(HBĐT) - Qua 4 tuần phát động và triển khai, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nhanh nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.


Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị chủ công trong xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc thi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia tìm hiểu. Huyện Yên Thủy là địa phương tổ chức tốt công tác triển khai cuộc thi. Đồng chí Quách Hương Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thủy cho biết: Ngay sau khi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch triển khai cuộc thi, huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn Đảng bộ huyện tham gia cuộc thi, đồng thời cử cán bộ chuyên môn theo dõi, đôn đốc. Qua các tuần triển khai, ngày càng có đông đảo cán bộ và Nhân dân hưởng ứng cuộc thi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể thi đua học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Anh Lò Minh Đông, sinh năm 1996 làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ số HSC (TP Hòa Bình) cho biết: Cùng với tôi, nhiều người ở trong công ty và người thân cũng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bác Hồ. Thời gian đi học trước đây và qua sách báo, tôi đã tìm hiểu về Bác Hồ - vị Cha già kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, có những phẩm chất cao quý, giản dị, tư tưởng lớn, khát vọng lớn lao, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, giúp cán   bộ, đảng viên và Nhân dân nhận   thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo    tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05, ngày 15/5/ 2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/ 2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 16/9/ 2021 của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Thông qua cuộc thi, tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác; nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, địa phương, đơn vị TS-VM  toàn diện.

Theo BTC Cuộc thi, đã có 9.620 người trả lời đúng 6/6 câu hỏi trong tổng số 15.438 lượt người tham gia thi tìm hiểu. Đảng bộ huyện Yên Thủy có lượt người thi cao nhất với 2.743 lượt; Đảng bộ huyện Lạc Thủy có 1.534 lượt người; Đảng bộ huyện Đà Bắc 1.143 lượt người; Đảng bộ TP Hòa Bình 664 lượt người; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh 506 lượt người… Cuộc thi cũng đã thu hút đông đảo   cán bộ và Nhân dân trên mọi miền   Tổ quốc như: Bình Dương, Bạc Liêu, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội… Đến nay, qua 4 tuần tổ chức cho thấy cuộc thi đã đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra. Cán bộ và Nhân dân đã chủ động,  tích cực tìm hiểu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: "Di chúc”; "Dân vận”, "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; "Sửa đổi lối làm việc”; "Đạo đức cách mạng”. Quan điểm, tư tưởng của   Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thế hệ trẻ, về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cuốn sách Bác Hồ với tỉnh Hòa Bình… Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân về những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó tạo động lực, khí thế mới thi đua  lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Lê Chung

Các tin khác


Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm góp phần làm sáng rõ những giá trị khoa học-thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất và làm rõ những định hướng và nhiệm vụ, giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện để đẩy mạnh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay.

Xã Vĩnh Đồng khắc sâu lời Bác dạy

(HBĐT) - Trong thư gửi các cụ phụ lão xã Vĩnh Đồng, châu Lương Sơn (nay là huyện Kim Bôi) tháng 5/1948, Bác căn dặn "Tôi mong rằng các cụ sẽ cố gắng đốc thúc con cháu hăng hái tham gia cuộc thi đua ái quốc, làm cho mọi người đủ ăn đủ mặc”. Khắc sâu lời Bác dạy, từ kháng chiến chống Pháp cho đến kháng chiến chống Mỹ và hòa bình lập lại, xây dựng đất nước phát triển hôm nay, Nhân dân xã Vĩnh Đồng không ngừng hăng hái thi đua, lao động sản xuất. Cánh đồng Mường Chanh, trung tâm xã Vĩnh Đồng luôn là vựa lúa có năng suất cao nhất tỉnh. Đến thăm Vĩnh Đồng những ngày tháng 5 nhớ Bác, trước mắt chúng tôi là xanh ngắt bãi bí, nương ngô trù phú. Bức thư Bác gửi cho các cụ phụ lão được lớp lớp thế hệ người dân Vĩnh Đồng nâng niu, gìn giữ như một bảo vật.

Xã Tử Nê học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Đảng bộ xã Tử Nê (Tân Lạc) hiện có 10 chi bộ trực thuộc với hơn 260 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung học tập Chỉ thị số 05 theo chuyên đề từng năm đến 100% cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân. Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, góp phần tạo nên diện mạo mới cho xã Tử Nê.

Thị trấn Chi Nê lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) đã có nhiều việc làm hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng những cách làm mới, những giá trị tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, phát triển KT-XH địa phương.

Xã Hưng Thi: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Là xã vùng sâu, khó khăn của huyện Lạc Thuỷ, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Thi đã xác định khâu đột phá là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Đồng thời, xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm, qua đó, việc học tập và làm theo Bác đạt được những kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục