Banner Mai Châu

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (Khóa VII) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số công tác vùng đồng bào dân tộc Mông ở Hòa Bình (Chỉ thị số 45), nhiều năm qua, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị, chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò (Mai Châu).
Trong những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của người Mông không ngừng được nâng lên. (Ảnh: Bà con dân tộc Mông biểu diễn văn nghệ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch vào 2 xã Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu năm 2019)

Sau 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45, đời sống đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia và Pà Cò có sự phát triển rõ rệt. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, sản xuất được chăm lo, người dân được tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Những hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Tỷ lệ đảng viên là người dân tộc Mông tăng theo từng năm. Người dân yên tâm lao động sản xuất, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Cùng với thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù, tỉnh đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc Mông. Hàng năm, tỉnh đều tổ chức các hội nghị triển khai kế hoạch, các lớp tập huấn, hội thảo triển khai các nội dung, văn bản mới liên quan đến công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho các cán bộ chủ chốt ở các cấp. Triển khai nhiều hoạt động ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy”, "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”; tổ chức nhiều hoạt động như tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao, văn hóa thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Qua đó đưa các chủ trương, chính sách chăm lo cải thiện đời sống đồng bào dân tộc Mông đi vào cuộc sống. Đồng bào dân tộc Mông đã hoàn thành việc xóa bỏ cây thuốc phiện, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc tốt tốt đẹp. Tỉnh cũng chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của hai xã. Con em người dân được tạo điều kiện tham gia các lớp cử tuyển đại học, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Theo đó, hệ thống chính trị các xã hoạt động nền nếp hơn, hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên.
Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành từ tỉnh, xuống huyện thực hiện nhiều giải pháp phát triển hỗ trợ 2 xã phát triển sản xuất, chăm lo gia đình khó khăn. Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Hòa Bình đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú, trong đó có học sinh, sinh viên là người dân tộc Mông. Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Mai Châu đã tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, chuyển giao kỹ thuật cho người dân tộc Mông. Cùng với đó, 100% đồng bào dân tộc Mông được hỗ trợ mua thẻ BHYT, được hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ cây con giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo xã Pà Cò giảm còn 28,8%, hộ cận nghèo giảm còn 14,34%; tỷ lệ hộ nghèo xã Hang Kia giảm còn 34,65%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 13,68%. Thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã tiếp nhận vào nuôi dưỡng 24 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người dân tộc Mông. Thực hiện công tác cai nghiện ma túy, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và cai nghiện cho 225 đối tượng nghiện ma túy là người Mông, hiện có 20 người đang tham gia điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế methadone tại Trạm Y tế của 2 xã Hang Kia và Pà Cò…

Đặc biệt, để cải thiện đời sống nhân dân, tỉnh đang tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2 xã. Mới đây, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại hai xã Hang Kia - Pà Cò, thực hiện các giải pháp cụ thể phát triển du lịch cộng đồng khai thác cảnh quan, thiên nhiên và bản sắc riêng có ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 45/CT/TW về công tác dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung về phòng, chống tệ nạn ma túy nói riêng. Nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phát huy vai trò người có uy tín; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Huy động các nguồn vốn đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cải thiện sinh kế bền vững cho người dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò…

L.T

Các tin khác


Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Mai Châu - vì nhân dân phục vụ

(HBĐT) - Với những đặc thù, khó khăn trong công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), đối tượng tiếp xúc đa dạng về lứa tuổi, nghề nghiệp, địa vị xã hội, khả năng nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật khác nhau… Từ đó, vấn đề đặt ra đối với các cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) là cần có phương pháp ứng xử văn hóa trong giao tiếp để vừa hoàn thành công việc được giao, vừa hợp lòng dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT.

Huyện Mai Châu xây dựng các sản phẩm OCOP đặc trưng

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Mai Châu đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chuyên trách và xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức kinh tế trên địa bàn các xã, thị trấn tham gia. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng sản phẩm đặc trưng đảm bảo các tiêu chí như lợi thế về nguồn gốc, thế mạnh của địa phương và sản phẩm phải có tính bền vững.  

Xã Pà Cò xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(HBĐT) - Trong những năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở vùng nông thôn, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân xã Pà Cò (Mai Châu). Nhất là qua gần 1 năm thực hiện xây dựng khu dân cư (KDC) kiểu mẫu, diện mạo một số KDC ngày càng thay đổi tích cực, từng bước góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển KT-XH, góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM còn lại.


Đảng bộ huyện Mai Châu cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05 

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ xuyên suốt mà Đảng bộ huyện Mai Châu tập trung quán triệt, triển khai trong thời gian qua. Việc học tập đã và đang lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phát huy tốt vai trò người đứng đầu gương mẫu thực hiện.

Đảng bộ xã Bao La chú trọng công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Bao La (Mai Châu) đối diện với tình trạng đảng viên đi làm ăn xa, cạn nguồn đối tượng Đảng, dẫn đến năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng có phần bị giảm sút. Trước tình hình đó, nhiều giải pháp về phát triển đảng viên mới đã được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm, triển khai đồng bộ.

Gian nan cuộc chiến với tội phạm ma túy ở Hang Kia, Pà Cò

(HBĐT) - Ngày 22/8/2019, tại xã Pà Cò, Công an huyện Mai Châu phối hợp với tổ công tác số 2 và tổ công tác số 3 (Công an tỉnh) phát hiện, bắt quả tang Phàng A Sía (SN 1966) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy (TPMT) ở Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục