Lãnh đạo Sở KH &ĐT thường xuyên quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh SX -KD. Ảnh: Lãnh đạo Sở KH &ĐT, Ban Quản lý các KCN tỉnh tìm hiểu tình hình SX -KD tại Công ty TNHH GGS Việt Nam (Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà). Ảnh: PV

Lãnh đạo Sở KH &ĐT thường xuyên quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh SX -KD. Ảnh: Lãnh đạo Sở KH &ĐT, Ban Quản lý các KCN tỉnh tìm hiểu tình hình SX -KD tại Công ty TNHH GGS Việt Nam (Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà). Ảnh: PV

(HBĐT) - Cách đây 69 năm, ngày 31/12/1945, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 78/SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết, tiền thân của Ủy ban kế hoạch Nhà nước trước đây và của ngành kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) ngày nay. Trong các giai đoạn của đất nước, ngành KH &ĐT đã không ngừng trưởng thành, luôn gắn bó chặt chẽ với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

 

Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ ngành KH &ĐT Hòa Bình luôn quán triệt  sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng đổi mới về nội dung, phương pháp dự báo, định hướng xây dựng kế hoạch với sự hỗ trợ, hợp tác kỹ thuật với các tổ chức quốc tế, bản kế hoạch các cấp của tỉnh theo phương pháp đổi mới đã được nhiều địa phương khác trên cả nước đánh giá cao. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển KT -XH phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Việc phối hợp với các ngành, các cấp trong huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển luôn được quan tâm. Kết quả đã góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và các lĩnh vực văn hóa - xã hội; các vấn đề an sinh xã hội được bảo đảm; ANCT-TTATXH được giữ vững. Kết quả đạt được giai đoạn 2011-2015 trên các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,5%/năm (chưa bao gồm giá trị của Công ty Thủy điện Hòa Bình). Đến năm 2015, thu ngân sách ước thực hiện vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,3% thực hiện vượt kế hoạch; số bác sĩ /vạn dân thực hiện đạt kế hoạch; tỷ lệ số hộ có điện trên địa bàn tỉnh thực hiện vượt kế hoạch; độ che phủ rừng thực hiện vượt kế hoạch. 

Với những thành tích đạt được, từ năm 2010 đến nay, tập thể Sở KH &ĐT  đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu: cờ thi đua của Chính phủ năm 2013; các năm 2012, 2013 được Bộ KH &ĐT tặng bằng khen; năm 2012 được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phòng trào toàn dân BVANTQ; năm 2010, 2011, 2013 được Chủ tịch UBND tỉnh bằng khen và cờ thi đua năm 2013; các năm 2012, 2013, LĐLĐ được tỉnh công nhận  cơ quan văn hóa cùng nhiều phần thưởng khác cho tập thể và cá nhân.  

Trong giai đoạn tới, xu hướng chung của nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi và phát triển. Sau 30 năm đổi mới, hệ thống thể chế, cơ chế chính sách kinh tế thị trường của nước ta được hình thành và được cộng đồng quốc tế công nhận; sự ổn định chính trị tiếp tục là nền tảng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, năng suất lao động còn thấp, trong khi hội nhập kinh tế ngày càng quyết liệt và gay gắt hơn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có mặt còn yếu kém và khắc phục còn chậm. Điểm xuất phát của tỉnh thấp; tiềm lực nội tỉnh còn khó khăn; hệ thống kết cấu hạ tầng trong tỉnh chưa đồng bộ; trình độ quản lý, quản trị của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thấp, trong sản xuất chủ yếu là gia công, bán sản phẩm thô, sức cạnh tranh yếu là những rào cản không nhỏ cho phát triển KT -XH.  

Với những thuận lợi và thách thức đó, ngành KH &ĐT xác định để phát triển KT -XH trong giai đoạn tới cần tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển KT -XH 5 năm giai đoạn 2016-2020 có tính khả thi, phù hợp với trình độ phát triển của tỉnh; xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 bảo đảm phát triển cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng KT -XH và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực tập trung vào các nhiệm vụ: phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Phát triển nông nghiệp, nông thôn đi đôi với XDNTM. Phát triển công nghiệp tập trung vào một số ngành có lợi thế như công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH…Quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp cho hoạt động SX -KD của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh phát triển ổn định, vững chắc. ưu tiên phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp tạo thuận lợi về mặt bằng để thu hút đầu tư. Huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại. Thực hiện xã hội hóa để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch. Từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình. Quản lý tốt công tác khai thác tài nguyên, khoáng sản, quan trắc môi trường, ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường và sự cố môi trường. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD &ĐT để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các khu vực. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chủ động và tích cực phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh. Phát triển kinh tế gắn với tạo việc làm cho người lao động. Từng bước thực hiện xã hội hóa hoạt hoạt động giảm nghèo nhằm giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Gắn phát triển KT -XH với tăng cường củng cố tiềm lực QP -QSĐP, giữ vững ANCT -TTATXH trong giai đoạn mới.  

Bước sang năm 2015, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đội ngũ CBCCVC ngành KH &ĐT sẽ nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phát huy cao độ tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, tận tụy, trách nhiệm, xây dựng ngành ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đổi mới phù hợp yều cầu của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh và đất nước".

 

                                                                

                Bùi Hải Quang

             (TUV, Giám đốc Sở KH &ĐT)

 

 

 

Các tin khác


Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Nhiều cán bộ ở cơ sở chưa đảm bảo chuyên môn, nghiệp vụ; thiết bị phần mềm ứng dụng chuyển đổi số chưa kết nối đồng bộ, người dân chưa tin tưởng vào các dịch vụ trực tuyến… là những điểm nghẽn cản trở chuyển đổi số ở các cấp chính quyền, cơ quan cấp cơ sở của TPHCM.

Chung tay sử dụng điện tiết kiệm

(HBĐT) - Thời gian qua, nắng nóng gay gắt nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng hạn hán kéo dài khiến việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn. Ngành Điện đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng điện an toàn. Trong đó, kêu gọi khách hàng tiếp tục nêu cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm (SDĐTK).

Xã Yên Trị: Trại lợn xây dựng trái phép gây ô nhiễm môi trường

(HBĐT) - Ngày 29/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy ký ban hành Quyết định số 25 về việc "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai" đối với hộ ông Nguyễn Văn Phong ở xóm Minh Sơn, xã Yên Trị do không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác. Cụ thể, hộ ông Phong tự ý xây dựng chuồng trại chăn nuôi với diện tích 0,06 ha trên đất trồng cây hàng năm. Ngoài xử phạt hành chính, quyết định yêu cầu ông Phong phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong thời hạn 10 ngày. Tuy nhiên đến nay, gần nửa năm đã trôi qua, hệ thống chuồng trại của gia đình ông Phong vẫn tồn tại, phớt lờ quyết định của Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy. Đáng nói, việc chăn nuôi của gia đình ông Phong gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tuổi trẻ thành phố Hoà Bình ra quân “Ngày chủ nhật xanh lần thứ II” năm 2023

(HBĐT) - Ngày 28/5, tại phường Hữu Nghị, Thành Đoàn Hoà Bình tổ chức ra quân "Ngày chủ nhật xanh” lần thứ II, hưởng ứng Ngày môi trường, Ngày đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường thế giới năm 2023.

Huân chương Gagarin tôn vinh những thành tựu khám phá vũ trụ ở Nga

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh công nhận giải thưởng nhà nước mới - Huân chương Gagarin - nhằm tôn vinh những người có công trong lĩnh vực khám phá vũ trụ của nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục