(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lương Sơn triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách…, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (ĐV), thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.


Lãnh đạo, chuyên viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn trao đổi triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022.

Năm 2021, công tác KTGS của cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đạt được kết quả tích cực, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, quy trình; nội dung tương đối toàn diện; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên. Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) thực hiện KTGS 47 cuộc (kiểm tra 37 cuộc, giám sát 15 cuộc); UBKT Huyện ủy KTGS 15 cuộc (kiểm tra 7 cuộc, giám sát 8 cuộc).

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với trường hợp có vi phạm đảm bảo đúng nguyên tắc, nghiêm minh, đúng quy định và thẩm quyền.

Qua KTGS chuyên đề đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đánh giá đúng ưu điểm của các TCĐ, ĐV; kịp thời phát hiện vi phạm để chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý theo quy định. Đặc biệt, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 TCĐ, 13 ĐV (BTVHU kiểm tra 1 TCĐ, 6 ĐV; UBKT các cấp kiểm tra 2 TCĐ, 7 ĐV) liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác cán bộ...; xem xét thi hành kỷ luật đối với 20 ĐV vi phạm. Thông qua đó, góp phần vào việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, ĐV, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, suy thoái "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy, BTVHU xây dựng, thực hiện chương trình KTGS năm 2021 của cấp ủy về các nội dung thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách đảm bảo nội dung, kế hoạch, tiến độ đề ra. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã thực hiện 14 cuộc KTGS chuyên đề đối với các TCĐ, ĐV. Kết quả đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, theo Đảng bộ huyện, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác KTGS có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa UBKT với các ngành chức năng có lúc, có nơi, có việc chưa chặt chẽ nên việc theo dõi, đôn đốc, KTGS thực hiện một số kết luận sau thanh tra, KTGS còn chưa kịp thời; nhất là việc xem xét xử lý TCĐ, ĐV vi phạm...

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết: UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt, thực hiện Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng; kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII; các văn bản của TCĐ cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị; tăng cường hướng dẫn cấp ủy, TCĐ cấp dưới thực hiện công tác KTGS. Cấp ủy, UBKT các cấp, tổ chức cơ sở Đảng ban hành và thực hiện chương trình KTGS. Trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; đồng thời giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật. Chú trọng KTGS việc triển khai, thực hiện các văn bản quan trọng của Huyện ủy, BTVHU mới ban hành như chỉ thị về công tác quản lý đô thị, đất đai, khoáng sản, môi trường, xây dựng trên địa bàn huyện; các nghị quyết của BTVHU về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025…


Lê Chung

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên A là chi ủy viên chi bộ xóm C. Qua kiểm tra kết luận đồng chí A có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; UBKT xem xét và ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí A. Vậy, việc làm trên của UBKT Đảng ủy cơ sở đúng hay sai?

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng, chất lượng; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm. Việc kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Xã Thu Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban Kiểm tra huyện Đà Bắc nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng đúng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đây chính là điểm mấu chốt để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) vững mạnh, tạo niềm tin vững chắc giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Huyện Đà Bắc: Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối với bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư 

(HBĐT) - Sáng 17/9, huyện Đà Bắc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, tiểu khu trên địa bàn huyện năm 2022. 

Công tác kiểm tra - giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(HBĐT) - Những năm qua, Huyện ủy Mai Châu và các chi, đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần ngăn ngừa vi phạm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên (ĐV).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục