Anh là chiến sỹ Điện Biên
Áo chấn thủ - mũ nan - dép lốp
Súng trong tay anh xông lên phía trước
Tiêu diệt quân thù, giải phóng quê hương
Anh đã đi khắp mọi chiến trường
Việt Bắc - Thu Đông - Hòa Bình - Biên Giới
Khi cánh đồng Mường Thanh lửa khói
Anh đánh trận đầu tiêu diệt Him Lam
Năm giờ chiều mồng bảy tháng năm
Quả bộc phá ngàn cân phát nổ
Đồi A1 hầm ngầm sụp đổ
"Con nhím”(*) Điện Biên kéo cờ trắng ra hàng
Cờ đỏ sao vàng bay trong gió Mường Phăng
Thanh Chăn, Thanh Xương (**) đang mùa hoa ban nở
Thung lũng Mường Thanh rợp trời cờ đỏ
Chiến thắng Điện Biên chấn động địa cầu
Kỷ niệm bảy mươi năm tóc đã bạc màu
Mắt vẫn sáng như chòm sao bắc đẩu
Tình cảm mặn nồng thương con, quý cháu
Ấm tình đồng đội, nặng nghĩa quê hương
Người con của đất Thịnh Lang
Anh em trọn vẹn tình thương trong ngoài
Thơm như hương nhị hoa nhài
Sáng trong như nắng ban mai giữa trời
Tuổi cao tâm vẫn sáng ngời
Xứng danh con cháu đất trời Việt Nam.

(*) Con nhím: Mật danh của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ
(**) Xã Thanh Chăn giáp sân bay Mường Thanh về phía Tây. 
Xã Thanh Xương giáp sân bay Hồng Cúm về phía Nam.

Phạm Minh Hằng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục