(HBĐT) - Được nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước hết, Ban Dân tộc tỉnh nhất trí với nội dung dự thảo.


Đinh Thị Thảo

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Dự thảo báo cáo có bố cục chặt chẽ; đánh giá hài hòa, đầy đủ, toàn diện giữa các ngành, lĩnh vực. Câu từ ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng. Các lĩnh vực đều có số liệu minh họa để làm rõ hơn thành tựu đạt được, cũng như những vấn đề còn hạn chế. Báo cáo đã thể hiện rõ trí tuệ, trách nhiệm và tâm sức của BCH Đảng bộ tỉnh và BTV Tỉnh ủy.

Hòa Bình có tỷ lệ người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 74,3% dân số toàn tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề đoàn kết các dân tộc, nâng cao đời sống của đồng bào các DTTS là nhiệm vụ trọng yếu của cả hệ thống chính trị. Dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá: Tình hình đời sống đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh đã có bước phát triển toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân giảm 3,16%/năm, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện rõ nét... Công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng các DTTS được quan tâm...

Tuy nhiên, do đặc thù đồng bào DTTS chủ yếu sinh sống ở khu vực nông thôn miền núi, địa hình chia cắt, kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh, kinh tế chưa đồng bộ; là khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, dẫn tới phát triển KT - XH khu vực đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế, khó khăn. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Tốc độ, kết quả thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM thấp hơn so với bình quân tiêu chí chung của tỉnh; khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa khu vực các thôn, xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) và vùng thuận lợi còn lớn. Mới đây, công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT - XH 53 DTTS năm 2019 của tỉnh Hòa Bình cho thấy, tính đến thời điểm 1/10/2019, cơ cấu lao động có việc làm của người DTTS từ 15 tuổi trở lên trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản còn cao, chiếm tới 66%. Tỷ trọng người DTTS có việc làm từ 15 tuổi trở lên không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm tới 86,1%. Còn 13,3% hộ DTTS sử dụng nước sinh hoạt không hợp vệ sinh. Toàn tỉnh còn 32.418 người DTTS không có thẻ BHYT...

Từ thực trạng của vùng dân tộc, tôi đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là nội dung: Thực hiện có hiệu quả Ðề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về công tác dân tộc; phát huy nội lực, xã hội hoá các nguồn lực để phát triển KT - XH vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBKK.

Trong những năm tới, Ban Dân tộc đề nghị tỉnh quan tâm ưu tiên dành nguồn lực của tỉnh cho vùng đồng bào DTTS và miền núi để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng KT - XH; ưu tiên đầu tư cho các xóm, xã ĐBKK nhất tỉnh. Trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội cần đưa ra mục tiêu cụ thể về giảm số xã, thôn, bản ĐBKK trong tỉnh; chỉ tiêu lao động trong độ tuổi của vùng DTTS được đào tạo nghề phù hợp nhu cầu; chỉ tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào DTTS.


Đinh Thị Thảo

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh


Các tin khác


Xây dựng đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(HBĐT) - Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với chính quyền... Từ đó góp phần đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới trong phong trào phụ nữ

(HBĐT) - Việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (PN) tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào cuộc sống là nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới trong phong trào PN toàn tỉnh. Phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh xung quanh vấn đề này.

Huyện Lương Sơn - điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Lương Sơn kết nạp được 121 đảng viên, vượt 34,4% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, đã kết nạp được 2 đảng viên trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (thuộc Công ty CP sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH nông nghiệp VIBA). Kết quả này có được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương với hàng loạt giải pháp hiệu quả.

Tiếp xúc, đối thoại giúp Đảng gần dân

(HBĐT) - Ngày 10/11/2021, Thành ủy Hoà Bình tổ chức tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với Nhân dân phường Thịnh Lang. Nhân dân đã phát biểu ý kiến liên quan đến một số nội dung về: Quy trình, căn cứ thu hồi đất, giá đất đền bù; giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất; công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn phường; bố trí quỹ đất để xây dựng chợ; xử lý sai phạm liên quan đến sử dụng đất; tạo điều kiện về quỹ đất xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố; quan tâm, làm tốt hơn công tác môi trường... Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, cơ quan chuyên môn đã giải đáp, làm rõ những ý kiến trong phạm vi thẩm quyền; thông tin thêm về chính sách, quy định của Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân nắm rõ, chia sẻ với chính quyền, tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Ghi nhận từ giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2021

(HBĐT) - Giải báo chí về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" của tỉnh được tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp góp phần tạo ra động lực, khí thế, lan tỏa, từng bước đáp ứng nguyện vọng, tâm huyết của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đến với người dân, xây dựng cầu nối mật thiết, chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2022

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 14/2/2022 về phát triển đảng viên (ĐV) năm 2022. Trên cơ sở chỉ tiêu kết nạp, số lượng quần chúng dự nguồn đối tượng kết nạp theo kế hoạch của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và đặc điểm, tình hình của các đảng bộ. BTV Tỉnh ủy xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2022 kết nạp được 1.600 ĐV mới trở lên và giao chỉ tiêu kết nạp ĐV cho các đảng bộ trực thuộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục