tồn tại, hạn chế cản trở xuất khẩu nông sản của tỉnh như: Sản xuất nông nghiệp chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, khó áp dụng công nghệ cao và kiểm soát ATTP; tính cạnh tranh của nông sản chưa cao; sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết; trình độ thâm canh ở các địa phương chưa đồng đều; việc xây dựng mã số vùng trồng cũng mới được quan tâm vài năm trở lại đây; một số vùng nguyên liệu chưa được tổ chức bài bản; mức độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở một số khâu còn thấp...

Đồng bộ giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng nhiều các hiệp định thương mại tự do, đây là cơ hội cũng là thách thức đối với sản phẩm nông sản. Để chinh phục được những thị trường khó tính, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng giá trị, hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông sản của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy đề ra phương châm phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xanh, xanh hơn và xanh hơn nữa. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 31/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025, Sở NN&PTNT đã ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện. Trong đó, phấn đấu tốc tộ tăng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản bình quân hàng năm đạt 4,5-5%.

Để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, Sở NN&PTNT tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trọng tâm là thay đổi tư duy, cách thức tổ chức sản xuất theo hướng tập trung vào các sản phẩm chủ lực; đồng bộ các khâu kỹ thuật trên cánh đồng lớn, đẩy mạnh áp dụng KH-CN, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sinh học. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh theo chuỗi. Thực hiện hiệu quả các chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản. Đổi mới hình thức sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất quy mô trang trại. Đẩy mạnh cơ giới hóa và mở rộng vùng nguyên liệu có lợi thế phục vụ chế biến...

Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Sở NN&PTNT, UBND huyện Lạc Sơn, Yên Thuỷ, Công ty CP nông nghiệp hữu cơ Fusa vừa ký kết thoả thuận hợp tác chiến lược về việc phối hợp thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu (VNL) nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, các bên cùng tham mưu cấp thẩm quyền cân đối bố trí nguồn lực, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đề án theo đúng mục tiêu đề ra. Công ty CP Nông nghiệp hữu cơ Fusa tham gia liên kết phát triển sản xuất VNL và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả tại địa bàn tỉnh. Ngoài diện tích liên kết trong đề án, công ty có thể tổ chức phối hợp các HTX thu mua sản phẩm nông nghiệp cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị ưu tiên hỗ trợ phát triển các HTX tại VNL nhằm phát triển VNL, hình thành liên kết sản xuất - tiêu thụ với công ty; chỉ đạo tăng cường hoạt động khuyến nông, ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, tỷ lệ nông sản hàng hóa qua sơ chế, chế biến toàn tỉnh đạt trên 30%.

Trong buổi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Sở NN&PTNT, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành NN&PTNT tập trung vào 6 lĩnh vực đối với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn. Tiếp tục thực hiện Đề án tái canh cây ăn quả có múi; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Quan tâm xây dựng sản phẩm và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực. Tăng cường kết nối, quảng bá sản phẩm. Đầu tư khâu chế biến, bảo quản, xuất khẩu nông sản. Hoàn thành đề án hỗ trợ các sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu...


Thu Hằng


Các tin khác


Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh

 Bài 2 - Quyết liệt trong luân chuyển, điều động cán bộ


(HBĐT) - Một trong những hạn chế nổi lên trong công tác cán bộ (CB) đã được Tỉnh ủy chỉ ra từ đầu nhiệm kỳ đó là việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác chưa thực sự được quan tâm. Thực tế khi rà soát CB lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện tại thời điểm tháng 5/2021, có đến 80 đồng chí được bổ nhiệm lại đến lần thứ 3; thậm chí có đồng chí được bổ nhiệm lại lần 4, lần 5. Lãnh đạo cấp phó thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý có 78 đồng chí đã được bổ nhiệm lại lần 2 và 13 đồng chí bổ nhiệm lại lần 3. Do đó, luân chuyển, điều động CB được xác định là việc cần làm ngay.

Không để cán bộ là “điểm trừ” của tỉnh


 Bài 1- Nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán bộ (CB) là cái gốc của mọi công việc… Công việc thành công hay thất bại đều do CB tốt hay kém”. Trong văn kiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm được chỉ ra đầu tiên đó là "tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng… xây dựng đội ngũ đảng viên và CB các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Điều này đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ (CTCB). Thực hiện NQĐH XIII của Đảng, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hàng loạt giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá, chiến lược đã được tỉnh ta triển khai để khắc phục những yếu kém trong CTCB. Từng bước xây dựng đội ngũ CB đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, toàn diện.

Đột phá từ một Chỉ thị: Bài 2 - Những đồng vốn "quý như vàng”

(HBĐT) - Nhờ nguồn vốn uỷ thác từ ngân sách địa phương (NSĐP) sang Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn hộ dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi đồng vốn chuyển sang là thêm một sự đồng hành, một cơ hội để có thêm những người lao động vượt lên khó khăn.  

Đột phá từ một Chỉ thị: Bài 1 - Trụ cột giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Sau gần 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 và hơn 2 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách (TDCS) xã hội đã tác động tích cực đến hoạt động TDCS trên địa bàn tỉnh. Hơn 20 năm triển khai TDCS, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã trở thành một trong những trụ cột trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Với sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với TDCS xã hội đã giúp trụ cột này thêm vững chắc hơn.

Muôn hình vạn trạng thủ đoạn buôn ma túy

(HBĐT) - Mua bán, vận chuyển ma túy trái phép được thực hiện với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm che đậy hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thủ đoạn vận chuyển ma túy trên các phương tiện công cộng, do chính lái xe thực hiện là hành vi ngụy trang đặc biệt nguy hiểm, khó phát hiện, đấu tranh. Nguy hiểm hơn, lái xe là đối tượng nghiện lâu năm, phương thức vận chuyển này đặt tính mạng của hành khách trong thế "ngàn cân treo sợi tóc”.

Hân hoan chào đón năm học mới

(HBĐT) - Sáng 5/9, trên khắp các nẻo đường từ TP Hoà Bình đến trung tâm các huyện cũng như các xã, phường, thị trấn, học sinh các cấp học hân hoan đến trường trong những bộ đồng phục mới cùng cờ, hoa rực rỡ chào đón năm học 2023-2024 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ em đến trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục