(HBĐT) - Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững mạnh, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Nhiều năm qua, tỉnh luôn hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ, gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Ảnh: Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2020. 

Định kỳ hàng năm, BTV Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP). Đồng thời kiện toàn Hội đồng giáo dục (HĐGD) QP-AN các cấp, ban hành quy chế hoạt động, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm để thực hiện. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, chú trọng bồi dưỡng đối tượng là chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng, trưởng bản, chủ hộ nông dân. 

Qua các lần kiểm tra của HĐGD quốc phòng T.Ư và Quân khu, HĐGD quốc phòng tỉnh đều được đánh giá xếp loại khá, giỏi. Tỉnh hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện cho lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt 100% kế hoạch; hoàn thành kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện giai đoạn 2015-2020. Chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng, chống lũ bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Lạc Thủy; diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 55 xã, phường, thị trấn. Các cuộc diễn tập đáp ứng yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, gắn với xây dựng các công trình và xây dựng NTM, phát triển KT-XH địa phương.

Tỉnh đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Lực lượng quân sự, công an phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng, kịp thời xử lý các tình huống, không để hình thành điểm nóng, giữ vững ANCT - TTATXH. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện nền nếp chính quy, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD.

Trong đó, lực lượng thường trực bảo đảm cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp và trình độ chiến đấu ngày càng cao. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý sắp xếp bảo đảm 100% đầu mối các đơn vị, quân số đúng quy định được giao. Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, giữ tỷ lệ đảng viên, gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cơ sở. Làm tốt công tác đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. LLVT tỉnh có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, tổ chức huấn luyện chiến đấu, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân... 

Thông qua việc thực hiện toàn diện nhiệm vụ QP-QSĐP, xây dựng nền QPTD vững mạnh, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường; niềm tin của nhân dân với Đảng, chế độ được nâng lên. Sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được phát huy, vành đai an toàn của các đơn vị đóng quân trên địa bàn thường xuyên được củng cố, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định tiếp tục xây dựng, nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT. Theo đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các Đảng bộ quân sự địa phương đủ mạnh, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và xây dựng KVPT vững chắc. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về QP-AN, thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QSĐP. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua quyết thắng gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, chủ động phòng, chống và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Chỉ đạo LLVT tỉnh đi đầu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và Phong trào thi đua Quyết thắng. Qua đó, xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh, thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị lãnh đạo LLVT địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lê Chung

Các tin khác


Tổ chức 16 đợt thi đua cao điểm, đột kích trong lực lượng vũ trang

(HBĐT) - Giai đoạn 2016 - 2020, trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động trong lực lượng vũ trang 6 phong trào thi đua thường xuyên, 16 đợt thi đua cao điểm, đột kích. Các đợt thi đua đều gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 855 của Quân ủy T.Ư về đẩy mạnh cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Giáo dục chính trị 17 chuyên đề cho lực lượng thường trực

(HBĐT) - Nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho lực lượng thường trực, trong năm 2020, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nội dung, chương trình giáo dục chính trị cơ bản theo kế hoạch đã xác định. Trong đó, trọng tâm quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH T.Ư Đảng khóa XII; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng, đạt chất lượng tốt.

Ghi dấu ấn trên mọi mặt trận trong thời bình

(HBĐT) - Đó là khẳng định của Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Quách Đăng Phú khi đánh giá về thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, hay tham gia đảm bảo an sinh xã hội trong thời bình của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện

(HBĐT) - Trong giai đoạn 5 năm (2015 - 2020), lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác với nhiều kết quả nổi bật, để lại dấu ấn đậm nét. Qua đó, xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Rèn đức, luyện tài theo phong trào thi đua Quyết thắng

(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh được triển khai toàn diện, sâu rộng với khí thế mới và quyết tâm cao, có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, năng lực hành động của cán bộ, chiến sỹ (CB, CS).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục