• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
HT và LT tấm gương đạo đức HCM
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Kỳ Sơn:
Biến cuộc vận động thành hành động
Cập nhật: Thứ sáu, 18/4/2008 | 12:00:00 Sáng
 
Mế Nguyễn Thị Vuông,xã Hợp Thành - người được gặp Bác Hồ tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc năm 1950 ở tỉnh Thái Nguyên vẫn ghi sâu kỷ niệm tốt đẹp về đạo đức của Bác Hồ
(HBĐT) - Đảng bộ huyện Kỳ Sơn vừa kết thúc giai đoạn I Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: Sau một năm triển khai, các chi, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn không chỉ được học tập các chuyên đề, nội dung của cuộc vận động mà đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 100% chi, Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động trong từng giai đoạn; từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác chính quyền, đoàn thể và công tác Đảng. So với năm trước, những chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2007 đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Cuộc vận động đã góp phần đẩy lùi tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, sự suy thoái về đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, tiên phong gương mẫu trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cán bộ, đảng viên sâu sát với cơ sở, gần dân hơn.

 

Chi bộ phòng Giáo dục - Đào tạo đã gắn cuộc vận động với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động “hai không” của ngành. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã khơi dậy được tinh thần hăng say công tác, yêu nghề, sáng tạo của cán bộ, giáo viên và học sinh. Các trường đã tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút hàng nghìn giáo viên, học sinh tham gia, đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành. Năm 2007, chi bộ phòng Giáo dục - Đào tạo giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; 58 giáo viên vinh dự được kết nạp vào Đảng. Các hội, đoàn thể có nhiều biện pháp tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với hội viên của mình như kể các câu chuyện Bác Hồ với thanh niên, Bác Hồ với phụ nữQua đó thúc đẩy các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tấm gương đạo đức của Người.

 

Ông Đinh Xuân Thao, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Dân Hoà cho biết: Xã đã gắn nội dung cuộc vận động vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội. Thông qua học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của cuộc vận động; tư tưởng đạo đức cách mạng của Bác, tình yêu bao la của Bác đối với nhân dân. Nội dung của cuộc vận động đã thấm sâu vào lòng dân, trở thành sức mạnh trong hành động cụ thể. Năm 2007, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, thời tiết khắc nghiệt nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã vượt qua, giành thắng lợi trên các lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 4,3%, đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Các Đảng bộ nông thôn qua giai đoạn I triển khai cuộc vận động không chỉ học tập mà phong trào làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ trong hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nội dung của cuộc vận động được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” 

 

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, huyện đã huy động nhân dân góp công, của làm nhà cho hộ nghèo, xoá nhà tạm cho gia đình chính sách. Mọi người, mọi nhà đã nêu cao ý thức tiết kiệm trong việc ma chay, cưới xin, lễ hội; đoàn kết, tương thân tương ái trong cuộc sống cộng đồng; chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết thêm: Để cuộc vận động nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay từ ngày đầu, huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình học tập cụ thể sát với điều kiện của từng ngành, đoàn thể và từng đối tượng. Ban chỉ đạo Cuộc vận động thường xuyên bám sát cơ sở theo dõi, chỉ đạo. Huyện không tổ chức học tập đồng loạt, tràn lan mà tổ chức theo từng đối tượng: Cán bộ, đảng viên; hội viên các tổ chức doàn thể; học sinh; lực lượng vũ trang. Báo cáo viên xác định đối tượng để tuyên truyền, làm cho mọi người tiếp thu nhanh, dễ hiểu, dễ vận dụng vào cuộc sống của bản thân và gia đình.

     

Trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ Kỳ Sơn thực hiện phương châm: Thực hiện từng bước vững chắc, chất lượng và hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đưa nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt. Nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động. Phối hợp đồng bộ giữa Đảng với chính quyền và các đoàn thể, đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và toàn dân.  

 

                                                                                 Cẩm Lệ

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 26°C

Nhiệt độ: 20 - 26°C

Nhiệt độ: 21 - 26°C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0105963434
Built by ICT Group