(HBĐT) - Năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 63 quyết định công bố danh mục 1.380 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định mới 261 TTHC; sửa đổi, bổ sung 456 TTHC; hủy bỏ, bãi bỏ 663 TTHC. Trong năm, hoạt động kiểm soát TTHC được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng thực hiện, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.Công chức bộ phận một cửa UBND xã Tân Vinh (Lương Sơn) giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân.

Xác định cải cách TTHC, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời, cụ thể các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát TTHC. Đội ngũ cán bộ đầu mối được kiện toàn; việc kiểm tra, tự kiểm tra công tác kiểm soát TTHC được duy trì, qua công tác kiểm tra có hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở quyết định công bố danh mục TTHC, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đăng tải đầy đủ nội dung của từng TTHC trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thực hiện công tác rà soát, đánh giá TTHC, các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát TTHC được giao theo kế hoạch, qua đó đề xuất bãi bỏ, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC không phù hợp, thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC được đẩy mạnh. Năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở TT&TT kiểm tra trực tiếp tại các sở: Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, UBND các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm tới công tác kiểm soát TTHC, thực hiện theo đúng hướng dẫn của tỉnh và T.Ư; giải quyết hồ sơ đúng thời hạn, thẩm quyền được giao, đảm bảo theo quy định. Công tác tự kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã được thực hiện; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, công tác tuyên truyền, niêm yết công khai bộ TTHC, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; các cơ quan, đơn vị đã bố trí kinh phí cho công tác kiểm soát TTHC theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, việc thu thập ý kiến đánh giá về việc giải quyết TTHC được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đối với cấp tỉnh thực hiện tại các quầy của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo quy định, Trung tâm Phục vụ hành chính công tự đánh giá ở cấp tỉnh và thực hiện đánh giá ở cấp huyện, cấp huyện đánh giá cấp xã. Tại cấp huyện và cấp xã, việc thu thập ý kiến đánh giá được thực hiện bằng phiếu khảo sát tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, việc đánh giá cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh được đánh giá thông qua các tiêu chí. Năm 2019 đã thu thập 1.005 phiếu đánh giá của tổ chức cá nhân. Kết quả cụ thể đối với từng tiêu chí đạt được: tổng thời gian giải quyết TTHC ngắn hơn so với quy định có 945/1.005 phiếu đánh giá mức tối đa (đạt 94,02%), tổng thời gian bằng thời gian quy định có 60/1.005 phiếu đánh giá (đạt 5,97%), không có phiếu đánh giá ở mức thấp; thời gian xử lý của cơ quan, đơn vị ngắn hơn so với quy định có 945/1.005 phiếu đánh giá mức tối đa (đạt 94,02%), thời gian bằng thời gian quy định có 60/1.005 phiếu đánh giá (đạt 5,97%), không có phiếu đánh giá ở mức thấp; có 973/1.005 phiếu đánh giá không phải liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ TTHC lần nào để hoàn thiện hồ sơ (đạt 96,81%), 32/1.005 phiếu đánh giá chỉ phải 1 lần liên hệ với nơi tiếp nhận hồ sơ TTHC để hoàn thiện hồ sơ (đạt 3,18%), không có phiếu đánh giá ở mức thấp; có 998/1.005 phiếu đánh giá không phải liên hệ với cơ quan, đơn vị, tổ chức lần nào để hoàn thiện hồ sơ (đạt 99,3%), có 7/1.005 phiếu đánh giá phải 1 lần liên hệ với 1 cơ quan, đơn vị, tổ chức để hoàn thiện hồ sơ (đạt 0,69%), không có phiếu đánh giá ở mức thấp; 100% phiếu đánh giá Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả đối với tối thiểu 20% số lượng TTHC thường xuyên phát sinh theo danh mục TTHC do Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành; 100% phiếu đánh giá TTHC thực hiện tại bộ phận một cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời bằng cả hình thức niêm yết và điện tử theo đúng quy định pháp luật về công khai TTHC; 100% phiếu đánh giá thái độ của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ sớm hơn thời hạn quy định, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật; 100% phiếu đánh giá không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn theo quy định, không có phản ánh, kiến nghị kéo dài; 100% phiếu đánh giá tối thiểu 20% TTHC đáp ứng yêu cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%, không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc giải quyết quá hạn.

Ngoài ra, trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức 3 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh nhằm trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Qua đó sửa đổi, ban hành mới hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh.

 

V.H


Các tin khác


Phát động phong trào thi đua tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 - 2025

(HBĐT) - Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn năm 2015 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, với những nội dung sau:

Khởi công xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ"

(HBĐT) - Ngày 21/9, Huyện đoàn Lương Sơn tổ chức khởi công xây dựng "Ngôi nhà khăn quàng đỏ" cho gia đình học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Tặng gần 300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn

(HBĐT) - Ngày 20/9, CLB thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng và Công ty CP Đầu tư Hoàng Phước (Hà Nội) phối hợp Đoàn Thanh niên huyện Kim Bôi, UBND xã Tú Sơn tổ chức trao gần 300 suất quà cho người nghèo, cận nghèo và khó khăn khu vực Thung Rếch, xã Tú Sơn.

Người cắm ngọn cờ quyết thắng

(HBĐT) - Nếu nói thời gian là tặng phẩm công bằng nhất cho tất cả mọi người, thì khi một tích tắc vẫn trôi qua đều đặn là sự trải nghiệm dành cho một đời người. Ai cũng có một thời "tuổi vàng” và ai cũng đến một kỳ "tuổi bạc”, thì hà cớ chi phải "vật vã chờ... già” để đón nhận những ưu tiên mà xã hội dành cho người cao tuổi.

Niềm vui từ những mái ấm Công đoàn

(HBĐT) - Xây dựng nhà mái ấm Công đoàn là một trong những hoạt động được Công đoàn Viên chức tỉnh quan tâm, chú trọng. Bởi thông qua chương trình, khơi dậy được truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và toàn xã hội, chung tay chăm lo giải quyết về nhà ở cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục