(HBĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó tạo chuyện biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.


Đoàn Thanh niên huyện Yên Thuỷ tổ chức nhiều hoạt động học tập và làm theo lời Bác Hồ. Trong ảnh: Huyện Đoàn Yên Thủy phối hợp trao hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hữu Lợi.

 

Thông qua các hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp với trực tiếp, Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung của Kết luận số 01-KL/TW đến đông đảo CB, ĐV trong huyện, đạt tỷ lệ trên 95%.

BTV Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05 gắn với chuyên đề toàn khoá. Theo đó, đối với tập thể, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII, XIII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV. Đối với cá nhân, xây dựng cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW.

Năm 2021 đã có 18 đảng bộ, 15 chi bộ cơ sở tổ chức việc xây dựng kế hoạch đối với tập thể và bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cá nhân; 100% tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, công chức, viên chức (CC, VC) xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021 - 2025) và năm 2021, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên, công chức hàng năm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 37-QÐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, CC, VC.

Công tác tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các tập thể, cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung "làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày; nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết CB, ĐV, CC, VC đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; tác phong công tác năng động, hiệu quả.

Các mô hình tiêu biểu về học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ được duy trì và nhân diện. Đoàn Thanh niên duy trì "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Hội LHPN thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Hội Nông dân thi đua "Nông dân sản xuất giỏi”. Hội Cựu chiến binh có nhiều hoạt động thiết thực "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công an huyện thực hiện cuộc vận động của ngành "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ". Đảng bộ các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đồng chí Quách Hương Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: Thông qua việc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW đã tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của CB, ĐV; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CB, ĐV, CC, VC và quần chúng. Việc triển khai, xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2021, Đảng bộ huyện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền được cải thiện rõ nét. Ý thức, tác phong, tinh thần trách nhiệm của CB, ĐV, CC, VC được đề cao. Yên Thuỷ được đánh giá là địa phương đứng đầu các huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương năm 2021.

Lê Chung


Các tin khác


Ngành y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi về huyện Yên Thủy. Mới đầu hè mà trời đã khá oi bức, thời điểm này cũng là giai đoạn chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Huyện được phân bổ 1.200 liều vắc xin Moderna (liều 0,25 ml). Ngay trong ngày đầu tiên, huyện đã triển khai tiêm được 1.178 liều theo phương châm "hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định”. Hơn 2 năm vật lộn trong cuộc chiến chống Covid-19, cán bộ y tế tuyến cơ sở của huyện Yên Thủy cũng như toàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần y đức, khắc sâu lời Bác dạy "Lương y như từ mẫu”, tận tụy với công cuộc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. 

Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học-thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Xã Vĩnh Đồng khắc sâu lời Bác dạy

(HBĐT) - Trong thư gửi các cụ phụ lão xã Vĩnh Đồng, châu Lương Sơn (nay là huyện Kim Bôi) tháng 5/1948, Bác căn dặn "Tôi mong rằng các cụ sẽ cố gắng đốc thúc con cháu hăng hái tham gia cuộc thi đua ái quốc, làm cho mọi người đủ ăn đủ mặc”. Khắc sâu lời Bác dạy, từ kháng chiến chống Pháp cho đến kháng chiến chống Mỹ và hòa bình lập lại, xây dựng đất nước phát triển hôm nay, Nhân dân xã Vĩnh Đồng không ngừng hăng hái thi đua, lao động sản xuất. Cánh đồng Mường Chanh, trung tâm xã Vĩnh Đồng luôn là vựa lúa có năng suất cao nhất tỉnh. Đến thăm Vĩnh Đồng những ngày tháng 5 nhớ Bác, trước mắt chúng tôi là xanh ngắt bãi bí, nương ngô trù phú. Bức thư Bác gửi cho các cụ phụ lão được lớp lớp thế hệ người dân Vĩnh Đồng nâng niu, gìn giữ như một bảo vật.

Xã Tử Nê học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Đảng bộ xã Tử Nê (Tân Lạc) hiện có 10 chi bộ trực thuộc với hơn 260 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung học tập Chỉ thị số 05 theo chuyên đề từng năm đến 100% cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân. Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, góp phần tạo nên diện mạo mới cho xã Tử Nê.

Thị trấn Chi Nê lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) đã có nhiều việc làm hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng những cách làm mới, những giá trị tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục