(HBĐT) - Giới thiệu với chúng tôi về các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, đồng chí Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Thủy chia sẻ: Từ phong trào thi đua do huyện phát động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần vào kết quả phát triển KT-XH trên địa bàn.


Giáo viên, học sinh trường THPT Lạc Thủy đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt", góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Trong đó phải kể đến các phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục được đẩy mạnh như "Thi đua thâm canh tăng vụ”; "Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm kinh tế trang trại, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và làm giàu hợp pháp”; "Thi đua chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi”; "Thi đua quản lý và bảo vệ rừng”; phong trào thi đua "Huyện Lạc Thuỷ chung sức xây dựng nông thôn mới”... Tiêu biểu có thị trấn Chi Nê với các tấm gương điển hình làm giàu trên mảnh đất quê hương như ông Hoàng Trung Anh, khu 13 với mô hình trang trại 1,2 ha trồng bưởi đỏ, chi phí đầu tư ban đầu hơn 100 triệu đồng. Đến nay, mỗi năm trừ chi phí gia đình có thu nhập từ 270- 330 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông còn nuôi 6 con bò lai sinh sản, mỗi năm cho thu nhập từ 90- 120 triệu đồng (đã trừ chi phí).

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, khu 7 với mô hình trang trại trồng 2,5 ha cam đang cho thu hoạch, vốn đầu tư ban đầu khoảng 250 triệu đồng (tính tới ngày cho thu hoạch). Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình thu nhập trên, dưới 600 triệu đồng kết hợp với nuôi lợn rừng Thái Lan và các giống gà thịt tận dụng khuôn viên trong vườn cây tăng thêm thu nhập.

Gia đình ông Nguyễn Thế Mạnh, khu 5 nuôi 11 con bò sinh sản, mỗi năm trừ chi phí, thu nhập trên, dưới 200 triệu đồng, kết hợp với gần 1 ha cây bưởi đỏ đang cho thu hoạch, năm nay trừ chi phí, gia đình thu nhập từ 220- 270 triệu đồng…

Năm 2017, UBND huyện Lạc Thủy phát động phong trào thi đua tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017”. Các phong trào thi đua gắn với các chỉ tiêu cụ thể trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: Trên lĩnh vực kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 30,4%, công nghiệp - xây dựng 25,4%, dịch vụ 44,2%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 25 triệu đồng (năm 2016) lên 25,4 triệu đồng (năm 2017). Thu ngân sách Nhà nước đạt 54.936 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt 30.631 tấn. Duy trì 5 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 1- 2 tiêu chí xây dựng NTM.

Trên các lĩnh vực xã hội, phấn đấu thêm 1 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tăng 6,7 bác sỹ/1 vạn dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2- 3%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 80,9%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47%; chỉ tiêu về môi trường, độ che phủ rừng đạt 45%; hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 88%...

Theo đồng chí Lê Xuân Thắng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Thủy, để đạt được các chỉ tiêu thi đua đề ra, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua tới các cấp, ngành và nhân dân trong huyện. Hình thức thi đua đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao, các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch - vững mạnh và xây dựng NTM, tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đã thực hiện đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung và hình thức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đến nay, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện, thu được những kết quả đáng phấn khởi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Từ đó góp phần phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra.


                                                                                   H.L


Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi kết nạp 193 quần chúng ưu tú vào Đảng

(HBĐT) - Năm 2017, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã kết nạp được 193 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó, đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số 160 đồng chí, chiếm 83%; có trình độ văn hóa THPT 181 đồng chí, chiếm 94%; có trình độ chuyên môn trung cấp 40 đồng chí, chiếm 20,7%; trình độ cao đẳng, đại học trở lên 98 đồng chí, chiếm 51%. Tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện đến thời điểm hiện nay là 6.207 đồng chí.

Đổi thay sau chặng đường 70 năm

(HBĐT) - Chặng đường 70 năm (1947 - 2017) từ khi chi bộ Đảng Hiền Lương được thành lập, đến nay, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẫn sống mãi trong lòng CB,ĐV và nhân dân của mảnh đất chiến khu anh hùng.

Tư tưởng của Bác Hồ về đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ và sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Người đã xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp 171 quần chúng ưu tú vào Đảng

(HBĐT) - 9 tháng năm 2017, Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp được 171 quần chúng ưu tú vào Đảng, thuộc 33/62 chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó, đảng viên mới kết nạp là nữ 84 đồng chí, chiếm 49,1%; dân tộc Mường 153 đồng chí, chiếm 89,4%; đoàn viên thanh niên 113 đồng chí, chiếm 66,0%; cán bộ, công chức Nhà nước 10 đồng chí, chiếm 5,85%; viên chức lao động sự nghiệp 45 đồng chí, chiếm 26,32%; nông dân 108 đồng chí, chiếm 63,15%; lực lượng vũ trang 8 đồng chí, chiếm 4,68%.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn kết nạp 20 đảng viên mới

(HBĐT) - Trong tháng 8/2017, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 200 học viên; kết nạp 20 quần chúng ưu tú vào Đảng, thuộc 9 chi, đảng bộ cơ sở. Đảng viên mới kết nạp là người dân tộc thiểu số chiếm 70%, đoàn viên chiếm 70%, nữ chiếm 50%.