(HBĐT) - Đại biểu Vũ Quốc Tam (Lạc Sơn) hỏi: Các hộ dân thuộc các xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do của huyện Lạc Sơn đã được Nhà nước cấp sổ diện tích rừng để bảo vệ và phát triển kinh tế. Đến tháng 12/2004, tỉnh ban hành Quyết định số 2714, diện tích theo quyết định là 19 nghìn ha; rà soát năm 2014 là 15 nghìn ha, đã cấp 80 ha năm 2015; còn lại do chồng chéo nay Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông đang quản lý có đúng quy định hiện hành không? Để giải quyết việc cấp chồng sổ như hiện nay, với cương vị là Giám đốc Sở, trong thời gian tới, đồng chí có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng nêu trên? Thời gian bao lâu để khắc phục?Đồng chí Đinh Văn Hòa, Giám đốc Sở TN&MT trả lời: Năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2790 phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, Thượng Tiến, Ngọc Sơn – Ngổ Luông giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, phê duyệt diện tích quy hoạch khu bảo tồn thiên nhiên Ngổ Luông hơn 15.105 ha, bao gồm ở huyện Tân Lạc và Lạc Sơn. Khi thực hiện Chỉ thị số 04, ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, tăng cường biện pháp thực hiện trong năm 2013 cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông đã phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn, Tân Lạc và các xã trong vùng khu bảo tồn rà soát, xác định ranh giới diện tích cần lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận đợt 1 hơn 2.167 ha, trong đó có xã Ngọc Sơn, Nam Sơn. Căn cứ kết quả rà soát, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 cho Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông với diện tích nêu trên. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà gắn liền trên đất với diện tích 822,7 ha tại xã Ngọc Sơn đã được thực hiện theo đúng quy định. Nguồn gốc đất do UBND xã quản lý chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ theo Nghị định số 02. Đối với diện tích còn lại hơn 8.384 ha trên 9.211 ha nằm trong quy hoạch Khu bảo tồn thuộc xã Ngọc Lâu, Tự Do, Tân Mỹ, UBND tỉnh chưa thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban quản lý khu bảo tồn. Có thể khẳng định, đến thời điểm này, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định pháp luật, việc cấp giấy chứng nhận trùng với diện tích chủ hộ cá nhân là không có.


Các tin khác


Tuổi trẻ tham gia bảo vệ hành lang lưới điện

(HBĐT) - Với sự vào cuộc của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) các địa phương trong tỉnh, đã góp phần nâng cao ý thức của người dân, đem lại những hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Kỳ lạ những đám mây dạ quang trên bầu trời đêm

Mây dạ quang là một hiện tượng khá hiếm gặp, được nhìn thấy trong các khoảng thời gian tranh tối tranh sáng kéo dài. Gần đây nhất, ngày 22-6, nhà thiên văn học kiêm nhiếp ảnh gia Ollie Taylor đã chụp được hình ảnh mây dạ quang trên Nhà thờ Knowlton ở Dorset, Vương quốc Anh.

Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

(HBĐT) - Ngày 6/7, UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung như sau:

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải ba trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 – 2019)

(HBĐT) - Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019).

Lợi ích từ Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

(HBĐT) - Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (BVMT) được Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) - Sở Công Thương nỗ lực thực hiện. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh, mà thông qua các dự án, đặc biệt là qua các hoạt động tuyên truyền tích cực, đa dạng, nhận thức của người dân được nâng cao, có ý thức hơn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, BVMT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục