Mế Nguyễn Thị Vuông,xã Hợp Thành - người được gặp Bác Hồ tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc năm 1950 ở tỉnh Thái Nguyên vẫn ghi sâu kỷ niệm tốt đẹp về đạo đức của Bác Hồ

Mế Nguyễn Thị Vuông,xã Hợp Thành - người được gặp Bác Hồ tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc năm 1950 ở tỉnh Thái Nguyên vẫn ghi sâu kỷ niệm tốt đẹp về đạo đức của Bác Hồ

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Kỳ Sơn vừa kết thúc giai đoạn I Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: Sau một năm triển khai, các chi, Đảng bộ huyện Kỳ Sơn không chỉ được học tập các chuyên đề, nội dung của cuộc vận động mà đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 100% chi, Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động trong từng giai đoạn; từng cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

 

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt công tác chính quyền, đoàn thể và công tác Đảng. So với năm trước, những chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2007 đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Cuộc vận động đã góp phần đẩy lùi tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại, sự suy thoái về đạo đức lối sống, tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, tiên phong gương mẫu trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cán bộ, đảng viên sâu sát với cơ sở, gần dân hơn.

 

Chi bộ phòng Giáo dục - Đào tạo đã gắn cuộc vận động với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và cuộc vận động “hai không” của ngành. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã khơi dậy được tinh thần hăng say công tác, yêu nghề, sáng tạo của cán bộ, giáo viên và học sinh. Các trường đã tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút hàng nghìn giáo viên, học sinh tham gia, đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành. Năm 2007, chi bộ phòng Giáo dục - Đào tạo giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh; 58 giáo viên vinh dự được kết nạp vào Đảng. Các hội, đoàn thể có nhiều biện pháp tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với hội viên của mình như kể các câu chuyện Bác Hồ với thanh niên, Bác Hồ với phụ nữQua đó thúc đẩy các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tấm gương đạo đức của Người.

 

Ông Đinh Xuân Thao, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Dân Hoà cho biết: Xã đã gắn nội dung cuộc vận động vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội. Thông qua học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của cuộc vận động; tư tưởng đạo đức cách mạng của Bác, tình yêu bao la của Bác đối với nhân dân. Nội dung của cuộc vận động đã thấm sâu vào lòng dân, trở thành sức mạnh trong hành động cụ thể. Năm 2007, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thiên tai, thời tiết khắc nghiệt nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã vượt qua, giành thắng lợi trên các lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 4,3%, đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Các Đảng bộ nông thôn qua giai đoạn I triển khai cuộc vận động không chỉ học tập mà phong trào làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ trong hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nội dung của cuộc vận động được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” 

 

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, huyện đã huy động nhân dân góp công, của làm nhà cho hộ nghèo, xoá nhà tạm cho gia đình chính sách. Mọi người, mọi nhà đã nêu cao ý thức tiết kiệm trong việc ma chay, cưới xin, lễ hội; đoàn kết, tương thân tương ái trong cuộc sống cộng đồng; chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

 

Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết thêm: Để cuộc vận động nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay từ ngày đầu, huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình học tập cụ thể sát với điều kiện của từng ngành, đoàn thể và từng đối tượng. Ban chỉ đạo Cuộc vận động thường xuyên bám sát cơ sở theo dõi, chỉ đạo. Huyện không tổ chức học tập đồng loạt, tràn lan mà tổ chức theo từng đối tượng: Cán bộ, đảng viên; hội viên các tổ chức doàn thể; học sinh; lực lượng vũ trang. Báo cáo viên xác định đối tượng để tuyên truyền, làm cho mọi người tiếp thu nhanh, dễ hiểu, dễ vận dụng vào cuộc sống của bản thân và gia đình.

     

Trong thời gian tiếp theo, Đảng bộ Kỳ Sơn thực hiện phương châm: Thực hiện từng bước vững chắc, chất lượng và hiệu quả. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đưa nội dung giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên vào nội dung sinh hoạt. Nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động. Phối hợp đồng bộ giữa Đảng với chính quyền và các đoàn thể, đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và toàn dân.  

 

                                                                                 Cẩm Lệ

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Huyện Lạc Thủy lan tỏa những việc làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Lạc Thủy xác định trước hết cần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân; xác định không còn là cuộc vận động mà phải trở thành việc thường xuyên.

Xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn): Phát huy vai trò của những hạn nhân dân vận khéo

(HBĐT) - Là xã cách trung tâm huyện khá xa, Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã xuất sắc đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2015 góp. Phần đạt được thành quả quan trọng này, những người có uy tín trong cộng đồng đã phát huy tốt vai trò, thực sự trở thành những “hạt nhân dân vận khéo”, cống hiến cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp.

Mường Động làm theo lời Bác Hồ dạy

(HBĐT) - Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Bôi đã được nối dài bởi nhiều dấu ấn lịch sử, trong đó không thể không nhắc đến một sự kiện đặc biệt quan trọng: Ngày 19/9/1964, Bác Hồ về thăm cơ quan Huyện ủy Kim Bôi và dặn dò các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy một số nội dung công việc. Lời Bác dặn khi đó vừa xác đáng cụ thể, vừa có giá trị định hướng đến tận bây giờ. Chính vì vậy đã trở thành “kim chỉ nam” để Huyện ủy Kim Bôi giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, phấn đấu làm theo lời Bác, tiếp tục phát huy truyền thống đạt được nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) đã được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, đối với CB,CC đó là gắn việc làm theo với sửa chữa khuyết điểm, yếu kém theo tinh thần NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và đối với nhân dân, các hội đoàn thể là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển KT-XH, chung sức hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đi vào thực chất

(HBĐT) - Thực hiện Chị thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xã Bắc Phong (Cao Phong) đã thành lập bộ phận giúp việc, xây dựng quy chế làm việc, lên kế hoạch, hướng dẫn thực hiện hàng năm. Từ đó góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào thường xuyên lan tỏa trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân.

Tuổi trẻ Hòa Bình học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với CVĐ “Tuổi trẻ Hòa Bình học tập và làm theo lời Bác”, hàng năm, Tỉnh đoàn đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện và tổ chức học tập theo chủ đề. Tùy từng đối tượng ĐV- TTN, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục khác nhau, như: hội thi “Kể chuyện về Bác”, xây dựng “Nhật ký làm theo lời Bác”...