(HBĐT) - Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác làm việc tại các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình năm 2019;

Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình thông báo thi tuyển viên chứcsự nghiệp khác tỉnh Hòa Bình năm 2019, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:30chỉ tiêu.

Chi tiết về số lượng chỉ tiêu, trình độ chuyên ngành và vị trí việc làm tuyển dụng (có biểu chi tiết kèm theo), thông báo công khai trên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình, đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình, trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình tại địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn.

II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG THI TUYỂN VÀ HỒ SƠ, LỆ PHÍ THI TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký thi tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp có bằng đào tạo chuyên môn tại nước ngoài phải có công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp;

đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

h) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

i) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Đối tượng và ưu tiên trong thi tuyển viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Hồ sơ đăng ký thi tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, ngoài ra bổ sung thêm một số giấy tờ sau:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (bản photocopy);

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc;

- 02 ảnh cỡ 4x6cm (làm thẻ dự thi);

- Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Bản sao giấy khai sinh.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng (theo biểu mẫu kèm theo), nếu thí sinh đăng ký dự thi vào 02 chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi. Sở Nội vụ không bán hồ sơ đăng ký dự thi tuyển và tài liệu ôn tập. Thí sinh tự hoàn thiện hồ sơ theo thành phần nêu trên.

4.Lệ phí thi tuyển

Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (Tiếng Anh, trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Do tổ chức thi trên máy vi tính, nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục 1 phần này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định. Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi làm xong bài trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

2. Vòng 2:Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

IV. NỘI DUNG ÔN TẬP

Danh mục tài liệu ôn tập đã được Hội đồng thi tuyển viên chức tỉnh Hòa Bình năm 2019 phê duyệt tại Quyết định số 656/QĐ-HĐTTVC ngày 11/11/2019 (Có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo), được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình theo địa chỉ: sonoivu.hoabinh.gov.vn và niêm yết tại Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình. Thí sinh tự nghiên cứu tài liệu ôn tập theo danh mục tài liệu đã được Hội đồng thi tuyển phê duyệt.

V.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

- Từ ngày 12/11/2019 đến hết ngày 12/12/2019;

- Thời gian: Sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h30’- 17h 00’ (trừ thứ 7 và chủ nhật);

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ liên quan: Thí sinh nộp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: Số 485, đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Chỉ tiếp nhận các Phiếu đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định, đủ các giấy tờ kèm theo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại Phiếu đăng ký và các giấy tờ nêu trên đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

VI.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ liên quan, báo cáo Hội đồng thi tuyển viên chức của tỉnh và tổ chức thực hiện theo đúng quy định;

2. Thời gian và địa điểm thi tuyển vòng 1, vòng 2: Lịch cụ thể sẽ thông báo đến từng thí sinh và được cập nhật trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ sonoivu.hoabinh.gov.vn).

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị cập nhật trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình hoặc liên hệ qua Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình, điện thoại: 02183.852.996 để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Hòa Bình; (báo cáo)

- Ban giám sát kỳ thi;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Hòa Bình;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình;

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;

- UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;

- Giám đốc, các PGĐ Sở Nội vụ;

- Chánh Văn phòng Sở;

- Kế toán Sở;

- Website Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình;

- Lưu: VT, HĐTTVC.

GIÁM ĐỐC

                             Nguyễn Viết Trọng


Các tin khác


“Chắt chiu” để phát triển

(HBĐT) - Sở hữu tài nguyên đất đai rộng lớn, có nhiều di tích lịch sử và thắng cảnh tuyệt đẹp, vùng đất Tri Tôn hiện lên như một "nàng tiên”. Giờ đây, với quyết tâm của chính quyền và tâm huyết của doanh nghiệp, cô gái xinh đẹp ấy đang dần thức giấc và sẵn sàng toả sáng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Lần 2)

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 08 thửa đất tại thôn Đồng Bíp và thôn Mạnh Tiến xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình chuyển giao như sau:

Dự án Hòa Bình New City điểm sáng từ vị trí đắt giá

Thị trường bất động sản BĐS thành phố Hoà Bình đầu năm 2020 đang có nguồn cung đất nền tương đối dồi dào với hàng loạt các dự án tại Thành phố. Nổi bật trong các dự án là Hòa Bình New City với vị trí "đắt giá” có một không hai

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Viettel Hòa Bình – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục