Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - cội nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, ghi nhớ lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ


Nhân dân bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng vui mừng chào đón Bác Hồ về thăm, ngày 20/2/1961. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Trưng bày - Tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngày 4/5/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình từ Pác Bó (Cao Bằng) về xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 21/5/1945, Bác Hồ về đến Tân Trào. Tại đây, đầu tháng 6/1945, Người đã chỉ đạo thành lập Khu Giải phóng (khu căn cứ địa cách mạng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang). Tân Trào được quyết định làm Thủ đô Khu giải phóng.

Tại Tân Trào, Trung ương Đảng và Bác Hồ đã có những quyết định quan trọng, lãnh đạo thành công cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước: Từ ngày 13-15/8/1945, Bác Hồ chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng quyết định chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, cử ra Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Từ ngày 16-17/8/1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam họp tại đình Tân Trào, đã thảo luận nhất trí thông qua Mười chính sách lớn của Việt Minh và cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do Bác Hồ làm Chủ tịch.

Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định trở lại Việt Bắc. Tuyên Quang một lần nữa được chọn làm trung tâm của căn cứ địa Việt Bắc, là nơi ở, làm việc của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Ngày 2/4/1947, Người về đến Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Đây là nơi ở, làm việc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người trở lại Việt Bắc để lãnh đạo kháng chiến.  

Trong suốt chiều dài của cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc tại Tuyên Quang với thời gian gần 6 năm. Trong đó, tại Sơn Dương có rất nhiều địa điểm là nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc. Trong thời gian này, Bác Hồ đã cùng Trung ương Đảng tổ chức thành công nhiều đại hội, hội nghị, phiên họp quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận... quyết định những quyết sách lớn để đưa kháng chiến thắng lợi.
 
Chị Nguyễn Thị Đào, thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, chia sẻ: Những ngày Bác Hồ sống và làm việc tại Tân Trào tôi chưa ra đời. Sau này tôi được nghe ông bà và bố mẹ kể lại rằng, trong thời gian Bác Hồ ở Tân Trào, mặc dù công việc vô cùng bận rộn nhưng Người vẫn dành thời gian thăm hỏi, động viên, nói chuyện với nhân dân địa phương. Bác luôn động viên người dân phải chăm chỉ tăng gia sản xuất, cố gắng học tập để có thể tham gia vào công tác đoàn thể, tham gia vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc... Ghi nhớ những lời dạy của Bác, người dân luôn cố gắng học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè - cây trồng chủ lực của địa phương, từ đó phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương.
 
Phát triển toàn diện các lĩnh vực

Bí thư Huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết: Những năm qua, phát huy truyền thống quê hương cách mạng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra.

Huyện đẩy mạnh việc thực hiện các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm, đó là cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư; huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, đô thị và các khu cụm công nghiệp; xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt đô thị loại IV, xây dựng xã Sơn Nam đạt đô thị loại V trước năm 2025. Sơn Dương khai thác tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, huyện tích cực phát triển văn hóa - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học công nghệ gắn với giảm nghèo và an sinh xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Huyện Sơn Dương tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhờ đó, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đồng thuận của nhân dân, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Sơn Dương được duy trì và thực hiện hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch như: Tổng sản lượng lương thực đạt trên 88.930 tấn (103% kế hoạch); giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.680 tỷ đồng (100% kế hoạch); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 2.445 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 4.800 lao động; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 giảm còn 4,61%; thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/người/năm.

Đến nay, huyện Sơn Dương đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 35,5%. Đời sống nhân dân trên địa bàn huyện ổn định và từng bước được nâng lên…

Bí thư Huyện ủy Sơn Dương nhấn mạnh: Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI; thực hiện hiệu quả phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn sức khỏe nhân dân”. Huyện Sơn Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh.

Cùng với đó, huyện tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của các cấp chính quyền địa phương, của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới…

Huyện Sơn Dương phấn đấu, hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 46,8 triệu đồng/người/năm; có thêm 02 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng 6 cầu trên đường giao thông nông thôn, bê tông hóa 51 km đường giao thông nông thôn…


Theo TTXVN

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng khắc sâu lời Bác dạy

(HBĐT) - Trong thư gửi các cụ phụ lão xã Vĩnh Đồng, châu Lương Sơn (nay là huyện Kim Bôi) tháng 5/1948, Bác căn dặn "Tôi mong rằng các cụ sẽ cố gắng đốc thúc con cháu hăng hái tham gia cuộc thi đua ái quốc, làm cho mọi người đủ ăn đủ mặc”. Khắc sâu lời Bác dạy, từ kháng chiến chống Pháp cho đến kháng chiến chống Mỹ và hòa bình lập lại, xây dựng đất nước phát triển hôm nay, Nhân dân xã Vĩnh Đồng không ngừng hăng hái thi đua, lao động sản xuất. Cánh đồng Mường Chanh, trung tâm xã Vĩnh Đồng luôn là vựa lúa có năng suất cao nhất tỉnh. Đến thăm Vĩnh Đồng những ngày tháng 5 nhớ Bác, trước mắt chúng tôi là xanh ngắt bãi bí, nương ngô trù phú. Bức thư Bác gửi cho các cụ phụ lão được lớp lớp thế hệ người dân Vĩnh Đồng nâng niu, gìn giữ như một bảo vật.

Xã Tử Nê học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - Đảng bộ xã Tử Nê (Tân Lạc) hiện có 10 chi bộ trực thuộc với hơn 260 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung học tập Chỉ thị số 05 theo chuyên đề từng năm đến 100% cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân. Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, góp phần tạo nên diện mạo mới cho xã Tử Nê.

Thị trấn Chi Nê lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) đã có nhiều việc làm hiệu quả, từng bước đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng những cách làm mới, những giá trị tốt đẹp, góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, phát triển KT-XH địa phương.

Xã Hưng Thi: Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Là xã vùng sâu, khó khăn của huyện Lạc Thuỷ, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hưng Thi đã xác định khâu đột phá là: "Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân”. Đồng thời, xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng năm, qua đó, việc học tập và làm theo Bác đạt được những kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Những nông dân điển hình làm theo lời Bác ở huyện Mai Châu

(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Mai Châu đã đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi; trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục