(HBĐT) - Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 63 quyết định công bố danh mục 1.380 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định mới 261 TTHC; sửa đổi, bổ sung 456 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 663 TTHC. Trong năm, hoạt động kiểm soát TTHC được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.Công chức bộ phận một cửa UBND xã Tân Vinh (Lương Sơn) giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân.

Xác định cải cách TTHC, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, cụ thể các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC. Đội ngũ cán bộ đầu mối được kiện toàn; việc kiểm tra, tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC được duy trì, qua công tác kiểm tra có hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở quyết định công bố danh mục TTHC, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đăng tải đầy đủ nội dung của từng TTHC trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thực hiện công tác rà soát, đánh giá TTHC, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát TTHC được giao theo kế hoạch, qua đó đề xuất bãi bỏ, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC không phù hợp, thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC được đẩy mạnh. Năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở TT&TT kiểm tra trực tiếp tại các sở: Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, UBND các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm tới công tác kiểm soát TTHC, thực hiện theo đúng hướng dẫn của tỉnh và T.Ư; giải quyết hồ sơ đúng thời hạn, thẩm quyền được giao, đảm bảo theo quy định. Công tác tự kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã được thực hiện; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, công tác tuyên truyền, niêm yết công khai bộ TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị đã bố trí kinh phí cho công tác kiểm soát TTHC theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, việc thu thập ý kiến đánh giá về việc giải quyết TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đối với cấp tỉnh thực hiện tại các quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo quy định, Trung tâm Phục vụ hành chính công tự đánh giá ở cấp tỉnh và thực hiện đánh giá ở cấp huyện, cấp huyện đánh giá cấp xã. Tại cấp huyện và cấp xã, việc thu thập ý kiến đánh giá được thực hiện bằng phiếu khảo sát tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, việc đánh giá cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh được đánh giá thông qua các tiêu chí. Năm 2019 đã thu thập 1.005 phiếu đánh giá của tổ chức cá nhân. Kết quả cụ thể đối với từng tiêu chí đạt được: tổng thời gian giải quyết TTHC ngắn hơn so với quy định có 945/1.005 phiếu đánh giá mức tối đa (đạt 94,02%), tổng thời gian bằng thời gian quy định có 60/1.005 phiếu đánh giá (đạt 5,97%), không có phiếu đánh giá ở mức thấp; thời gian xử lý của cơ quan, đơn vị ngắn hơn so với quy định có 945/1.005 phiếu đánh giá mức tối đa (đạt 94,02%), thời gian bằng thời gian quy định có 60/1.005 phiếu đánh giá (đạt 5,97%), không có phiếu đánh giá ở mức thấp; có 973/1.005 phiếu đánh giá không phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ TTHC lần nào để hoàn thiện hồ sơ (đạt 96,81%), 32/1.005 phiếu đánh giá chỉ phải 1 lần liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ TTHC để hoàn thiện hồ sơ (đạt 3,18%), không có phiếu đánh giá ở mức thấp; có 998/1.005 phiếu đánh giá không phải liên hệ với cơ quan, đơn vị, tổ chức lần nào để hoàn thiện hồ sơ (đạt 99,3%), có 7/1.005 phiếu đánh giá phải 1 lần liên hệ với 1 cơ quan, đơn vị, tổ chức để hoàn thiện hồ sơ (đạt 0,69%), không có phiếu đánh giá ở mức thấp; 100% phiếu đánh giá Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả đối với tối thiểu 20% số lượng TTHC thường xuyên phát sinh theo danh mục TTHC do Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành; 100% phiếu đánh giá TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả hình thức niêm yết và điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai TTHC; 100% phiếu đánh giá thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ sớm hơn thời hạn quy định, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật; 100% phiếu đánh giá không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn theo quy định, không có phản ánh, kiến nghị kéo dài; 100% phiếu đánh giá tối thiểu 20% TTHC đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%, không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.

Ngoài ra, trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức 3 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó sửa đổi, ban hành mới hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh.

 

V.H


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy đa dạng giải pháp tạo việc làm cho người lao động

(HBĐT) - Năm 2019, huyện Lạc Thủy giải quyết việc làm cho 1.230 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 23,5%. Kết quả đạt được trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động góp phần quan trọng phát triển KT-XH của huyện.

Tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông

Ở Việt Nam, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến nhiều người tham gia giao thông rất lo lắng, bởi các thiết bị kiểm tra nồng độ cồn có thể tiềm ẩn nguy cơ lây Covid-19.

Bảo hiểm xã hội huyện Kim Bôi tổ chức hội nghị khách hàng

(HBĐT) - Sáng 14/2, Bảo hiểm xã hội huyện Kim Bôi phối hợp với bưu điện huyện tổ chức hội nghị khách hàng tại hội trường ủy ban nhân dân xã Kim Bôi (Kim Bôi), thu hút được đông đảo khách hàng tham gia

Trách nhiệm và tình người phòng chống dịch Covid – 19

(HBĐT) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương, công tác phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra được triển khai hiệu quả. Trách nhiệm và tình người trong phòng, chống dịch bệnh được khẳng định. Nhận thức của toàn xã hội về sự nguy hiểm được nâng lên. Ý thức tự phòng chống dịch đang trở thành hành động cụ thể, người dân tự thực hiện các giải pháp trang bị khẩu trang, rửa tay, sát trùng, hạn chế đi lại, tụ tập đông người…

Từ bỏ thói quen xấu để tạo hiệu ứng tốt

(HBĐT) - Hơn 1 tháng qua, cụm từ dịch bệnh Covid - 19, hay vi rút Corona được nhắc đến với tần suất cực lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trong giao tiếp thường nhật trong gia đình, nơi làm việc. Bên cạnh đó, công tác phòng dịch cũng được triển khai hết sức quyết liệt. Ngay trong những ngày đầu xuân Canh Tý 2020, BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có công văn, chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 gây ra. Đến nay, tỉnh, các sở, ngành đã ban hành hàng chục văn bản chỉ đạo, đề nghị phối hợp, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Gần 300 nghìn khẩu trang miễn phí phòng chống dịch Covid-19

Gần 300 nghìn khẩu trang y tế miễn phí đã được Quỹ đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) phối hợp thông qua Tập đoàn Dược phẩm Aikya trao tặng cho nhiều bệnh viện và các đơn vị trên toàn quốc, nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục